BRK NORDPOL Tilbake til søk
NORDPOL
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 18??
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT 400
Nettotonn/NT Ikke reg
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet 171,5
Skrog LOA 109,0`
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 26,7`
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

Historikk:

Bygget av tre i Holland

Hjemsted:
1865 til 1886 - Kamfjord, Sandar, Sandefjord
Sværdstad, Sandefjord

Redere:
18?? -       Ukjent reder i Sandefjord
1865 -67 - E.A. Haughem, Sandefjord
1876 -81 - A.F. Klaveness, Sandefjord
1885 -86 - A. Grønn, Sandefjord
1867 -76 - E. Andersens Barn, Sandefjord

1886         Avrigget i Vadsø

Ingen bilder er lagret for denne båten

1889- H. Thorsen

18?? Bygget som NORDPOL ved verft i Nederland for ukjent eier.
1858 Reparert.
18?? Solgt til ukjent reder i Tønsberg.
1865 Solgt for Spdlr. 14.000  til Even Andersen, Haugheim, Sandefjord.
1867 Ved eiers død overtok arvingene som reder.
1877 Solgt til A. F. Klaveness m. fl., Sværdstad, Sandefjord.
1885 Solgt til Albert Grøn, Sandefjord for å brukes som lekter ved Grøns hvalstasjon i Finnmark.
1886 Avrigget i Vardø.