DS/HVB KOS 32 Tilbake til søk
KOS 32
Nasjonalitet
Norge
Off nr 1351034
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LMVD
Byggeår 1947/12
Bruttotonn/BT 510
Nettotonn/NT 174
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Loa: 158'-0" - Lbp: 142'-6" - B: 29'-6" - D: 17'-0"
Skrog LBP Loa: 158'-0", Lpp: 142'-
Bredde 29'-6"
Dypgående 17'-0"
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype Vannrørskjel m/overheter, oljefyrt, heteflate (HF) 4.966 kv/ft. Damptrykk 250 PSI, etter overh. 220 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, radar og ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radiotelefoni/telegrafi (Wireless).
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2x2-trinns ekspansjon, FMV-C5, 4-sylindret, syl. dia.: 13,8"-32,3"-32,3"-13,8", 281 NHK/1.655 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1947/12
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 138

1947 Bygget som hvalbåt KOS 32 ved Framnæs mek. Verksted, Sandefjord for A/S Kosmos og Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Sjøsatt 18/09 og levert i desember. Avgikk Sandefjord 06/12 for å møte KOSMOS III ekspedisjonen. Turen gikk via Dakar og Cape Town for bunkring og proviantering. Skytter var Anders Ellefsen, Nøtterøy.
1948 Ankom fangstfeltet og startet fangsten 22/01.
Etter endt sesong og ankomst Sandefjord, forhalt til Framnæs mek. Værksted 10/05 for påbygg av ny brobygning. Brobygg, vedlikehold og dokking ferdig utført 06/10. I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1948/49. Skytter var Anders Ellefsen, Nøtterøy. 11 fangstbåter var med i ekspedisjonen. Spermfangsten tok til 17/11. Fangst av langhval startet 15/12.
1949 Fangsten for sesongen 1948/49 ble avsluttet 16/03. Totalresultatet for sesongen ble 113.427 fat hvalolje og 13.101 fat spermolje. Forlot fangstfeltet med kurs for Walvis Bay. Ankom 24/03 og gikk videre 27/03. Anløp Dakar 06/04 for bunkring og fortsatte samme dag. Ankom Sandefjord 16/04. Ble overhalt ved Marinens Hovedverft, Horten denne sommeren.
I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1949/50. Skytter var Anders Ellefsen, Nøtterøy. Gikk fra Sandefjord 27/10. Anløp Dakar 06/11 for bunkring og gikk videre samme dag. Anløp Walvis Bay 17/11 og gikk med kurs for Cape Town 23/11. Ankom Cape Town 26/11 og gikk videre 29/11 og ankom hvalfeltet 06/12. Hvalbåtflåten var nå økt til 15 fartøy.
1950 I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1950/51. Skytter var Anders Ellefsen, Nøtterøy.
1951 I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1951/52. Skytter var Nils Skontorp, Tønsberg.
1952 I fangst for KOSMOS IV som fangstbåt sesongen 1952/53. Skytter var Håkon Christensen. KOSMOS III var på tankfart sesongen 1952/53 og ikke i fangst.
1953 I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1953/59. Skytter var Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1954 I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1954/55. Skytter var Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1955 I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1955/56. Skytter var Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1956 I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1956/57. Skytter var Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1957 I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1957/58. Skytter var Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1958 I fangst for KOSMOS III som fangstbåt sesongen 1958/59. Skytter var Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1959 I fangst for KOSMOS III som bøyebåt sesongen 1959/60. Skytter var Erling B. Hansen, Nøtterøy.
1960 Sesongen 1960/61 overført til KOSMOS IV som fangstbåt. Skytter var Karl-Henrik Aronsen.
1961 Utleid og fanget fra landstasjon Premier, The Bluff, Durban, sesongen 09/03–13/10-1961. Skytter var Arve Arvesen.
I fangst for KOSMOS IV som bøyebåt sesongen 1961/62. Skytter var Karl-Henrik Aronsen.
1962 Utleid til fangst fra landstasjon Premier, The Bluff, Durban, sesongen fra mars til oktober. Skytter var Odd Albert Arvesen.
1963 Fanget fra landstasjon Premier, The Bluff, Durban, sesongen fra mars til oktober. Solgt til Union Whaling Co. Ltd., Durban. Omdøpt S. MAXWELL HILL. Skytter var Odd Albert Arvesen
1964 Fanger fra landstasjon Premier, The Bluff, Durban sesongen fra mars til oktober. Skytter var Odd Albert Arvesen
1965 Fanger fra landstasjon Premier, The Bluff, Durban sesongen fra mars til oktober. Skytter var Odd Albert Arvesen. Siste sesong og lagt i opplag.
1972 Hugget i Syd-Afrika på høsten.

1947 Built as a whale catcher KOS 32 at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Kosmos (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Launched 18/09 and delivered in December. Departed Sandefjord 06/12 to join as catcher for the factory KOSMOS III season of 1947/48. She left for the Southern Ocean via Dakar and Cape Town for bunkering and provision. The shooter was Anders Ellefsen, Nøtterøy.
1948 Arrived at the whaling ground and started the catch 22/01.
After end of season and arrival Sandefjord she went along side at Framnæs mek. Værksted 10/05 for construction of a new bridgebuilding. Bridge, maintenance and docking completed 06/10. Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1948/49 season. The shooter was Anders Ellefsen, Nøtterøy. 11 catchers participated in the expedition this season. The catch of sperm whale started 17/11 and the baleen whale started 15/12.
1949 End of season 1948/49 was 26/03. The total result of the season was 113,427 barrels of whale oil and 13,101 barrels of sperm oil. Left the whaling ground with course for Walvis Bay. Arrived 24/03 and proceeded 27/03. Arrived at Dakar 06/04 for bunkering and continued the same day. Arrived at Sandefjord 16/04. Was overhauled at the Marinens Hovedverft, Horten this summer.
Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1949/50 season. The shooter was Anders Ellefsen, Nøtterøy. Left Sandefjord 27/10. Arrived at Dakar 06/11 for bunkering and continued the same day. Arrived at Walvis Bay 17/11 and took a course for Cape Town 23/11. Arrived in Cape Town 26/11 and went on 29/11 and arrived in the whaling ground 06/12. The fleet of catchers had now been increased to 15 vessels.
1950 Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1950/51 season. The shooter was Anders Ellefsen, Nøtterøy.
1951 Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1951/52 season. The shooter was Nils Skontorp, Tønsberg.
1952 Catching for KOSMOS IV as a catcher in the 1952/53 season. The shooter was Håkon Christensen. KOSMOS III was trading as a regular oil tanker in the 1952/53 season and not in action in the Southern Ocean as factory.
1953 Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1953/59 season. The shooter was Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1954 Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1954/55 season. The shooter was Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1955 Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1955/56 season. The shooter was Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1956 Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1956/57 season. The shooter was Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1957 Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1957/58 season. The shooter was Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1958 Catching for KOSMOS III as a catcher in the 1958/59 season. The shooter was Hjalmar Andersen, Sandefjord.
1959 Catching for KOSMOS III as a buoy boat in the 1959/60 season. The shooter was Erling B. Hansen, Nøtterøy.
1960 The 1960/61 season transferred to KOSMOS IV as catcher. The shooter was Karl-Henrik Aronsen.
1961 Hired out as catcher for shore station Premier at The Bluff, Durban, season 09/03–13/10-1961. The shooter was Arve Arvesen.
Catching for KOSMOS IV as a buoy boat in the 1961/62 season. The shooter was Karl-Henrik Aronsen.
1962 Hired out as catcher for shore station Premier at The Bluff, Durban, season from March to October. Shooter was Odd Albert Arvesen.
1963 Catcher for shore station Premier at The Bluff, Durban, season from March to October. Sold to Union Whaling Co. Ltd., Durban. Renamed S. MAXWELL HILL. Shooter was Odd Albert Arvesen.
1964 Catcher for shore station Premier at The Bluff, Durban season from March to October. Shooter was Odd Albert Arvesen.
1965 Catcher for shore station Premier at The Bluff, Durban season from March to October. Shooter was Odd Albert Arvesen. This was her last season as catcher. Laid up.
1972 Broken up in South Africa in the fall.

 • KOS 32

  KOS 32
 • KOS 32

  KOS 32
 • KOS 32

  KOS 32
 • KOS 32

  KOS 32
 • KOS 32

  KOS 32
 • KOS 32

  KOS 32
 • KOS 32

  KOS 32
Kilde: DnV-1953, «Hvalfangsten-Eventyret tar slutt» v/Dag Bakka jr, «På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi», Lardex arkiv, Norsk Hvalfangst Tidende, Dokkelister Framnæs mek. Værksted, Thor Paulsen m.fl.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen