Nasjonalitet
Syd-Afrika
Syd-Afrika
Skipsinformasjon DS/FLK  TAFELBERG
Off nr 154114
Kallesignal ZSDM
Klassifisering Lloyds +100A1 with freeboard Whaling Service.
Tonnasjer 13.640 brt, 9.190 nrt
Lengde LOA L: 508,3’ – B: 72.5’ – D: 35,7’
Bruttotonnasje 13.640
Nettotonnasje 9.190
Dødvekt Ikke reg
Lengde LPP L: 508,3’
Bredde 72.5’
Dypgang 35,7’
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 10,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 5 x hoved dampkjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers), oljefyrt m/korrugerte fyrganger og kunstig trekk. Total heteflate (HF): 16.420 kv/ft
Kjelebygger Armstrong, Whitworth & Co., (Engineers), Ld., Newcastle
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radio peiling (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telegrafi/telefoni.
Fremdrift-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 24,75˝-42˝-70˝, slag 48", 1.079 NHK, (2 maskiner)
Fremdrift-/motorbygger Armstrong, Whitworth & Co., (Engineers), Ld., Newcastle
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Selskap
Navn
Fra - Til
Sted Low Walker, Newcastle
Reg havn Sandefjord
Byggeår/mnd 1930/07
Byggenr 1059

1930 Bygget som flytende hvalkokeri TAFELBERG av Armstrong, Whitworth & Co., (Shipbuilders) Ld., Low Walker, Newcastle for The Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd (Irvin & Johnson), Cape Town. Sjøsatt 29/04, levert 07/1930.
Går til feltet for å delta i hvalfangsten sesongen 1930/31.
1931 Etter sesongen 1930/31 går hun i opplag.
1932 Sesongen 1931/32 i opplag i Mefjorden ved Sandefjord.
Høsten 1932 bryter hun opplaget og går til fangstfeltet for sesongen 1932/33.
1933 På fangst i Sydishavet sesongen 1933/34.
1934 Resultat av sesongen 1933/34 ble 128.000 fat med 8 hvalbåter.
På fangst i Sydishavet sesongen 1934/35.
1935 Sesongen 1934/35 ble resultatet 129.000 fat hvalolje med 12 hvalbåter og en landstasjon i Saldanha Bay. Total bemanning på 308 mann. Norsk Representant var A. C. Olsen, Sandefjord.
TAFELBERG går til Sydishavet for sesongen 1935/36 med hvalbåtene SYDOSTLANDET, KOMMETJE, SØRBYØEN, SOLHAGEN, TIJGERBERG, CEDARBERG, BLAAUWBERG, IMHOFF, GUN 9 og OOSTEWAL. Bestyrer for sesongen er Christian Simonsen. Sesongen starter 01/12.
1936 Fangsten avsluttes 14/03. Sesongen 1935/36 ble resultatet 125.806 fat hvalolje med 12 hvalbåter og en landstasjon i Saldanha Bay. Total bemanning på 308 mann. Norsk Representant var A. C. Olsen Sandefjord.
Irvin & Johnson (South Africa) Ltd blir disponenter
1937 Sesongen avsluttes 07/03-1937. TAFELBERG går til Sandefjord etter anløp i Cape Town. Hvalbåtene legges opp i Cape Town for sommeren. Resultatet for sesongen 1936/37 ble 81.663 fat hvalolje og 714 fat spermolje med 12 hvalbåter og en landstasjon i Saldanha Bay. Total bemanning på 308 mann. Norsk Representant var A. C. Olsen Sandefjord. Årets produksjon ble losset i Rotterdam. Ankom Sandefjord 14/04.
For sesongen 1937/38 i fangst med hvalbåtene: ODBERG (b. 1936), CEDARBERG (b. 1935), BLAAUWBERG (b. 1935), SYDOSTLANDET (b. 1932), GUN 9 (b. 1930), STEENBERG (b. 1929), STELLENBERG (b. 1929), KOMMETJE (b. 1930), IMHOFF (b. 1927) og SØRBYØEN. TAFELBERG gikk fra Sandefjord 05/10 og gikk til Trinidad for bunkring med ankomst 21/10. Videre til Cape Town og ankomst 14/11. Kokeriet og hvalbåter gikk videre til fangstfeltet fra Cape Town.
Tankbåten JENNY (Harry Borthen & Co. Oslo) skulle være transportbåt for sesongen og avgikk med kurs for feltet 01/12.
1938 Resultatet for sesongen 1937/38 ble 118.512 fat hvalolje og 331 fat spermolje med 12 hvalbåter.
1939 Resultatet for sesongen 1938/39 ble 99.201 fat hvalolje og 1.808 fat spermolje med 12 hvalbåter. I fangsten var det 576 blåhval, 570 finhval og 24 spermhval. Etter endt sesong 1938/39 går TAFELBERG innom Cape Town og ankom Sandefjord 12/04. Hvalbåtene legges opp i Cape Town utenom ODBERG som også gikk via Cape Town før ankomst Sandefjord 12/04.
Kokeriet TAFELBERG går til Sydishavet sesongen 1939/40 med følgende hvalbåter: BLAAUWBERG, CEDARBERG, GUN 9, IMHOFF, KOMMETJE, ODBERG, STEENBERG, STELLENBERG og SYDOSTLANDET. Fangstbestyrer var Chr. Thoresen
1940 Overtatt av Ministry of War Transport (MOWT) (Chr Salvesen & Co som disponenter).
1941 TAFELBERG ble ødelagt av en mine 51°21N/03°16V og ble kjørt på land ved Porthkerry.
Det ble da satt i tankfart og under kompasskorrigering gikk det på en mine og ble satt på land. Det støtte imidlertid på et skjær og brakk i to, men ble berget og slept til Falmouth hvor det ble bygget inn en seksjon slik at skipet ble atskillig større. Etter et år ble skipet satt i tankfart igjen, men ble torpedert og sank
Omtrent et år senere ble TAFELBERG hevet og tatt til Whitmore Bay.
1943 Reparert og bygget opp igjen av Ministry of War Transport (MoWT) og satt i fart fra februar under navnet EMPIRE HERITAGE registrert i Cardiff.
1944 Gikk fra New York 25/08-1944. Var kommet over Atlanteren og var kommet til nordkysten av Irland da det ble truffet av en torpedo 08/09 og sank i løpet av kun to minutter. Lasten var 60 Sherman tanks. 108 mann omkom, av dem var 52 passasjerer.

1930 Built as floating whaling factory TAFELBERG by Armstrong, Whitworth & Co., (Shipbuilders) Ld., Low Walker, Newcastle for The Kerguelen Sealing & Whaling Co. Ltd (Irvin & Johnson), Cape Town. Launched on 29/04-1930 and completed 07/1930.
Went to the whaling ground to participate during whaling season of 1930/31.
1931 After the season of 1930/31, she went to lay up.
1932 Also during season of 1931/32 laid up in Mefjorden, a fjord not far from Sandefjord.
At the autumn 1932 she leave the layup mode and heading for the whaling ground in south for season of 1932/33.
1933 In whaling operation during season 1933/34.
1934 Result of the season 1933/34 was 128.000 barrels with 8 catchers.
To the whaling ground also for the season of 1934/35.
1935 The season 1934/35 the total production was 129.000 barrels of whale oil with 12 catchers and a shore station in Saldanha Bay. A total of 308 men was involved. Norwegian representative was A. C. Olsen of Sandefjord.
TAFELBERG went to the Southern Seas for the season of 1935/36 with the catcher SYDOSTLANDET, KOMMETJE, SØRBYØEN, SOLHAGEN, TIJGERBERG, CEDARBERG, BLAAUWBERG, IMHOFF, GUN 9 and OOSTEWAL. Whaling manager for the season was Mr. Christian Simonsen. The season commenced on 01/12.
1936 Catching ended on 14/03. The season 1935/36 a result of 125.806 barrels of whale oil was obtained. This was the total with 12 catchers and the shore station in Saldanha Bay. Total manning of 308 men. Norwegian representative was A. C. Olsen of Sandefjord.
1937 Season was terminated at 07/03-1937. TAFELBERG proceed to Sandefjord after calling Cape Town. Her catchers were laid up in Cape Town for the summer. The result of the catch was the season of 1936/37 was 81.663 barrels of whale oil and 714 barrels of sperm oil. This was the total result with 12 catchers and the shore station at Saldanha Bay. Total number of crew was 308 men. Norwegian agent is A. C. Olsen, Sandefjord as usual. The whole production went ashore in the Port of Rotterdam. She arrived Sandefjord on 14/04.
For the season of 1937/38 catching with the catcher ODBERG (1936), CEDARBERG, BLAAUWBERG, SYDOSTLANDET, GUN 9, STEENBERG, STELLENBERG, KOMMETJE, IMHOFF, SØRBYØEN.
TAFELBERG left Sandefjord on 05/10 and calling Trinidad for bunkering. Arrived Trinidad on 21/10. Further to Cape Town, arrival on 14/11 to meet her catchers. After calling Cape Town she continued to the whaling ground.
The oil tanker JENNY (Harry Borthen & Co. Oslo) was hired as transport and supply vessel for the season, and left for the Southern Seas on 01/12.
1938 The result of 1937/38 was 118.512 barrels of whale oil and 331 of sperm oil. All with 12 catchers.
Again, a new trip to the Southern Seas.
1939 The result of the season of 1938/39 was 99.201 barrels of whale oil and 1.808 barrels of sperm oil. Also, this season with 12 catchers. In the killing there was 576 blue whales, 570 fin whales and 24 spermaceti. After end of season 1938/39 the TAFELBERG called Cape Town and arrival Sandefjord on 12/04. All catchers were laid up at Cape Town except the ODBERG. She called Cape Town before proceeding to Sandefjord were she arrived on 12/04.
1940 As outbreak of war, requested by Ministry of War Transport (MOWT) with Chr. Salvesen & Co as managers.
1941 On 28/01-1941, the TAFELBERG was damaged by a mine in 51°21N/03°16W and beached at Porthkerry.
She was then used as a regular tanker and during compass correction it went on a mine and was put ashore. However, it hit a reef and broke in two, but was salvaged and towed to Falmouth where a section was built in so that the ship became considerably larger. After a year, the ship was put back into tanking, but was torpedoed and sank
After about a year the ship was refloated and taken to Whitmore Bay.
1943 Rebuilt as steam tanker by Ministry of War Transport (MoWT) and returned to service in February 1943 as EMPIRE HERITAGE. Homeport is Cardiff, Wales.
1944 Left New York on 25/08-1944. She crossed the North Atlantic Ocean and arrived the northly coast of Ireland off Malin Head) as she was hit by a torpedo on the date 08/09, She went down a time less than two minutes. Her cargo was 60 Sherman tanks. 108 men was killed, 52 of them was passengers. An escort ship, PINTO, attempted to rescue the survivors but was also hit and sank in the same attack. Survivors from both ships were picked up and rescued by HMS NORTHERN WAVE and taken ashore at Derry.

 • TAFELBERG

  TAFELBERG
 • TAFELBERG

  TAFELBERG
 • TAFELBERG

  TAFELBERG
 • TAFELBERG

  TAFELBERG
 • TAFELBERG

  TAFELBERG
 • TAFELBERG

  TAFELBERG
Kilde: www.coastmonkey.ie/ss-empire-heritage-malin-head/, u-boat.net, «Norsk Hvalfangst Tidende»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen