M/T JALNA (I)

Tilbake til søk
JALNA (I)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV 1A1
Kallesignal LDQZ
Byggeår 1930/09
Byggenr 1057/962
Bruttotonn/BT 6.819
Nettotonn/NT 3.968
Dødvekt/TDW 10.020
Skrog LOA L: 396’2”
Bredde 55’1”
Dypgående 26’10”
Dybde (i riss) 32’3”
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for frakt av oljeprodukter
Hastighet 10.5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 9 x sentertanker og 10 x vingtanker (S&B)
Kjeletype 2 x hjelpe kjeler (ildrørskjeler/fire tube boilers).
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløs telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dieselmotor
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer MAN K5Z 70/120, 2-takt, enkeltv., 5 sylindret, syl. dim.: 700 x 1.200 mm, 3.000 BHK/2.208kW v/112 o.min
Maskin-/motorbygger Howaldtwerke Hamburg AG, Hamburg
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1945
Norge
Sted Kiel
Reg havn Sandefjord

1930 Bygget som motortanker PEIK ved Armstrong, Whitworth & Co Shipbuilders Ltd for regning av Jens J. Salvesen, Oslo. Sjøsatt 25/07 og levert 22/09-1930. Registrert i Oslo.
1934 Solgt til Bulls Tankrederi (Gustav B. Bull), Sandefjord (svigerfar til skipsreder Jørgen Jahre, Sandefjord). Beholdt navnet PEIK.
1938 G. B. Bull døde og Anders Jahre overtok disponering av Bulls Tankrederi. PEIK beholdt navnet.
1940 Tatt inn i Nortraships flåte og under British Tanker Co., Ltd ledelse og kontroll av Ministry of War Transport (MoWT) under krigen. Hun var på reise fra Dunkirk, Frankrike til Trinidad da krigen i Norge brøt ut
1945 Kom til Norge i mai 1945 hvor første havn var Kristiansand. Levert tilbake til eierne med Jørgen Jahre, Sandefjord som disponent.
1949 Anders Jahre & Co overtar som disponenter.
1950 På tids befraktning til Spermacet Whaling Company.
1952 PEIK blir omdøpt JALNA. Ble sendt til Kieler Howaldtswerke i Kiel for en større ombygging. Blant annet ble det satt inn en ny hovedmotor. En ny KHW-MAN type K5Z 70/120, 2-takt/enkeltv., 5-sylindret, 3.000 BHK (2.208 kW) v/112 o.min. Bygget av Howaldtswerke AG, Werk Hamburg. (KHW bygg nr.962. KHW satte byggenummer på store ombygginger.). JALNA ble forlenget med 8,61 m (28,24’). Overlevering skjedde 25/03. Ny tonnasje: 10.180 tdw, 6.816 brt, 3.986 nrt. Ny lengde: Loa: 436,18’ – Lbp: 423,2’
1961 Hun lå opplagt i Tranga til hun ble solgt til Norsk Skipsopphugging A/S Grimstad for £55.000. Ankom Grimstad 13/01 og hugging startet samme måned

1930 Built as motor tanker PEIK by Armstrong, Whitworth & Co Shipbuilders Ltd on behalf of Jens J. Salvesen, Oslo. Launched 25/07 and delivered 22/09-1930. Oslo as homeport.
1934 Sold to Bulls Tankrederi (Gustav B. Bull), Sandefjord (the father-in-love of shipowner Jørgen Jahre). Kept the name PEIK.
1938 G. B. Bull died and Anders Jahre tooh over the management of  Bulls Tankrederi. Still as PEIK.
1940 Hired by Nortraship Fleet and the management of the British Tanker Co., Ltd under control of Ministry of War Transport during the war. She was on route from Dunkirk, France to Trinidad as the war in Norway broke out.
1945 Arrived Norway after the war already in May. First port was Kristiansand. Handed over to her owners. Jørgen Jahre became her manager.
1949 Anders Jahre & Co, Sandefjord took over as managers.
1950 On time-charter to Spermacet Whaling Company S.A.
1952 Sent to Kieler Howaldtswerke for a major reconstruction and upgrading. Including a new main engine. A new KHW-MAN type K5Z 70/120, 2-stroke/single acting, 5-cylinder, 3.000 BHK (2.208 kW) v/112 rpm. Built by Howaldtswerke AG, Werk Hamburg (Listed as KHW ship no.962. KHW did put newbuilding numbers on major reconstructions.). JALNA was lengthened by 8,61 m (28,24’). Returned to owner 25/03. New tonnage: 10.180 tdw, 6.816 grt, 3.986 nrt. New length: Loa: 436,18’ – Lbp: 423,2’
1961 JALNA could be seen in Sandefjord , laid-up before she was sold to Norsk Skipsopphugging A/S, Grimstad for £55.000. Arrived Grimstad 13/01 and breaking commenced same month.

 • JALNA

  JALNA
 • JALNA

  JALNA
 • JALNA

  JALNA
 • JALNA (I) Hovedmotor (ny 1952)

  JALNA (I) Hovedmotor (ny 1952)
 • JALNA (I) Hovedmotor

  JALNA (I) Hovedmotor
Kilde: Jahre-Nytt. Supplerende opplysninger av Tormod Ringdal, boken «På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi» og «The Ships of Howaldt and HDW»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net