DS/HVB KRILL (II)

Tilbake til søk
KRILL (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LEKS
Byggeår 1949/10
Byggenr 616
Bruttotonn/BT 534
Nettotonn/NT 183
Skrog LBP Loa:168,5', Lbp: 158,0'
Bredde 29.7'
Dypgående 15.6'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), dim.: 13,5' x 11,7', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 4.051 kv/ft
Kjelebygger Uraga Dock Co., Ltd., Yokosuka, Japan
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peileapparat, ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 17,7"-29,5"-49,2", slag 31,5", 269 NHK
Maskin-/motorbygger Uraga Dock Co., Ltd., Yokosuka, Japan
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Yokosuka
Reg havn Tønsberg

1949 Bygget som hvalbåt KRILL (II) ved Uraga Dock Co., Ltd., Yokosuka, Japan for Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg.
Fanger for Fl/k ANTARCTIC sesongen 1949/50. Forlater Yokohama 29/10 med kurs for Sørishavet via Singapore, Colombo og Cape Town før ankomst hvalfeltet 19/12.
1950 Fangsten avsluttes 16/03. Resultatet av 1.172 hval ble 79.250 fat hvalolje og 2.112 fat spermolje. Ekspedisjonen setter kursen mot Norge. KRILL går via Cape Town, Walvis Bay med ankomst Drammen 24/04. Hun går til Drammen Slip & Verksted for overhaling denne sommeren.
I fangst for Fl/k ANTARCTIC sesongen 1950/51. Skytter var Harald N. Henriksen, Stokke.
1951 I fangst for Fl/k ANTARCTIC sesongen 1951/52. Skytter var Harald N. Henriksen, Stokke.
1952 Lagt opp fra mai måned ved Mågerø Verft på Tjøme.
1955 Etter en lang periode i opplag solgt til Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg for kr. 1.000.000. Omdøpt GOS III (II).
Leid ut til Blomvåg hvalstasjon ved Bergen for fangst denne sommeren.
I fangst i Sydishavet for kokeriet PELAGOS sesongen 1955/56. Skytter var Nils Jepersen.
1956 Etter endt sesong legges i opplag i Melsomvik som reserve båt.
1959 Kommer igjen i fangst, denne gang utleid til Tønsbergs Hvalfangeri og tatt i bruk ved Husvik Harbour på Syd Georgia for sesongen 1959/60.
1960 Ligger igjen i opplag etter endt sesong.
1961 Utleid til Sjøforsvaret til bruk i fiskerioppsynet fra august måned.
1964 Tjenesten i Fiskerioppsynet tok slutt i januar. Solgt til A/S Lepsøy (Aage Aarseth, Vartdal), Ålesund
1965 Ombygget til fiskefartøy ved Hjørungavaag Verksted A/S, Hjørungavåg. Ny tonnasje: 565 brt, 179 nrt. Nye mål: 168,5' x 29,6' x 13,3'.
Dampmaskineriet erstattet med en diesel motor type MaK, 2-takt/enkeltv. 6 sylindret, 1.100 BHK, bygd ved (MaK Maschinenbau GmbH, Kiel). Omdøpt BERGHORN. Innført i merkeregisteret som M-82-VD.
1972 Ombygget til reketråler: 499 brt, 237 nrt
1980 Solgt til Havfiskeselskabet Mantsok APS, Sukkertoppen, (Grønland) Danmark i september. Omdøpt SERMILIK.
1981 Forliste NV av Island 23/03, da vann kom inn via en defekt overvannsventil. 1 mann omkom.

1949 Built as whale catcher KRILL (II) by Uraga Dock Co., Ltd., Yokosuka, Japan on behalf of Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg
Catching for Fl/k ANTARCTIC season of 1949/50. Left Yokohama 29/10 with course for the Southern Seas. Calling Singapore, Colombo and Cape Town before arrival whaling ground 19/12.
1950 The catch called off 16/03. Result of 1.172 whales give 79.250 barrels of whale oil, 2.112 barrels of sperm oil. Expedition set the course for Norway. KRILL left for Cape Town and called Walvis Bay before arrival Drammen 24/04. She went to Drammen Slip & Verksted for maintenance this summer.
Catching for Fl/k ANTARCTIC the season of 1950/51.
1951 Catching for Fl/k ANTARCTIC season 1951/52.
1952 After end of season laid up from May at Mågerø Verft, Tjøme.
1955 After a long period in layup mode sold to the Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Svend Foyn Bruun), Tønsberg for NOK. 1,000,000. Renamed GOS III (II).
Hired out to Blomvåg whaling station near Bergen for whaling this summer.
Went to the Southern Ocean for the whaling factory PELAGOS for season 1955/56. Shooter was Nils Jepersen
1956 After the end of the season, it is put into layup in Melsomvik as a reserve boat.
1959 Again back in whaling. This time leased to Tønsbergs Hvalfangeri and taken into use at Husvik Harbour in South Georgia for the 1959/60 season.
1960 Back in layup buoy again after the end of the season.
1961 Leased to the Royal Norwegian Navy (KV) for use in Fisheries authorities from August.
1964 The service in the Norwegian Fisheries Authorities ended in January.
Sold to A/S Lepsøy (Aage Aarseth, Vartdal), Ålesund
1965 Converted to fishing vessel by Hjørungavaag Verksted A/S, Hjørungavåg. New tonnage: 565 brt, 179 nrt. New measure: 168,5' x 29,6' x 13,3'. Steam machinery replaced by an oil engine type MaK, 2-stroke/single acting, 6 cyl., 1.100 BHK, built by MaK Maschinenbau GmbH, Kiel. Renamed BERGHORN. Registered as M-82-VD in the fishery register.
1972 Converted to shrimp trawler: 499 brt, 237 nrt 1980 Sold to Havfiskeselskabet Mantsok APS, Sukkertoppen, Denmark (Greenland) in September. Renamed SERMILIK.
1981 Went down NV of Iceland 23/03, as water getting in via a defective flood valve. 1 man lost.

  • KRILL

    KRILL
  • KRILL

    KRILL
Kilde: DnV reg-1953, www.skipet.no, boken «Hvalfangsten, eventyret tar slutt» av Dag Bakka jr, Norsk Hvalfangst Tidendes årbok 1950
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net