Nasjonalitet
Norge
Norge
Skipsinformasjon MT  HUSVIK
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LCTY
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Tonnasjer 10.350 tdw, 6.476 brt, 3.807 nrt
Lengde LOA Loa: 432', Lpp: 421,0', B: 58,5, D: 32,3, dypg.: 26'-5"
Bruttotonnasje 6.476
Nettotonnasje 3.807
Dødvekt 10.350 T
Lengde LPP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgang Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon Tankskip
Hastighet 13,0 knop
Drivstoffkapasitet 2 stk dampkjeler
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 stk dampkjeler
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Fremdrift-/motordetaljer
Fremdrift-/motorbygger Barclay, Curle & Company Ltd., Glasgow, Irland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Selskap
Navn
Fra - Til
Sted Glasgow
Reg havn Sandefjord
Byggeår/mnd 1930/11
Byggenr 780

1930 Bygget som motortanker POLARTANK ved Barcley, Curle & Company Ltd., Glasgow for Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Skipet som kostet ca.2,9 millioner. Levert fra verkstedet i midten av november, og gikk sin første tur til Antarktisk med brenselolje og annen rekvisita. Lastet deretter 56.000 fat hvalolje fra kokeriet N.T. NIELSEN ALONSO.
1937 På reise fra Hamburg til Corpus Christi assisterte POLARTANK Oslo skipet AKABAHRA da denne var gått tom for bunkers. Dette skipet ble tauet til Georgetown på Bermuda, og POLARTANK ble tilkjent Kr. 85.000 i bergelønn.
Benyttet som transportskip for kokeriet N. T. NIELSEN-ALONSO for sesongen 1937/38. POLARTANK gikk fra Rotterdam 20/11-1937 med kurs for Sørishavet.
1940 Under krigen ble skipet utstyrt med utstyr for å bunkre krigsskip i åpen sjø.
Skipet seilte inn 24 millioner kroner og hadde ett driftsoverskudd på nærmere 13 millioner kroner under Melsom’s flagg.
1951 Solgt til Skips A/S Spervik, Sandefjord, for mer enn det kostet som nytt. Omdøpt HUSVIK.
1959 Solgt til opphuggere i Grimstad , ankom 9. Juni 1959.

1930 Built as motor tanker POLARTANK by Barcley, Curle & Company Ltd., Glasgow for Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Delivered from the yard medio November, first voyage to Antarctic with bunker and supplies. Loaded after that 56.000 barrels Whale oil from whaling factory N.T. NIELSEN ALONSO.
1937 On voyage from Hamburg to Corpus Christi assisted AKABAHRA of Oslo who had run out of bunker, and tugged this vessel to Bermuda. Later the company Melsom & Melsom was paid Kr. 85.000 as salvage money.
Used as transport vessel for the whaling factory N. T. NIELSEN-ALONSO for the whaling season of 1937/38. POLARTANK left Rotterdam on 20/11-1937 heading for whaling fields in south.
1940 During the war the vessel was provided with equipment for bunkering of Navy vessel in open sea.
During the time under Melsom’s flag the vessel was earning 24 million kroner, and the profit was about 13 million kroner.
1951 Sold to Skips A/S Spervik, Sandefjord, Renamed HUSVIK.
1959 Sold to breakers in Grimstad, arrived Grimstad, Norway on 09/06-1959

  • HUSVIK

    HUSVIK
  • HUSVIK

    HUSVIK
Kilde: DnV Register 1939, Ø. Næss “Hvalf. Selskapet Globus 1925-1950”, Norsk Hvalfangst-Tidende.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen