JASMIN (I) Tilbake til søk
JASMIN (I)
Nasjonalitet
Panama
Skipstype
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV 1A1
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1940/01
Bruttotonn/BT 2.956
Nettotonn/NT Ikke reg
Dødvekt/TDW 2.347
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Loa: 334'2" - Lbp: 316'7,25" - B: 45'11,15" - D.: 28'10,5"
Skrog LBP Loa: 334'2" - Lbp: 316'7
Bredde 45'11,15"
Dypgående 28'10,5"
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motorskip Fryse-/kjøleskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og frukt
Hastighet 18.4
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 4 x lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 177.000 kub. ft. 10 x bommer; 2 x 5 t, 8 x 3 t. 10 vinsjer.
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Sulzer 7RD60, 2-takt/enkeltv., 7-sylindret, syl. dim.: 600 x 1.040 mm, 3.300 BHK
Maskin-/motorbygger Sulzer Bros., Winterthur, Sveits
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Panama City
Byggeår 1940/01
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 124

1938 Anders Jahre går til det skritt å bestille to fruktbåter ved Framnæs mek. Værksted. JASMIN var den ene og den blir bestilt 14/10-1938. MOSHILL (bnr 125) var den andre. Den ble kontrahert 17/10.
1939 JASMIN sjøsettes 10/06-1939. Gudmor var fru Dagny Jahre, rederens kone. Hun var datter av gamlelensmann i Sandar, Anton Jacobsen. Da verkstedet gikk over til aksjeselskap i 1898 ble "gamlelensmannen" valgt som supleant til direksjonen på verkstedet. Han hadde bl.a tegnet aksjer for kr.8.000 i selskapet
1940 Bygget som kjøleskip JASMIN, bygget for fruktfart, ved Framnæs mek.Verksted, Sandefjord. Gikk prøvetur og overlevert eierne, Jasmin Operating Company SA , Panama 27/01-1940. Jasmin Operating stiftes 23/01-1940. I styret sitter Anders Jahre, Fritjof Bettum, og Carlos Icaza - Jahres første Panama-advokat.
Solgt videre til Cie. Générale Transatlantique (CGT, Cie. Générale d´Armements Maritimes), Frankrike allerede i februar 1940. Fikk navnet BELAINE d'ESNAMBUC og registrert i Le Havre.
1942 Oppbragt av tyskerne i Marseilles 16/12-1942 og benyttet av den tyske marine som minelegger. Omdøpt POMMERN.
1944 Gikk på en mine og sank 5/10-1944 Alle ombord omkom..

1938 Anders Jahre took the step of order two fruit carriers at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. JASMIN was one of them and ordered 14/10-1938. MOSHILL was the next. She was ordered 17/10.
1939 JASMIN launched 10/06-1939. Sponor was Mrs Dagny Jahre, the owners wife. She was daughter of the former chief of police in Sandar, Anton Jacobsen. As the shipyard switched to a join stock company in 1898 Mr Jacobsen was elected as supleant to the board of the yard. He held for NOK 8.000 in stocks in the company.
1940 Built as fruit carrier JASMIN by Framnæs mek. Verksted, Sandefjord. Sea trail were she recorded an average speed of 18,4 knots. Delivered to her owners Jasmin Operating Company SA (Anders Jahre, Sandefjord), Panama 27/01-1940. The Jasmin Operating was founded 23/01-1940. At the board is Anders Jahre, Fritjof Bettum and Carlos Icaza – Mr. A.Jahres first Panama-lawyer.
Sold already in February to Cie. Générale Transatlantique (CGT, Cie. Générale d´Armements Maritimes), France. Renamed BELAINE d'ESNAMBUC with Le Havre as homeport.
1942 Seized by the Germans in Marseilles, France 16/12-1942 and used as mine layer by the German Navy. Renamed POMMERN.
1944 Hit a mine and sank 05/10-1944. Al on board lost their lives.

  • JASMIN (I)

    JASMIN (I)
  • JASMIN (I)

    JASMIN (I)

Fra boken "EVENTYRET ANDERS JAHRE" av Alf R.Jacobsen
         Sitat: "I Det norske Veritas register for 1939/40 opptrer selskapet for første gang som eier av fruktbåten JASMIN (2.300 dødvekttonn).
         Fruktbåten JASMIN ble bygget ved Framnæs Mekaniske Værksted i 1939, og gikk prøvetur lørdag 27. januar 1940.
         Skipet var bygget for regning Anders Jahre og ble overtatt av Anders Jahre og partneren Fritjof Bettum. Gudmor var fru Dagny Jahre.
         De formelle eierforhold er uklare. En avismelding kaller eierselskapet for A/S Jasmin, mens Jørgen J. Lorentzen i et brev til Statens Skipsfartsdirektorat Januar 1940 opplyser at JASMIN eies av ham selv og Anders Jahre - sannsynligvis på samme måte som Jahre samarbeidet med Lorentzen-familien om endel andre selskaper (Rose, Noravind og Jaguar).
         Jasmin er bygget for fruktfarten mellom USA og Europa, men på grunn av krigen er det økonomiske grunnlaget for denne spesialtraden falt bort. Jørgen J. Lorentzen søker derfor på vegne av eierne av Jasmin om å få selge nybygget til franske kjøpere.
         På dette tidspunktet er det forbudt å selge båter til utlandet uten myndighetenes tillatelse (lov av 26. august 1939), men loven gjelder ikke for fartøyer som ikke er innført i det norske skipsregisteret, heter det i svaret fra Statens Skipsfartsdirektorat 11. januar 1940.
         Det merkelige svaret tyder på at JASMIN ennå ikke er ført inn i skipsregisteret. Følgelig kan Jahre og Lorentzen gjøre hva de vil med skipet.
         Av opplysninger fra Sjøfartsdirektoratet går det fram at JASMIN i mars 1940 selges til Jasmin Operating Company SA, Panama, som også registreres hos Veritas og Lloyds som fartøyets nye eiere.
         Jasmin Operating stiftes 23. januar 1940. I styret sitter Anders Jahre, Fritjof Bettum, og Carlos Icaza - Jahres første Panama-advokat.
" Sitat slutt.

Kilde: JJahre-Nytt, Boken "Eventyret Anders Jahre", boken «På alle hav-skipene i Anders Jahres rederi», jubilmsoken «Framnæs mek. Værksted 1898-1948» v/H. Bogen
Utarbeidet av: Ragnar Iversen