DS/HVB PELIKAN

Tilbake til søk
PELIKAN
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr 40068
Klassifisering DnV 1A1 Whaler
Kallesignal MFSW (senere LEYB)
Byggeår 1909/10
Byggenr 80
Bruttotonn/BT 169
Nettotonn/NT 62
Skrog LBP 30,8 M'
Bredde 9,17 M
Dypgående 3,62 M
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), sylindrisk, dim.: 10,8' x 9,9', kullfyrt m/2 fyrganger, heteflate (HF): 1.357 kv/ft.
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1909 Bygget som hvalbåt PELIKAN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Hvalfangerselskapet Ocean A/S (stiftet 1909) (Chr. Nielsen & Co), Larvik.
1912 Fanger fra landstasjonen Ocean Harbour sammen med PAGODROMA (1912), PENGUIN (1909) og PELICAN (1909, 168 brt).
1915 Fanger for selskapets landstasjon Ocean Harbour på Syd Georgia, sammen med hvalbåten PENGUIN (1909, 169 brt) og PAGODROMA (1912, 179 brt).
1916 Utleid til Cia. Argentina de Pesca for selfangst ved Grytviken i 1916/17-sesongen.
1919 Sesongen 1919/20 ble drevet fra landstasjonen med hvalbåtene PAGODROMA (1912), KARRAKATTA (1912), PENGUIN (1909). Sesongen startet i siste halvdel av november etter PERTH’s ankomst 19/11.
1920 Fangstresultatet for sesongen 1919/20 ble 340 hval. Hvorav det ble produsert 18.600 fat olje, 6.700 sekker guano, samt noen barder. Hvalbåtene PAGODROMA, KARRAKATTA, PENGUIN og PELIKAN ble lagt i opplag over sommeren på Syd Georgia.
Forhandlinger om sammenslåing med A/S Sandefjord Hvalfangerselskap (Johan Rasmussen & Alex. Lange) begynner denne sommeren.
Disponent ansvaret av Hvalfangerselskapet Ocean A/S, overtatt av Johan Rasmussen & Alex. Lange, Sandefjord, grunnet sammenslutning med A/S Sandefjord Hvalfangerselskap for felles drift fra sistnevntes selskaps landstasjon på South Georgia. Fusjonen medførte at Oceans stasjon i New Fortuna Bay opphørte og all virksomhet ble overført til Sandefjord Hvalfangstselskaps større Strømnes stasjon.
Båten beholdt navnet (mulig PELIKAN) og ble registrert i Sandefjord.
1921 Reservebåt.
1923 Selskapet Hvalfanger A/S Rosshavet stiftes 12/04 og registreres første gang 11/07.
Solgt til Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord for NOK. 160.000.-, omdøpt STAR V. Nyoppusset og klasset. Overlevert i Sandefjord.
Går til Sydishavet med kurs for Rosshavet med flytende kokeri SIR JAMES CLARK ROSS (I) for sesongen 1923/24 sammen med hvalbåtene STAR I (1912), STAR II (1912), STAR III (1912) og STAR IV (ex SELVIK b. 1911).
1924 Fangstresultatet for sesongen 1923/24 ble ca 17.000 fat.
Kokeriet går til Sandefjord via Steward Island. Hvalbåtene blir igjen i sommer opplag på Stewart Island, New Zealand etter sesongen, hvor de hadde base mellom sesongene.
Går til Sydishavet med flytende kokeri SIR JAMES CLARK ROSS (I) for sesongen 1924/25.
1925 Resultatet av fangsten 1924/25 ble 31.850 fat.
1926 Resultatet av fangsten 1925/26 ble 39.630 fat
1934 I fangst for SIR JAMES CLARK ROSS (II) i sesongen 1934/35.
1935 I fangst for SIR JAMES CLARK ROSS (II) i sesongen 1935/36.
1936 I fangst for SIR JAMES CLARK ROSS (II) i sesongen 1936/37.
1937 I opplag under sesongen 1937/38.
1939 Samme eier.
1940 Solgt til Mr. R.J. Hamilton, New Zealand. Ute av registrene pr. 1943.

1909 Built as whale catcher PELICAN at A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Hvalfangerselskapet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co), Larvik.
Ocean A/S (established 1909) (Chr. Nielsen & Co), Larvik.
1912 Catcher from the land station Ocean Harbour with PAGODROMA (1912), PENGUIN (1909) and PELICAN (1909 168 grt).
1915 Catches for the company's land base Ocean Harbour on South Georgia, along with catcher PENGUIN (1909 169 grt) and PAGODROMA (1912, 179 grt).
1916 Hired to the company Cia. Argentina de Pesca for sealing at Grytviken the season 1916/17.
1919 The season 1919/20 was driven from the land station with catchers PAGODROMA (1912), KARRAKATTA (1912), PENGUIN (1909). The season started in the second half of November after PERTH's arrival 19/11.
1920 Catch result for the season 1919/1920 was 340 whales. Of which it was produced 18,600 barrels of oil, 6,700 sacks of guano, as well as some baleen. Catchers PAGODROMA, KARRAKATTA, PENGUIN and PELICAN was laid up over the summer on South Georgia.
The management of Hvalfangerselskapet Ocean A/S taken over by Johan Rasmussen & Alex. Lange, Sandefjord, due to joint venture with A/S Sandefjord Hvalfangerselskap for catching from the latest company’s shore station at South Georgia.
The merger resulted Oceans station in New Fortuna Bay ceased and all operations were transferred to Sandefjord Hvalfangstselskaps larger Strømnes station.
She kept her name (also possible written PELIKAN) and was registered in Sandefjord.
1921 Spare catcher.
1923 Company Hvalfanger A/S Rosshavet established 12/04 and is registered for the first time 11/07.
Sold for NOK. 160.000,- in overhauled, classified and good condition, delivered in Sandefjord. Renamed STAR V.
Left for The Southern Seas heading for the Ross Sea, with the factory SIR JAMES CLARK ROSS (I) for season 1923/24, including catcher STAR I (1912), STAR II (1912), STAR III (1912) and STAR IV (1911).
1924 The result of season 1923/24 was abr. 17.000 barrels of oil with 5 catchers.
1924 Production result of 1923/24 season was abt. 17.000 barrels of oil.
Factory left for Sandefjord at the end of season, via Steward Island. The catchers was left for summer layup and maintenance at Steward Island.
1925 Result of the catch 1924/25 was 31.850 barrels of oil.
1926 Result of the catch 1924/25 was 39.630 barrels of oil.
1934 Catching for the factory SIR JAMES CLARK ROSS (II) season of 1934/35.
1935 Catching for the factory SIR JAMES CLARK ROSS (II) season of 1935/36.
1936 Catching for the factory SIR JAMES CLARK ROSS (II) season of 1936/37.
1937 Laid up during season 1937/38.
1939 Same owner.
1940 Sold to Mr. R. J. Hamilton, New Zealand. Deleted from the registers as per 1943.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: DnV reg. Hvalfangerselskapet Ocean A/S Driftsberettninger.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
   
https://www.lardex.net