Nasjonalitet
Norge
Norge
Skipsinformasjon MS  SPERVIK I
Off nr 6407858
Kallesignal LJTI
Klassifisering DnV +1A1-K Car ferry ICE-C
Tonnasjer 1.214 tdw, 670 brt, 4.64 nrt
Lengde LOA Loa: 197,4’ - Lbp: 60,19m (169,4') - B: 13,27m (43,6'), dypg.: 3,81m
Bruttotonnasje 670
Nettotonnasje apr.64
Dødvekt 1.214 T.
Lengde LPP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgang Ikke reg
Skipsbeskrivelse Motorskip
Skipsfunksjon Ferge
Hastighet 14,0 knop/5,5 ton
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 600 pers/90 biler/ 7 trailere
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgen., 190 BHK (120 Kw) 1 x nødgen., 88 BHK
El-kraft 360kW/380-220VAC/60Hz
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem Baug propell for manøver (1967)
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Fremdrift-/motordetaljer Dieselmotor, type MWM TBA 348A. 4-takt/enkltv., 2x 8–sylindret, syl. dim.: 320 x 480 mm. 2.400 BHK (1.765 kW) v/375 o.min. 380 x 450 mm. 2.000 BHK ved 375 o. min.
Fremdrift-/motorbygger Motoren-Werke, Mannheim AG.
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Selskap
Navn
Fra - Til
Sted Trondheim
Reg havn Sandefjord
Byggeår/mnd 1964
Byggenr 555

1964 Bygget som MS SPERVIK I ved Trondheims mek Verksted, Trondheim for Rederi Skipsakjeselskapet Spervik (A. C. Olsen), Sandefjord. Sjøsatt 30/04. Overlevert 14/05.
Begynte å trafikere mellom Sandefjord og Strømstad 14/05. Fikk snart navnet SPYVIK på folkemunne.
1967 Baugpropell ble montert.
1969 Solgt Rederi AB Eckerø Åland 15/04-67. Overlevert nye eiere 12/08. Omdøpt ROSLAGEN. Satt inn i rute mellom Stockholm og Mariehamn 22/08 til oktober.
1970 Benyttet på rute mellom Grisslehamn og Eckerø 27/06.
1973 Ankom 11/01 Schichau Unterweser, Bremerhaven, Tyskland for å undergå en forlengelse. Forlenget til 72,97m med nytt dypg.på 3,90m. tonnasje etter forlengelse: 1.613 tdw, 646 brt, 538 nrt. Forlater verkstedet for å gå til sin hjemmehavn Eckerø.
1977 Var nær ved å synke 13/03 i Berghamn etter at et kjølevannsrør sprang lekk.
1980 På reise mellom Grisslehamn og Eckerö nære på å kollidere med en U båt 13/08.
1982 Går i sommertrafikk mellom Grisslehamn-Eckerø.
1986 Får en ansiktsløfting i innredningen
1988 Går i sommertrafikk mellom Grisslehamn og Eckerø frem til 23/09.
Solgt Sociedade Portugesa de Leasing, (Comtramar-Compahia de Transportes), Portugal Lisboa. Omdøpes LUSITANIA EXPRESSO.
1989
Satt i fart 05/04 for Lusitania Ferries mellom Portimao og Tanger. Reisen tok ca 10 timer en vei. Nå med Panama flagg.
1990 Linjen mellom Portimao og Tanger legges ned.
1992 Innleid for et spesielt oppdrag for organisasjonen "Fred i Timor". Gikk til Darwin i Northern Territory i Australia for å ta om bord deltagere. Ble hindret av indonesiske marinen 11/03 da hun var på vei til Øst-Timor hvor deltakere fra "Fred i Timor" ville legge blomster på Santa Cruz kirkegården i Dili, og hedre de mer enn 200 ofre for massakren begått av indonesiske styrker den 12/11-1991. Med var mer enn hundre personer. Deriblant tidligere president i Portugal Ramalho Eanes, studenter fra 23 land og 25 portugisiske journalister og 34 utlendinger.
Settes i fart i juli for Globus Line mellom Funchal på Madeira og øyen Porto Santo.
1993 Går først i opplag ved Lanzarote, Kanariøyene. Ble senere utleid til Angola.
1997 Satt i fart for Falcon Ferries på de nederlandske Antiller.
1999 Overtatt av Marietta, Panama.
2002 Går i opplag i Venezuela
2004 Solgt 13/09 til ukjent eier og omdøpt GUAIQUERI EXPRESS med Puerto Caballo som hjemmehavn.
2010 Lagt i opplag 12/08 i Puerto Caballo.
2011 Fremdeles i opplag. Skjebne ukjent. Antatt hugget.

1964 Built as motor vessel SPERVIK I by Trondheims Mek Verksted, Trondheim for Rederi Skipsakjeselskapet Spervik (A. C. Olsen), Sandefjord.
Begun to operate between Sandefjord, Norway and Strømstad of Sweden 14/05.
1967 Bow thruster installed.
1969 Sold to Rederi AB Eckerø Åland.25/04-67. Renamed ROSLAGEN.
1973
Arrived 11/01 Schichau Unterweser, Bremerhaven, Germany to undergo an extension. Extended to 72.97m with a new depth of 3,90m. Tonnage after extension: 1,613 tdw, 646 brt, 538 nrt. Leaving the shipyard facilities to go to his home port Eckerø.
1977 Near to sink 13/03 in Berghamn after a cooling water pipe started leaking.
1980 Traveling between Grisslehamn - Eckerö close to colliding with a U boat 13/08.
1982 In traffic between Grisslehamn and Eckerø.
1986 Get an upgrading of the accmodation facilities.
1988 Sold to Sociedade Portugese de Leasing, (Comtramar-Compahia de Transportes), Portugal, Lisbon. Renamed LUSITANIA EXPRESSO.
1989
Set in traffic for Lusitania Ferries between Portimao and Tangier. The journey took about 10 hours one way.
1990 The line between Portimao and Tangier is laid down.
1992 Hired for a special assignment for the organization "Peace in Timor". Went to Darwin in Northern Territory in Australia to take onboard participants. Was blocked by Indonesian Navy 11/03 when she was heading to East Timor where participants from "Peace in Timor" would add flowers to Santa Cruz Cemetery in Dili, and honor the more than 200 victims of the massacre committed by Indonesian forces on the 12/11-1991. With more than a hundred people, including former president of Portugal Ramalho Eanes, students from 23 countries and 25 Portuguese journalists and 34 foreigners onboard.
Set in traffic for the Globus Line between Funchal, Madeira and Porto Santo.
1993 Firstly in lay-up mode at Lanzarote, Canary Islands. 01/04 hired out to Angola. Panama flag.
1997 Set in traffic for Falcon Ferries on the Netherlands Antilles.
2002 Laid up in Venezuela.
2004 Sold 13/09 to unknown owner in Venezuela and renamed GUAIQUERI EXPRESS. Puerto Caballo as home port.
2010 12/08 Laid up. No activity.
2011 Probably scrapped.

 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
 • SPERVIK I

  SPERVIK I
Kilde: "Fakta om Fartyg", DnV 1971
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen