DS/HVB KOS 25 (II)

Tilbake til søk
KOS 25 (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LLYY
Byggeår 1941/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 484
Bruttotonn/BT 533
Nettotonn/NT 186
Skrog LOA 51,41 m
Bredde 8,74 m
Dypgående 4,78 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boiler), dim.: 13,5' x 12,2', m/3 fyrganger, oljefyring, heteflate (HF): 4.230 kv/ft, 220 PSI
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 19"-32,5"-56", slag 27", 285 NHK
Maskin-/motorbygger Kaldnæs mek. Verksted, Tønsberg, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1941 Bygget som TIROL ved Akers mek. Verksted, Oslo for den tyske Kriegsmarine. Registrert som V-5714 og innlemmet i 57 Vorpostenflotille. Overlevert 03/07. En avdeling opprettet i november 1940 av norske hvalbåter til bruk i kystbevoktning av den norske nordkysten. Senere omdøpt til 4. Küstensicherungsverband, Ålesund.
1945 Ved krigens slutt i mai ble den beslaglagt av amerikanske stridskrefter. Da var den underlagt 4. Küstensicherungsverband, Ålesund med registreringsnummer V-5713. 57 Vorpostenflotille oppløst juni 1945.
1946 Overtatt av Den Norske Stat. Utpekte Anders Jahre & Co (Jahre-gruppen), Sandefjord som disponenter. Omdøpt KOS 25. Reparert og klargjort for fangst. Fangstbåt med kokeriet ANTARCTIC (Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg) for sesongen 1946/47 under fellesdriften. Forlot Sandefjord 24/10 sammen med THORFJELL med kurs for hvalfeltene i syd. Anløp Kristiansand 25/10. Forlot Kristiansand og ankom Las Palmas 04/11. Gikk videre 06/11 og ankom Cape Town 22/11. KOS 25 gikk fra Cape Town mot hvalfeltet 28/11. Resten av hvalflåten gikk fra Cape Town 30/11. Hvalbåtene denne sesongen var THORFJELL, KOS 25, NOR II, KOS I, KOS II, NOR III, GLOB VII, GOS III
1947 Fangstbåt for kokeriet ANTARCTIC sesongen 1947/48. Skytter var Thorbjørn Larsen, Oslo.
1948 Solgt til Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord og omdøpt STAR I. Fangstbåt for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1948/49. Skytter var Terje Løvaas, Slagen.
1949 Fangstbåt for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1949/50. Skytter var Terje Løvaas, Slagen. Forlot Sandefjord 03/11 sammen med 4 andre hvalbåter. Turen til Sydishavet gikk via Dakar 16/11 og Cape Town 01/12. Møtte kokeriet i Cape Town og fortsatte samlet 08/12 og ankom feltet 15/12.
1950 Forlater fangstfeltet sammen med kokeri og hvalbåter 16/03. Ankommer Sandefjord 17/04. Overhales ved Langesunds mek. Verksted, Langesund denne sommeren.
Fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1950/51. Skytter var Terje Løvaas, Slagen
1951 Fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1951/52. Skytter var Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1952 Fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1952/53. Skytter var Nils A. Høyum.
1953 Bøyebåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1953/54. Skytter var Nils A. Høyum.
1954 Fangstbåt for SIR JAMES CLARK ROSS sesongen 1954/55.
1955 Solgt til Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg og omdøpt BUSEN 6.
Fangstbåt for landstasjonen Husvik Harbour sesongen 1955/56. Skytter var Ole Amundsen, Teie.
1956 Fangstbåt for landstasjonen Husvik Harbour sesongen 1956/57.
1957 Fangstbåt for landstasjonen Husvik Harbour sesongen 1957/58.
1958 De umoderne, og tung drevene ildrørskjeler, byttes ut med lettmanøvrerbare vannrørskjeler, bygget av Foster Wheeler Corp., Montaintop, Pennsylvania, USA. Disse kjelene hadde større heteflate, 5.450 kv/fot, arbeidstrykk og energi.
Fangstbåt for landstasjonen Husvik Harbour sesongen 1958/59. Skytter var Søren Henriksen, Nøtterøy.
1959 Fangstbåt for landstasjonen Husvik Harbour sesongen 1959/60. Skytter var Hans Sørensen, Råde.
1960 Solgt til Albion Star (South Georgia) Ltd. c/o Alfredo Ryan, Buenos Aires i oktober (A/S Albion Star (Sandefjord), c/o E. S. Martinsen), Port Stanley FI. Omdøpt R 7. Benyttet som bøyebåt ved landstasjonen Grytviken sesongen 1960/61. Skytter var Alf Egil Andersen, Nøtterøy.
1961 Benyttet som bøyebåt ved landstasjonen Grytviken sesongen 1961/62. Skytter var Karl F. Mathisen.
1962 R-7 legges i opplag etter sesongen 1961/62.
Stasjonen var ikke i drift sesongen 1962/63.
1964 Landstasjonen ble nedlagt i desember etter nesten 50 års kontinuerlig drift.
1967 Solgt til Johan E. Hareide, Gareid ved Ålesund i oktober.
1968 Ombygget til linebåt ved Hjørungavaag Verksted. Omdøpt HAREIDINGEN (M-5-HD). Ny tonnasje: (618 brt). Nye mål: 172.3' x 28.6' x 22.2'. Nytt fremdriftsmaskineri satt inn, MaK, 6 sylindret/4-takt på 1.100 BHK. Bygget av Atlas-MaK Maschinenbau GmbH, Kiel.
1971 Solgt til A/S Flømann (Hans Flø, Hareid), Ålesund. Omdøpt FLØMANN med reg.nr. M-5-HD.
1979 Bytte av hovedmotor. Ny Wichmann 7 sylindret/2-takt, 2.100 BHK. Bygget på Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset.
1983 Forlenget og ombygget ved Myklebust mek. Verksted. Ny tonnasje: 853 brt, 457 nrt. L: 62,59m.
1990 Ny motor for fremdrift installert. Bygget av Wärtsilä Wichmann Diesel A/S, Rubbestadneset.
1997 I mai, om målt: 918 brt, 413 nrt
1999 Solgt til Skårungen AS, Torangsvåg, Bergen i juni. Omdøpt HUNDVÅKØY (H-77-AV).
2001 Omdøpt HUNDVÅKØY I i november.
2002 Solgt til Mathisen & Lyng Rederi AS, Havøysund, Hammerfest i januar. Omdøpt TORBAS (F-12-M).
2004 Strøket av registeret.

1941 Built as TIROL by Akers mek. Verksted, Oslo for the German Kriegsmarine. Registered as V-5714 and included in the 57 Vorpostenflotille. A section established in November 1940.
1945 At the end of the war in May, it was seized by American forces. At that time, it was subject to the 4th Küstensicherungsverband, Ålesund with registration number V-5713.
1946 Taken over by the Norwegian State. Appointed Anders Jahre & Co, Sandefjord as managers. Renamed KOS 25. Repaired and completed as catcher.
Used as catcher for factory ship ANTARCTIC (Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg) for the 1946/47 season as a part of the joint operation agreement.
1947 Catcher for the factory ship ANTARCTIC season 1947/48. The shooter was Thorbjørn Larsen, Oslo.
1948 Sold to Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord, renamed STAR I. Catcher for factory ship SIR JAMES CLARK ROSS season 1948/49. Shooter was Terje Løvaas, Slagen.
1949 Catcher for factory ship SIR JAMES CLARK ROSS season 1949/50. Shooter was Terje Løvaas, Slagen. Left Sandefjord on 03/11 together with 4 other catchers. Heading for the Antarctic Ocean via Dakar on 16/11 and Cape Town. Arrival Cape Town on 01/12 and met the factory. Left Cape Town on 08/12 with the factory with arrival whaling ground on 15/12.
1950 Left the whaling ground with factory and catchers on 16/03. Arrival Sandefjord on 17/04. Maintained at the Langesunds mek. Verksted, Langesund that summer.
Catcher for factory ship SIR JAMES CLARK ROSS season 1950/51. Shooter was Terje Løvaas, Slagen.
1951 Catcher for factory ship SIR JAMES CLARK ROSS season 1951/52. Shooter was Thorleif Karlsen, Sandefjord.
1952 Catcher for factory ship SIR JAMES CLARK ROSS season 1952/53. Shooter was Nils A. Høyum.
1953 Catcher for factory ship SIR JAMES CLARK ROSS season 1953/54. Shooter was Nils A. Høyum.
1954 Catcher for factory ship SIR JAMES CLARK ROSS season 1954/55.
1955 Sold to Tønsbergs Hvalfangeri, Tønsberg. Renamed BUSEN 6.
Catcher for shore station at Husvik Harbour season 1955/56. Shooter was Ole Amundsen, Teie.
1956 Catcher for shore station at Husvik Harbour season 1956/57.
1957 Catcher for shore station at Husvik Harbour season 1957/58.
1958 The old fashion and unpractical fire tube boilers is replaced by modern and easy working water tube boilers from maker Foster Wheeler Corp., Mountaintop, Pennsylvania, USA. Those boilers had a larger heating surface (5.450 sq./ft,), working pressure and power.
Catcher for shore station at Husvik Harbour season 1958/59. Shooter was Søren Henriksen, Nøtterøy.
1959 Catcher for shore station at Husvik Harbour season 1959/60. Shooter was var Hans Sørensen, Råde.
1960 Sold to Albion Star (South Georgia) Ltd. c/o Alfredo Ryan, Buenos Aires in October (A/S Albion Star (Sandefjord), c/o E. S. Martinsen), Port Stanley FI.  Renamed R 7.
Used as buoy boat at the shore station Grytviken the 1960/61 season. Shooter was Alf Egil Andersen, Nøtterøy.
1961 Used as buoy boat at the shore station Grytviken season 1961/62. Shooter was Karl F. Mathisen.
1962 R-7 is laid up after season of 1961/62.
The shore station at Grytviken was not in operation the season of 1962/63.
1964 The shore station at Grytviken was shut down in December after almost 50 years of continuous operation.
1967 Sold to Johan E. Hareide, Gareid at Ålesund in October.
1968 Converted to ocean going fishing vessel at Hjørungavaag Verksted. Renamed HAREIDINGEN (M-5-HD). New tonnage: (618 grt). New dimension: 172.3' x 28.6' x 22.2'. New propulsion machinery, MaK, 6 cylinder/4-stroke of 1.100 BHP. Built by Atlas-MaK Maschinenbau GmbH, Kiel.
1971 Sold to A/S Flømann (Hans Flø, Hareid), Ålesund. Renamed FLØMANN and reg.no. M-5-HD.
1979 Replaced main engine with a new Wichmann 7 cylinder/2-stroke, 2.100 BHP, built at Wichmann Motorfabrikk A/S, Rubbestadneset.
1983 Lengthened and converted at Myklebust mek. Verksted. New tonnage: 853 brt, 457 nrt. L: 62,59 mtr.
1990 New main engine fitted, built by Wärtsilä Wichmann Diesel A/S, Rubbestadneset.
1997 In May, new measurement: 918 brt, 413 nrt
1999 Sold to Skårungen AS, Torangsvåg/Bergen in June. Renamed HUNDVÅKØY (H-77-AV).
2001 Renamed HUNDVÅKØY I in November.
2002 Sold to Mathisen & Lyng Rederi AS, Havøysund, Hammerfest in January. Renamed TORBAS (F-12-M).
2005 Still active as fishing vessel.

 • KOS 25

  KOS 25
 • KOS 25

  KOS 25
 • KOS 25

  KOS 25
 • KOS 25

  KOS 25
Kilde: «Hvalfangsten – eventyret tar slutt» (www.skipet.no) v/Dag Bakka jr, DnV reg-1953, https://www.wlb-stuttgart.de/seekrieg/, Norsk Hvalfangst Tidende
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net