M/T JARILLA

Tilbake til søk
JARILLA
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Motor Tanker
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal LLWB
Byggeår 1946/08
Leveringsmåned August
Byggenr 316
Bruttotonn/BT 5.242
Nettotonn/NT 3.038
Dødvekt/TDW 7.400
Skrog LOA 119,87 m
Bredde 17,49 m
Dypgående 8,86 m
Skipsbeskrivelse Motortanker
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for frakt av oljeprodukter
Hastighet 11,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 2 x hjelpekjele (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 17' x 12,2' (ft). Oljefyrt m/4 fyrganger og overheter. Tot. heteflate: 6.827 kv/ft. arb. trykk: 220 PSI
Kjelebygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Nordberg, 2-takt/enkeltv. 2.700 BHK
Maskin-/motorbygger Nordberg Mfg. Co., Milwaukee, Usa
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1940 Kontrahert 04/11 ved A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad av Die Deutsche Kriegsmarine som støttepunkstankskip for Kriegsmarinewerft Drontheim. (Trondheim).
1943 Byggingen innstilt. Kjelene tatt i bruk i en slepebåt
1944 I januar ble kontrakten overdratt til John T. Essberger, Hamburg. Skipet omkonstruert til malm/tank skip men 07/11 ble byggingen igjen innstilt
1945 I mai ble det uferdige skipet overtatt av Staten v/Direktoratet for fiendtlig eiendom. Kontrakten overdratt til C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. Skipet omkonstruert  til tankskip for smøreolje, vegetabilske oljer o.l.
Hun ble opprinnelig bygget med damp fremdrift. En Fredriksstad Dampmotor (nr. 9), compound 4 sylinderet, syl.dim.: 17,7"-42,5"-42,5"-17,7", slaglengde: 38,8", 2.380 ihk (428 NHK). Bygd av A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad.
1946 Skipet sjøsatt 10/04 og gitt navnet AMICA. I august ble hun levert til Skips-A/S Aino (C. H. Sørensen & Sønner) for NOK 5.640.000.
1953 Overgang til dieseldrift. En 2-takt enkeltv. Nordberg diesel, levert av Nordberg Mfg. Co., Milwaukee, Wis., USA, 2.700 bhk. Fart 12,5 knop.
Ny tonnasjer: 7.320 dwt, 5.010 brt, 2.841 nrt.
1956 Solgt til Aksjeselskapet Kosmos m. fl. i mai for GBP 430.000. omdøpt JARILLA.
1959 Solgt til Sameiet Anina (Arne Blystad), Oslo for GBP 250.000, omdøpt ANINA.
1963 Solgt i mars til Esso Sirte Inc, Tripoli, Libya for GBP 143.000. Omdøpt til ESSO ATSHAN og registrert i Panama.
1968 Solgt til jugoslaviske skipsopphuggere, Brodospas. Ankom Split 15/07.

1940 Contracted 04/11 at A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad by the Die Deutsche Kriegsmarine as supply/bunker tanker for the Kriegsmarinewerft Drontheim. (Trondheim).
1943 Building posponed. Boilers taken in to use in a tug.
1944 In January the contract was taken over by John T. Essberger, Hamburg. The ship was reconstructed to a ore/oil tanker, but at 07/11 the building was halted again.
1945 In May the unfinished ship was taken over by the Norwegian Government directorate for "enemy properties". The contract was then transferred to C. H. Sørensen & Sønner, Arendal. The ship was again reconstructed. This time as tanker for vegetable oil, lubricating oils etc. She was equipped with a reciprocating steam engine type Fredriksstad Dampmotor (no. 9), compound 4 cylinder, cyl.diam.: 17,7"-42,5"-42,5"-17,7", stroke: 38,8", 2.380 ihk (428 NHK). Built by A/S Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad, Norway.
1946 The ship was finally launched 10/04. Named AMICA.
In August delivered to Skips-A/S Aino (C. H. Sørensen & Sønner) for NOK 5.640.000.
1953 New main engine installed. A two-stroke/single-acting Nordberg diesel engine built by Nordberg Mfg. Co., Milwaukee, Wis., USA, 2.700 BHP. Speed 12,5 knots. New tonnage: 7.320 tdw, 5.010 brt, 2.841 nrt.
1956 Sold to Aksjeselskapet Kosmos in May for GBP 430.000. Renamed JARILLA.
1959 Sold to Sameiet Anina (Arne Blystad), Oslo for GBP 250.000, renamed ANINA.
1963 Sold in March to Esso Sirte Inc, Tripoli, Libya for GBP 143.000. Renamed ESSO ATSHAN and registered in Panama.
1968 Sold to yugoslav breakers, Brodospas. Arrived Split 15/07.

  • JARILLA

    JARILLA
  • JARILLA

    JARILLA
  • JARILLA

    JARILLA
Kilde: Tormod Ringdal, boken «The Bergesen Fleet 1935-2005», boken «På alle hav-Skipene i Anders Jahres rederi»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net