AURORA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Byggeår 1855
Bruttotonn/BT 151
Nettotonn/NT 146
Drektighet 400
Skrog LOA 83,2`
Bredde 21,5`
Skipsbeskrivelse Fullrigger Jernskrog
Skipsfunksjon/bruk Seilskip
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted København
Reg havn Sandefjord

Forlist i Atlanteren i april 1874 på reise fra Pensacola til Liverpool. 4 mann druknet, de øvrige 14 reddet. Skipsfører O. C. Hansens dattersønn, h.r.advokat Frithjof Bettum, er i besiddelse av den dramatiske journalerklæring om "Aurora" forlis i Atlanteren 15.04.1874, avgitt ombord i Skib "John Man" den 16.04: "Den 9de Marts 1874 Afgik Skibet "Aurora" Ført af mig Skipper O. C. Hansen, fra Pensacola med en Ladning Pitch pine Tømmer bestemt til Liverpool.
Skipet var da hegt og tet og i god orden Tilstreklig bemandet. Reisen foregik som almindelig vi havde for det meste godt veir, med undtagelse av et par Stormer, men som gjorde oss ingen skade og Reisen foregik som almindelig til den 13. April 1874 på omt. 49° o' N. Br. 12° V. L. fra Gr. Kl. 2 F.m.d. Winden Westlig. Styrende O.N.O til kl. 4 fmd. med under mærseilene og Fokken, agtig, Fokken og Kryds Stumpen gjordes fast, og Skibet dreide til Winden med bagbords halser kl. 4 Lens For at faa skibet til at ligge bedre til Winden vi halte ud misan og Stortreisel, men snart bleste di væk. Forstumpen gjordes derpaa fast. Omt. kl. 8 fmd. Bemærktes at skibet begynte at lække mere og mere, møllepumpen og midtskipspumpene stadig i gang, men fra midtskibspumperne blev mandskabet gjentagne gange av Søerne Spylet væk og 3 af mandskabet kom derved til skade paa sine Lemer. Møllepumpen i gang uafbrudt. Skibet Slingrede og arbeidede voldsomt og fik meget overvand saa Skansekledningene og agterkappen Brekedes og Dækslasten brægte løs og begynte at skyles overbord. Storstumpen gjordes fast og vi forsøgte at faa Skibet til at falde af og at lense undaf veiret, men det vilde ikke lykkes Thi da vi Løste For- mærseil og skulde sette det saa bleste det bort Ligeledes Fokken bleste i Stykker Skjønt det var alt samen saa godt som Nye Seil. 

Flere seil bleste løs af Seisingerne og bordt fra Rærne, vi maate da kappe vek fillerne saa godt som vi for- maaede og Lade skibet ligge for Takel og Taug, og hun laa ogsaa noglunde ved vinden, men med læ side for det meste under våndet, Og Søerne brækede ogsaa voldsomt over fra Lovart. Omtrent kl. 9 Emd. kom en Braadsøe fra Luv (Bagbordsbau) som brækede Fokke- raaen Tvert af en skjønt Raaen hang opbrast og dør- halte Toplenter og Braser, samme Braadsøe tog ogsaa med sig Ruffen Storbaaden og Pramen og Wandfader- ne m. m. og Skibet Krængede over Woldsomt og nu Bemærkedes at ved nevnte Braadsøe kom også meget vand ind i Skibet vi gikk da i værk og skulde til at Kappe bort Riggen, men just som vi begynte kom en Svær Braadsøe til som Bræke Råtten og Nathuset og meget andet. Skibet Kantrede aldeles med Masterne paa Våndet og saaledes laa den omt. 1/4 Time saa begynte den at Reise paa sig og kom ogsaa op paa Redt Kjøl igjen, men var da ful af Wand og alting gaaende bordt fra Dekket. Dekslasten og Kahyten og dermed Reserve seil og Proviant samt Kleder, Bøger og alt mulig. Tillige med 4 af Manskabet savnedes og er borte, nemlig Tømmerman Hendrik Eriksen, Baads-mand Paul Rasmussen, Seilmager Hans Caspersen og Stuvert Niels P. Hemy. — Stormasten Brægtes og Kryds Stengerig og For Bramrig og Klyverbom gaaen samt alle Rær og seil i uorden og Brækte saa vi kunde indtet mere gjøre til Skib eller Landning frelse. Vi for- søgte da med Guds bistand at Frelse vore Liv ved at Klynge os fast til Krydsmasten og i Krydsmærs vi holdt os i krydsrigen til F.m.d. den 15. April Vi var da meget medtagne af anstrengelse og Kulde samt Hunger og tørst thi vi havde indtet at Spise eller Drik­ke siden Emd. den 13 de og vaares haab Begynte at Svigte thi om Emd. den 14de saa vi et Barkskib om­trent 1% Miil af (Navn ubekjent) og han gik sin vei og gav os ingen hjelp, men om morgen den ijde april kom Skib «Weathersfield» Capt. Coleman Styrende Wester og Han braste bak og sendte os en Baad til vor Redning. Samtidigt kom Skibet «John Man» styrende op til os og vi gik ombord i sistnevnte og blev her venligst modtagne.

Skib «John Man» den 16. april 1874. O. C. Hansen (sg.)

Envidere Bemærkedes at da vi forlod Skib «Aurora» omt. Kl. 9 F.m.d. den 15de da var Dekket opbrægt paa begge sider og agterenden begynte at vilde falde fra samt Masterne Ravede og saa ud som di snart skulde falde overbord. Skibet var i det hele ynkelig tilred.

At Ovenstaaende er Sanhed bevidner vi:

Styrmand Søren Sørensen Niklay Andersen Matros Hans Christoffersen Matros, Imanuel Thorsen, Lars Hansen, Eddevind Eriksen, Martin Christiansen, iden styrmand Hans Olsen Martin Henriksen Matros Johan Martin Jensen, Matros Carel Wilhelm Olsen, L. Hansen, Med ph. p. Ole Gulliksen.

  • AURORA

    AURORA
Skipsfører:

O. C. Hansen -1874
Kilde: Boken Seilskip i Sandar og Sandefjord.
Seilskuteregisteret V/Petter Malmstein
   
https://www.lardex.net