DS/HVB HAWK

Tilbake til søk
HAWK
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr 23196
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDKN
Byggeår 1912/01
Byggenr 327
Bruttotonn/BT 182
Nettotonn/NT 63
Skrog LOA Loa: 114' - Lbp: 106,4' - B: 21,1' - D: 12,9'
Skrog LBP Loa: 114' - Lbp: 106,4'
Bredde 21,1’
Dypgående 12,9'
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) m/dim: 13,5' x 11' m/oljefyring og 3 fyrganger (bygget m/kullfyring). Heteflate (HF): 2.158 kv/ft, 200 PSI
Kjelebygger Wallsend Slipway & Engineering Co., Wallsend, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22,0"-37,5", slag 24", 114 NHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1912 Bygget som hvalbåt HAWK ved Akers mek. Verksted, Kristiania. Sjøsatt 23/02. som bygg nr. 327 og levert A/S The New Zealand Whaling Co. Ltd. (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Utleid til A/S Spermacet (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Registrert i Larvik.
Satt i fangst syd for New Zealand
1914 Overført til A/S The Fremantle Whaling Co. Ltd. (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Fanget i West Australia i årene 1914 til 1916
1917 Solgt til den franske stat for bruk som kystbevoktnings fartøy for Franske marine på kysten av Fransk Congo. Omdøpt LIZARD.
1919
Innkjøpt av A/S Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg 14/09 for NOK 115.000. Ankom Tønsberg 14/10 og ble satt på slippen på Kaldnæs mek. Værksted for reparasjon og overhaling. Registrert i Tønsberg. Omdøpt SPERM
1923 Som fangstbåt i Antarktis ved Husvik Harbour og Syd Orknøyene sesongene 1923 – 25.
1925 Solgt/utleid til Cia Ballenera del Peru Ltd. (eid av Tønsberg Hval), omdøpt RIO PIURA. Registrert i Callao, Peru.
1927 Solgt/tilbakeført til A/S Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg, gjendøpt SPERM. Tilbakeført i skipsregisteret i Tønsberg.
1935 Solgt til Gudmund Mortensen Trangisvaag, Færøyene i april, omdøpt MIM.
1936 N. J. Mortensen A/S fanger hval fra landstasjon «Lopra» på Færøyene med hvalbåten MIM, SUDERØ og SUMBA. Resultatet ble 2.400 fat hvalolje og 572 fat spermolje, tilsammen 2.972 fat. Videre ble det produsert 270.000 kg guano.
Fangsten begynte 27/04 og ble avsluttet 29/10-1936.
1937 Fanger fra landstasjonen Nyhavna. Fangsten tar til 15/01 og varer til 15/11. Sesongen fanger man 4 blåhval (juli/august), 55 finhval, 9 sperm og 17 seihval. Av dette ble det utvunnet 2.004 fat hvalolje og 991 fat spermolje. I tillegg ble det produsert 65,736 tonn kjøtt til menneske føde og 337,485 tonn til dyrefòr. Det ble benyttet 4 hvalbåter en del av sesongen.
1938 Sommersesongen Foregikk på Færøyene. Nå som MIM fra landstasjonen «Lopra» (N. J. Mortensen A/S) med Johannes Nilsen som bestyrer. Fangsten startet 15/05 og ble avsluttet 24/10. Utbyttet ble 3.003 fat hvalolje og 251 fat spermolje. Fangsten foregikk med tre hvalbåter, MIM, SUDERØ og SUMBA.
1948 Samme.
1950 Ikke i Lloyds Reg.

1912 Built as a whale catcher HAWK by Akers mek. Værksted, Kristiania. Launched 23/02 as yard no. 327 and delivered to A/S The New Zealand Whaling Co. Ltd. (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Leased to A/S Spermacet (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Registered in Larvik.
Hunting south of New Zealand.
1914 Transferred to A/S The Fremantle Whaling Co. Ltd. (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Hunting in West Australian waters from 1914 to 1916.
1917 Sold to the French State for use as a Coast Guard vessel for the French Navy on the coast of the French Congo. Renamed LIZARD.
1919 Purchased by A/S Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg 14/09 for NOK 115.000. Arrived at Tønsberg 14/10 and was put on the slipway at Kaldnæs mek. Værksted for repair and overhaul. Registered in Tønsberg. Renamed SPERM.
1923 As whale catcher in Antarctica near Husvik Harbour and the South Orkney Islands 1923 - 25.
1925 Sold/leased to Cia Ballenera del Peru Ltd. (owned by Tønsbergs Hvalfangeri v/H. Borge), renamed RIO PIURA. Registered in Callao, Peru.
1927 Sold/returned to A/S Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg, renamed SPERM. Transferred to the shipping register in Tønsberg.
1935 Sold to Gudmund Mortensen Trangisvaag, Faroe Islands in April, renamed MIM.
1936 N. J. Mortensen A/S hunting whales from the land station «Lopra» in the Faroe Islands with the whale boat MIM, SUDERØ and SUMBA. The result was 2.400 barrels of whale oil and 572 barrels of sperm oil, a total of 2.972 barrels. Furthermore, 270,000 kg of guano were produced.
The catch began 27/04 and ended 29/10-1936.
1937 Catching from the Nyhavna land station. The catch lasts until 15/01 and lasts until 15/11. The season catches 4 blue whales (July / August), 55 fin whales, 9 sperm and 17 saithe whales. Of this, 2,004 barrels of whale oil and 991 barrels of sperm oil were extracted. In addition, 65,736 tonnes of meat were produced for human consumption and 337,485 tonnes for animal feed. 4 whale catchers were used part of the season.
1938 The summer season took place in the Faroe Islands. Now as MIM from the land station «Lopra» (N. J. Mortensen A/S) with Johannes Nilsen as manager. The catch started on 15/05 and ended on 24/10. The yield was 3,003 barrels of whale oil and 251 barrels of sperm oil. The catch took place with three whale catchers, MIM, SUDERØ and SUMBA.
1948 Still same owners.
1950 Not in Lloyds Reg.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: DnV reg., Lloyd’s Reg., Boken «Tønsberg Hvalfangeri 1907-1957», Hvalfangernes Assuranseforening, Norsk Hvalfangst Tidende
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen, S. Norheim og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net