DS/HVB KOS 31 Tilbake til søk
KOS 31
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LMXP
Byggeår 1947/12
Bruttotonn/BT 511
Nettotonn/NT 174
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Loa: 158'-0" - Lbp: 142'-6" - B: 29'-6" - D: 17'-0"
Skrog LBP Loa: 158'-0" - Lbp: 142'
Bredde 29'-6"
Dypgående 17'-0"
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 16,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (vannrørskjeler m/overheter), oljefyrt, heteflate (HF) 4.966 kv/ft. Damptrykk 250 PSI, etter overh.220 PSI
Kjelebygger Foster Wheeler Corp., New York, NY, USA.
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radiotelefoni/telegrafi (Wireless).
Maskin-/motordetaljer
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1947/12
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 139

1947 Bygget som hvalbåt KOS 31 ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Kosmos og Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Sjøsatt 15/10. Prøvetur og overtagelse 20/12-1947.
Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1947/48. KOSMOS IV og 10 fangstbåter. Albert Andersen som skytter. Avgikk Sandefjord 26/12-47 med kurs for Sydishavet.
1948 Etter endt sesong og ankomst Sandefjord, forhalt til Framnæs mek. Værksted 12/05 for påbygg av ny brobygning. Brobygg, vedlikehold og dokking ferdig utført 11/10. Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1948/49. Albert Andersen som skytter.
Fangst av spermhval tar til 21/11 og langhval 15/12. 11 hvalbåter deltar i fangsten. Fangstbestyrer er Hans Andresen, Sandefjord.
1949 Fangsten for sesongen 1948/49 avsluttes 26/03. Det ble produsert 109.049 fat hvalolje og 11.621 fat spermolje og i tillegg 19,3 tonn leverolje.
Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1949/50. Johs. Andreassen, Onsøy som skytter.
1950 Fangsten for sesongen 1949/50 avsluttes 16/03 og ekspedisjonen setter kurs for Walvis Bay. Ankom 25/03 og går videre hjemover 28/03 via Dakar for bunkers 07/04. Ankom Sandefjord 17/04. Overhalt og vedlikeholdt ved Marinens Hovedverft, Horten den sommeren.
Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1950/51. Aksel Hansen som skytter.
1951 Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1951/52. Jannis Skontorp, Tønsberg som skytter.
1952 Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1952/53 som bøyebåt. T Aarø Hansen som skytter.
1953 Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1953/54. Aksel Hansen som skytter.
1954 Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1954/55. Knut B. Hansen, Cape Town som skytter.
1955 Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1955/56. Aksel Hansen som skytter.
1956 Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1956/57. Aksel Hansen som skytter.
1957 Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1957/58. Aksel Hansen som skytter.
1958 Satt i fangst for KOSMOS III i sesongen 1958/59. Sigurd Jahre, Sandar som skytter.
1959 Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1959/60 som bøyebåt. Sigurd Jahre, Sandar som skytter.
1960 Satt i fangst for KOSMOS III i sesongen 1960/61. Lorang Thiis Haraldsen, Årøsund som skytter.
1961 Utleid til landstasjonen Premier på The Bluff i Durban om sommeren. Satt i fangst for KOSMOS IV i sesongen 1961/62 som bøyebåt. Erling B. Hansen, Nøtterøy som skytter.
1962 Utleid til landstasjonen Premier på The Bluff i Durban om sommeren.
1963 Utleid til landstasjonen Premier på The Bluff i Durban om sommeren.
1964 Utleid til landstasjonen Premier på The Bluff i Durban om sommeren.
1965 Solgt til Union Whaling & Co Durban, Syd-Afrika. Omdøpt A. E. LARSEN. Fortsetter hvalfangst fra landbasert hvalstasjonen Premier på The Bluff i Durban.
1975 Tatt ut av fangst grunnet nedleggelse av hvalfangsten ut fra Durban.
1977 Solgt til hugging i Mozambique.

History in English:

1947 Built as whale catcher KOS 31 at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for A/S Kosmos and Hvalfangerselskapet Kosmos II A/S (Anders Jahre & Co), Sandefjord. Launched 15/10. Sea trail and delivery 20/12-1947.
Catching as catcher for KOSMOS IV in season 1947/48. KOSMOS IV and 10 whale catchers participated. Shooter was Albert Andersen. Left Sandefjord 26/12-47 for the Southern Ocean.
1948 After end of season and arrival Sandefjord she went along side at Framnæs mek. Værksted 12/05 for construction of a new bridgebuilding. Bridge, maintenance and docking completed 11/10. Catching for KOSMOS IV as a catcher in the 1948/49 season. The shooter was Albert Andersen. 11 catchers participated in the expedition this season. The catch of sperm whale started 17/11 and the baleen whale started 15/12. 11 catchers participated in the catch. Whaling manager was Hans Andresen, Sandefjord.
1949 The catch of season 1948/49 ended 26/03. It was produced 109.049 barrels of whale oil and 11.621 barrels sperm oil and additionally 19,3 tons liver oil.
Catching as catcher for KOSMOS IV season 1949/50. Shooter was Sverre Andreassen.
1950 The catch of season 1949/50 ended 16/03 and the expedition sat course for Walvis Bay. Arrived 25/03 and left for the way home 28/03. Called Dakar for bunker oil 07/04. Arrived Sandefjord 17/04. Overhauled and maintained at Marinens Hovedverft, Horten that summer.
Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1950/51. Shooter was Aksel Hansen.
1951 Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1951/52. Shooter was Jannis Skontorp, Tønsberg.
1952 Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1952/53 as buoy boat. Shooter was T. Aarø Hansen.
1953 Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1953/54. Shooter was Aksel Hansen.
1954 Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1954/55. Shooter was Knut B. Hansen, Cape Town.
1955 Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1955/56. Shooter was Aksel Hansen.
1956 Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1956/57. Shooter was Aksel Hansen.
1957 Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1957/58. Shooter was Aksel Hansen.
1958 Operated as catcher for the factory KOSMOS III in the season of 1958/59. Shooter was Sigurd Jahre, Sandar.  
1959 Operated as catcher for the factory KOSMOS IV in the season of 1959/60 as buoy boat. Shooter was Sigurd Jahre, Sandar.
1960 Operated as catcher for the factory KOSMOS III in the season of 1960/61. Shooter was Lorang Thiis Haraldsen, Årøsund.
1961 Hired out to the shore based whaling station Premier at The Bluff in Durban in the summer season. Operated as catcher for KOSMOS IV in season 1961/62 as buoy boat. Shooter was Erling B. Hansen, Nøtterøy.
1962 Hired out to the shore based whaling station Premier at The Bluff in Durban in the summer season.
1963 Hired out to the shore based whaling station Premier at The Bluff in Durban in the summer season.
1964 Hired out to the shore based whaling station Premier at The Bluff in Durban in the summer season.
1965 Sold to Union Whaling & Co Durban, South-Africa. Renamed A. E. LARSEN. Continued as catcher from the share based whaling station Premier at The Bluff in Durban.
1975 Layup caused by new regulation of no whaling out of Durban.
1977 Sold to breaking in Mozambique.

  • KOS 31

    KOS 31
  • KOS 31

    KOS 31
  • KOS 31

    KOS 31
Kilde: DnV-1953, «Hvalfangsten-Eventyret tar slutt» v/Dag Bakka jr, «På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi», Lardex arkiv, Norsk Hvalfangst Tidende, Dokkelister Framnæs mek. Værksted
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen