DS/HVB KOS XXV (I)

Tilbake til søk
KOS XXV (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5099977
Kallesignal LLRH
Byggeår 1939/10
Byggenr 1062
Bruttotonn/BT 361
Nettotonn/NT 130
Dødvekt/TDW 560
Skrog LOA 44,95 m
Bredde 8,07 m
Dypgående 4,5 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoveddampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt dim: 16' x 12,5', 3 fyrganger, heteflate 3.250 kv/ft. 225 PSI.
Kjelebygger Richardson, Westgarth & Co., Hartlepoole, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 15"-26"-44", slag 27", 205 NHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1939/10 - 1946
Storbritannia
1946 - 1959
Norge
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1939 Bestilt og bygget som hvalbåt KOS XXV ved Smiths Dock Co Ltd, South Bank, Middlesbrough (1062) for regning av A/S Kosmos (Anders Jahres rederi), Sandefjord. Sjøsatt 17/06. KOS XXV skulle være den andre i en serie på seks hvalbåter som skulle leveres til Kosmos selskapene i løpet av høsten 1939. Rekvirert av the Admiralty (Royal Navy) ved sjøsetting. Overtatt som HMS BUTTERMERE (FY-205) og satt i tjeneste som anti-ubåt våpen og eskorte fartøy.
1941 Utleid av engelske Royal Navy til den amerikanske marinen sammen med WASTWATER (ex KOS XXVIII) og 25 andre fartøy av «Tråler»-klassen blir sendt over til Canada og USA.
1942 Utleid til US Navy fra februar som patrulje og anti ubåt fartøy på østkysten av USA med base i New York. BUTTERMERE og WASTWATER fikk i oppdrag å eskortere under flytting av en flytedokk fra USA til Jomfruøyene som eneste eskorte. Alt gikk bra, men dagen etter avlevering ble dokken senket av en tysk ubåt. Fartøyene returnerte til Royal Navy i oktober.
1946 Innkjøpt i mai av Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund omdøpt SUDERØY VII (II) og ombygget og utrustet ved Rosenberg mek. Verksted for fangst sesongen 1946/47 med kokeriet SUDERØY.
1947 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1947/48. Skytter var Jacob Jacobsen, Teie.
1948 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1948/49.
1949 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1949/50
1950 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1950/51. Jacob Jacobsen, Teie
1951 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1951/52. Skytter var Jørgen Hansen, Lauve.
1952 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1952/53. Skytter var Hans Hansen, Ulvø, Tønsberg
1953 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1953/54 som bøyebåt. Skytter var Stanley Jacobsen.
1954 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1954/55 som bøyebåt. Skytter var Stanley Jacobsen
1955 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1955/56 som bøyebåt. Skytter var Edvard Jensen, Onsøy.
1956 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1956/57 som bøyebåt. Skyttere var Julius O. Steen, Råde og Toralf B. Sørensen, Haugesund.
1957 Fanger for kokeriet SUDERØY sesongen 1957/58 som bøyebåt. Skytter var Julius O. Steen, Råde.
Siste gang på fangst sesongen 1957/58. Deretter opplagt ved Vibransøy.
1958 Opplagt ved Vibransøy.
1959 Solgt Norges Hvalfangstforbund, Sandefjord i september sammen med resten av SUDERØY-ekspedisjonen.
1961 Solgt i mai til Cia Maritima Pesquera SA, Puerto Cortez, Honduras, omdøpt EL CONQUISTADOR. Satt i fangst fra Bay of Chacay i Peru.
1966 Fangsten ble avviklet på feltene.
1999 Fjernet fra registrene.

1939 Ordered and built as a whale catcher KOS XXV at Smiths Dock Co Ltd, South Bank, Middlesbrough (b.1062) on account of A/S Kosmos (Anders Jahres rederi), Sandefjord. Launched 17/06. KOS XXV supposed to be the second delivery of a serie of six catchers ordered by the Kosmos companies during the autumn of 1939.
Requested by the Admiralty (Royal Navy). Taken over as HMS BUTTERMERE (FY-205) and prepared as anti-uboat and escort vessel.
1941 Leased by the English Royal Navy to the US Navy together with WASTWATER (launched as KOS XXVIII) and 25 other "Trawler" class vessels are sent to Canada and the USA.
1942 Leased to the US Navy from February as a patrol and anti-submarine vessel on the east coast of the United States based in New York. BUTTERMERE and WASTWATER were commissioned to escort during the move of a floating dock from the USA to the Virgin Islands as the only escort. Everything went well, but the day after delivery, the dock was sunk by a German submarine.
The vessels returned to the Royal Navy in October.
1946 Purchased in May by Hvalfanger-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund renamed SUDERØY VII (II) and converted at Rosenberg mek. Verksted, Stavanger for preparing for whaling in the 1946/47 season with the factory SUDERØY.
1947 Catching for factory SUDERØY season 1947/48. Shooter was Jacob Jacobsen, Teie.
1948 Catching for factory SUDERØY season 1948/49.
1949 Catching for factory SUDERØY season 1949/50
1950 Catching for factory SUDERØY season 1950/51. Jacob Jacobsen, Teie
1951 Catching for factory SUDERØY season 1951/52. Shooter was Jørgen Hansen, Lauve.
1952 Catching for factory SUDERØY season 1952/53. Shooter was Hans Hansen, Ulvø, Tønsberg
1953 Catching for factory SUDERØY season 1953/54 as buoy boat. Shooter was Stanley Jacobsen.
1954 Catching for factory SUDERØY season 1954/55 as buoy boat. Shooter was Stanley Jacobsen
1955 Catching for factory SUDERØY season 1955/56 as buoy boat. Shooter was Edvard Jensen, Onsøy.
1956 Catching for factory SUDERØY season 1956/57 as buoy boat. Shooter was Julius O. Steen, Råde and Toralf B. Sørensen, Haugesund.
1957 Catching for factory SUDERØY season 1957/58 as buoy boat. Shooter was Julius O. Steen, Råde.
Last time on a whaling was season 1957/58. Then laid up at Vibransøy.
1958 Laid up at Vibransøy.
1959 Sold to the Norwegian Whaling Association, Sandefjord in September together with the rest of the SUDERØY expedition.
1961 Sold in May to Cia Maritima Pesquera SA, Puerto Cortez, Honduras, renamed EL CONQUISTADOR. Started as whale catcher in the Bay of Chacay in Peru.
1966 Whaling was stopped.
1999 Deleted from the register.

  • KOS XXV

    KOS XXV
Kilde: «Hvalfangsten – Eventyret tar slutt» v/Dag Bakka jr. «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi», Uboat.net
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net