T/S QUEENSVILLE

Tilbake til søk
QUEENSVILLE
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Tankskip
Off nr 5288138
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LCNV
Byggeår 1957/05
Leveringsmåned Mai
Byggenr 1104
Bruttotonn/BT 7.586
Nettotonn/NT 4.410
Dødvekt/TDW 10.400
Skrog LOA 504,39’ (153,9 m)
Skrog LBP 465,87’ (142,0 m)
Bredde 64,3’ (19,6 m)
Dypgående 28,26’ (8,585 m)
Dybde (i riss) 42,32’ (12,9 m)
Skipsbeskrivelse Tankskip
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for stykkgods og passasjerer
Hastighet ca. 18,5 knop
Drivstoffkapasitet 65 t/d
Lasthåndtering 5 x lasterom m/en luke i hver, 676/621.000 grain/bale. 880 kub.m kjølerom. Dyptanker for vegetabilske oljer. 23 bommer; 1 x 35t, 8 x 10t, 14 x 5t. 20 vinsjer.
Kjeletype 2 x hoveddamp kjeler (vannrørskjeler/water tube boiler), oljefyrt med kunstig trekk og 570 psi arbeidstrykk. Overhetere med 525 psi arbeidstrykk. Total heteflate 1.056 kv. m. 1 x hjelpekjel med 100 psi arbeidstrykk. 1 x dampvarmeveksler med 100 psi arbeid
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri 3 x dieselgen. hver 360BHK/245kW. 1 x turbogen. 550AHK/400kW.
El-kraft 890kW/220VDC.
Navigasjonsutstyr Radar, gyro kompass, peilesender (DF), ekkolodd.
Manøvreringssystem 1 x styremaskin, Elektro-hydraulisk ram type. Bygget av Hastie, Greenock, Skottland
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampturbin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampturbin, General Electric, (HT/LT/AST), 24.000 AHK v/85 o/min.
Maskin-/motorbygger David Rowan & Co.Ltd., Glasgow, Scotland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted New Glasgow
Reg havn Oslo

1956 Bygget som QUEENSVILLE ved Lithgows Ltd., Port Glasgow, UK, bygg nr. 1104, for Skibs-A/S Solstad & D/S A/S International (A. F. Klaveness & Co. A/S, managers), Oslo. Sjøsatt 18/12. Rederiets kontordame fru Anne Marie Bjørtuft var gudmor. Reisen var en julegave fra rederiet.
1957 Ferdigstilt i mai. Satt inn i rederiets linje mellom USA og Østen.
1961 Overført til Skibs-A/S Siljestad (A. F. Klaveness & Co. A/S, disponenter), Oslo.
1970 Forlenget med ny midtskipsseksjon og ombygget til semi-container skip ved Taikoo Drydock & Engineering Co. Ltd., Hong Kong. 25t kran montert.
Nye mål: 11.780 tdw, 9.133 brt, 5.356 nrt. Loa: 171,6 m, Lbp: 159,3 m, B: 19,6 m, D: 12,8 m, Dypg.: 8,637 m.
1977 Solgt til New River Navigation S. A. (Sin Chao Shipping (Pte.) Ltd., Singapore, managers), Panama. Omdøpt til NEW RIVER.
1978 Forlot Hong Kong 13/01 for Whampoa, Kina for hugging.

Fremdrift: 1 x dampturbinanlegg, type Parsons, med utveksling til 1 propellaksel. 11.000AHK/7.460kW ved 108 o. min. Bygget av David Rowan & Co. Ltd., Glasgow, UK.

1956 Built as QUEENSVILLE at Lithgows Ltd., Port Glasgow, UK, yard no. 1104, for Skibs-A/S Solstad & D/S A/S International (A. F. Klaveness & Co. A/S, managers), Oslo. Launched 18/12.
1957 Completed in May.
1961 Transferred to Skibs-A/S Siljestad (A. F. Klaveness & Co. A/S, managers), Oslo.
1970 Lengthened with a new midship section and converted to a semi-container ship by Taikoo Drydock & Engineering Co. Ltd., Hong Kong. 25t crane installed.
New meas.: 11.780 tdw, 9.133 brt, 5.356 nrt. Loa: 171,6 m, Lbp: 159,3 m, B: 19,6 m, D: 12,8 m, Draugth.: 8,637 m.
1977 Sold to New River Navigation S. A. (Sin Chao Shipping (Pte.) Ltd., Singapore, managers), Panama. Renamed NEW RIVER.
1978 Left Hong Kong 13/01 for Whampoa, China for demolition.

  • QUEENSVILLE

    QUEENSVILLE
Kilde: www.skipet.no , DnV, Lloyd’s, Arne Sognnes notater
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net