DS/HVB KNEKT

Tilbake til søk
KNEKT
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5133876
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LNPB
Byggeår 1949/10
Byggenr 615
Bruttotonn/BT 534
Nettotonn/NT 183
Skrog LOA Lbp: 145,5', B: 29,1', D: 17,0'
Skrog LBP Lbp: 145,5'
Bredde 29,1'
Dypgående 17,0'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers), dimensjon: 13,5’ x 11,7’, m/3 fyrganger, oljefyrt. Heteflate 4.051 kv/ft, damptrykk: 228 PSI
Kjelebygger Uraga Dock Co., Ltd., Yokosuka, Japan
Hjelpemaskineri 2 x stempel dampmaskiner m/likestrømsgeneratorer (115VDC)
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 17,7"-29,5"-49,2", slag 31,5", 269 NHK
Maskin-/motorbygger Uraga Dock Co., Ltd., Yokosuka, Japan
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1949 Bygget som hvalbåt KNEKT ved Uraga Dock Co. Ltd., Yokosuka, Japan for regning av Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.
Fanger for Fl/k ANTARCTIC sesongen 1949/50.
Forlater Yokohama 29/10 med kurs for fangstfeltet via Singapore, Colombo og Cape Town før ankomst hvalfeltet 18/12.
1950 Fangsten avsluttes 16/03. Resultatet av 1.172 hval ble 79.250 fat hvalolje og 2.112 fat spermolje. Ekspedisjonen setter kursen mot Norge. KNEKT går via Cape Town, Walvis Bay med ankomst Drammen 24/04. Hun går til Drammen Slip & Verksted for overhaling denne sommeren.
I fangst for Fl/k ANTARCTIC sesongen 1950/51.
1951 I fangst for Fl/k ANTARCTIC sesongen 1950/51.
1952
Etter endt fangst sesongen 1951/52 ble den lagt opp ved Mågerø Verft på Tjøme.
1953 Ikke i drift.
1954 Utleid til Hvalfanger-A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg for fangst med kokeriet PELAGOS for sesongen 1954/55.
1955 Solgt til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg for kr. 1.000.000. Omdøpt GOS I. I fangst med kokeriet PELAGOS for sesongen 1955/56
1956 I fangst med kokeriet PELAGOS for sesongen 1956/57. Hvalskytter var Andreas K Alexandersen, Onsøy
1957 I fangst med kokeriet PELAGOS for sesongen 1957/58. Hvalskytter var Andreas K Alexandersen, Onsøy
1958 I fangst med kokeriet PELAGOS for sesongen 1958/59. Hvalskytter var Andreas K Alexandersen, Onsøy.
1959 Etter sesongen 1958/59 lagt opp i Melsomvik som reservebåt.
1961 Utleid i mars til Sjøforsvaret v/fiskeridirektoratet som kystvakts båt i fiskerioppsynet.
1963 Avtalen med Sjøforsvaret utgår i desember.
1964 Solgt til P/R A/S Granit & Kåre Bertnes, Bodø for kr. 130.000. Solgt til Leidulf Grønnevet P/R, Vartdal, Ålesund.
1965 Ombygd til motor drevet fiskefartøy ved Fiskerstrand mek. Verksted. Motor installert, en Alpha Diesel, 2-takt/enkeltv., 8-sylindret, 1.050 BHK. Bygget ved Alpha Diesel A/S, Frederikshavn. Omdøpt KNUT GRØNNEVET (M-85-VD)
Ny tonnasje: 512 brt, 239 nrt
1971 Solgt til P/R Klara Birting v/Ottar Huse, Aukra (Kurt F. Løseth), Molde. Omdøpt KLARA BIRTING (M-5-AK).
1977 Forlenget: 645 brt, 330 nrt L: 58,61 mtr.
1981 Overtatt i juni av Statens Fiskarbank, Ålesund/Molde. I juli solgt til A/S Birting, Ålesund/Molde. Ombygd til standby fartøy: 871 brt, 526 nrt
1982 Solgt til K/S Odd & Sverre Bornø (Birting Offshore Services A/S), Harstad i mai. Omdøpt BORN SAFETY.
1987 I mai solgt til Simon Møkster, Stavanger. Omdøpt STRIL SAFETY
1983 Overført til Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger i september. 1994: Ny ommåling i juli: Ommålt: 834 brt, 257 nrt. 2001 Overført i april til Team Møkster AS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger
2006 Eiere pr. 20/11-2006 Mystical Spirit Navigation S, Panama, fortsatt i fart

1949 Built as whale catcher KNEKT by Uraga Dock Co. Ltd., Yokosuka, Japan on behalf of Hvalfangerselskapet Antarctic A/S, Tønsberg.
Catching for Fl/k ANTARCTIC season of 1949/50. Left Yokohama 29/10 with course for the Southern Seas. Calling Singapore, Colombo, and Cape Town before arrival whaling ground 18/12.
1950 The catch called off 16/03. Result of 1.172 whales give 79.250 barrels of whale oil, 2.112 barrels of sperm oil. Expedition set the course for Norway. KNEKT left for Cape Town and called Walvis Bay before arrival Drammen 24/04. She went to Drammen Slip & Verksted for maintenance this summer.
Catching for Fl/f ANTARCTIC the season of 1950/51.
1951 Captured for Fl/f ANTARCTIC season 1950/51.
1952 After the end of the catch in the 1951/52 season, it was laid up at Mågerø Værft on Tjøme Island.
1953 Not in operation.
1954 Leased to Hvalfanger-A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg as catcher their factory ship PELAGOS for the 1954/55 season.
1955 Sold to the Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg for NOK 1,000,000. Renamed GOS I. Catching the floating factory PELAGOS for the 1955/56 season
1956 Catching for PELAGOS for the 1956/57 season. Gunner was Andreas K Alexandersen, Onsøy
1957 Catching for PELAGOS for the 1957/58 season. Gunner was Andreas K Alexandersen, Onsøy
1958 Catching for PELAGOS for the 1958/59 season. Gunner was Andreas K Alexandersen, Onsøy
1959 After the 1958/59 season laid up in Melsomvik as a reserve boat.
1961 Leased in March to the Norwegian Navy by the Directorate of Fisheries as a coastguard boat in the fisheries inspection.
1963 The agreement with the Norwegian Navy expires in December.
1964 Sold to P/R A/S Granit & Kåre Bertnes, Bodø for NOK. 130.000. Sold to Leidulf Grønnevet P/R, Vartdal, Ålesund.
1965 Converted to motor vessel by Fiskerstrand mek. Verksted. 512 brt, 239 nrt. New diesel engine, Alpha-diesel, 2-stroke/single acting, 8-sylinder, 1.050 BHK. Built by Alpha Diesel A/S, Frederikshavn. Renamed KNUT GRØNNEVET (M-85-VD)
1971 Sold to P/R Klara Birting v/Ottar Huse, Aukra (Kurt F. Løseth), Molde Renamed KLARA BIRTING (M-5-AK).
1977 Lengthened: 645 brt, 330 nrt L: 58,61 m
1981 Taken over by Statens Fiskarbank, Ålesund/Molde in June. Sold to A/S Birting, Ålesund/Molde in July. Converted to Standby vessel: 871 brt, 526 nrt
1982 Sold til K/S Odd & Sverre Bornø (Birting Offshore Services A/S), Harstad in May. Renamed BORN SAFETY.
1987 Sold to Simon Møkster, Stavanger in May. Renamed STRIL SAFETY
1983 Transferred to Simon Møkster Shipping A/S, Stavanger in September.
1994: Re-measured: 834 grt, 257 nrt in July.
2001 April: Transferred to Team Møkster AS (Simon Møkster Shipping AS), Stavanger in April.
2006 Owners per 20/11-2006 Mystical Spirit Navigation S, Panama, still in service

 • KNEKT

  KNEKT
 • KNEKT

  KNEKT
 • KNEKT

  KNEKT
 • KNEKT

  KNEKT
 • KNEKT

  KNEKT
Kilde: www.skipet.no, DnV 1953, boken «Hvalfangst, eventyret tar slutt» av Dag Bakka jr (Foreningen «Skipet»)
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net