DS/HVB PAGODROMA

Tilbake til søk
PAGODROMA
Nasjonalitet
Norge
Off nr 39345
Klassifisering DnV 1A1 Whaler
Kallesignal MHRT
Byggeår 1912/08
Byggenr 343
Bruttotonn/BT 179
Nettotonn/NT 64
Skrog LOA 32,43 m
Bredde 6,55 m
Dypgående 3,74 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 11,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x. dampkjel (ildrør/fire tube boiler), dim.: 13,5 x 11', kullfyrt m/3 fyrganger
Kjelebygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Wireless D.F
Manøvreringssystem Wireless D.F
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22,5"-37,5", slag 24", 118 NHK
Maskin-/motorbygger Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1929 - 1929 forlist
Norge
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1912 Bygget som hvalbåten PAGODROMA ved Akers mek. Verksted, Kristiania for Hvalfangerselskabet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Satt i fangst ved landstasjonen på Syd-Georgia.
1920 Johan Rasmussen & Alex. Lange, Sandefjord tar over Hvalfangerselskapet Ocean A/S som disponenter, grunnet sammenslutning med A/S Sandefjord Hvalfangerselskap for felles drift fra sistnevntes selskaps landstasjon på Syd-Georgia.
Fra 08/11 blir begge selskap slått sammen og danner det nyetablerte Hvalfangeraktieselskapet Vestfold, Sandefjord. Man har fått tillatelse til å drive med 5 fangstbåter fra A/S Sandefjords Hvalfangerselskaps eiendom på Strømnes.
1921 Etter fangstslutt meldes det om et resultat på 39.000 fat etter første års fellesfangst fra hvalstasjonen på Syd-Georgia.
1923 Firma Johan Rasmussen & Co overtar som disponenter.
1925 Lagt opp i Sandefjord.
1926 Utleid til hvalfangst på Vestlandet i 4 måneder fra 01/02. Sesongen 1926/27, bortleid til A/S Rosshavet for NOK. 50.000.-
1929 Overtatt for NOK. 125.000.- av Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord, omdøpt STAR II. Fikk store skader i skroget og sank 28/02 i Rosshavet etter et møte med isen underveis til Steward Island.

1912 Built as whale catcher PAGODROMA ved Akers mek. Verksted, Christiania for Hvalfangerselskapet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik
1920 The management of Hvalfangerselskapet Ocean A/S taken over by Johan Rasmussen & Alex. Lange, Sandefjord, due to joint venture with A/S Sandefjord Hvalfangerselskap for common catching from the latest company’s shore station at South Georgia.
From 08/11, both companies are merged and form the newly established Hvalfangeraktieselskapet Vestfold, Sandefjord. The company has been authorized to operate 5 whale catchers from A/S Sandefjords Hvalfangerselskaps property on Stromness, South Georgia.
1921 After the end of whaling season, a result of 39.000 barrels is reported after the first year's catch from the whale station in South Georgia.
1923 Management taken over by Johan Rasmussen & Co.
1925 Laid up in Sandefjord.
1926 Hired out for catching on Norwegian west coast in 4 months from 01/02. For season 1926/27 hired out to A/S Rosshavet for NOK. 50.000.-
1929 Taken over for NOK. 125.000.- by Hvalfanger A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Magnus Konow), Sandefjord, renamed STAR II. Sank in the Ross Sea 28/02 due to major damage in her hull on route to Steward Island.

  • PAGODROMA

    PAGODROMA
  • PAGODROMA

    PAGODROMA
Kilde: DnV reg. Norske Skipsforlis 1929. Hvalfangerselskapet Ocean A/S
Utarbeidet av: Ragnar Iversen og Steinar Norheim
   
https://www.lardex.net