DS/HVB PENGUIN Tilbake til søk
PENGUIN
Nasjonalitet
Norge
Off nr 40170
Klassifisering DnV 1A1 Whaler
Kallesignal MFSW
Byggeår 1909/09
Bruttotonn/BT 169
Nettotonn/NT 62
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA L: 101,0'-B: 20,1'-D: 11,9'.
Skrog LBP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering '
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrør/fire tube boiler dim.: 10,8' x 9,9’
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Aker 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 11"-18"-29", slag 24"
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1909 - 1920
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1909/09
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 79

1909: Bygget som hvalbåt PENGUIN ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Hvalfangerselskapet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co, Larvik.  
1909: I fangst ved A/S Oceans hvalstasjon New Fortuna bay i tiden 1909 til 1912.
1913: Utleid til Compañía Argentina de Pesca, for hvalfangst fra Grytviken, Syd Georgia.
1914: Da fortjenesten av hvalfangst var dårlig ble hvalbåter utleid som bevoktningsfartøy på norskekysten for å beskytte Norges nøytralitet under krigen.
Dette ble også tilfelle for PINGUIN.
1915: Utleid til Den Norske Marine 11/01-1915. Opprinnelig var leien satt til kr. 75 pr døgn. En 47 mm L/46 HK Hotchkiss kanon var montert ombord. Besetningen bestod av 13 mann. Kommandoen ble heist i Larvik 29/11-1914 kl 2015.
Første militære skipssjef var vernepliktig premierløytnant Otto Christian Cold.
1915: Inntekter av utleien ble bokført med NOK 18.375 for sesongen 1914/15. Leien ble forandret 01/04-1915 til kr. 50 pr. døgn.
1916: Leien justert 15/04-1916 til kr. 90 pr døgn. Kommandoen ble strøket i Larvik 30/09-1916 kl 1800 og skipet tilbakelevert eier.
1920: Hvalfangerselskapet Ocean A/S overtatt av Johan Rasmussen & Alex. Lange, Sandefjord og slått sammen med A/S Sandefjord Hvalfangerselskap for felles drift fra sistnevntes selskaps landstasjon på South Georgia.
1921: Solgt til Sociedad Pescadores de Chile y Noruega via agenten Victor Esbensen, Buenos Aires, leder av kontoret til Compañía Argentina de Pesca. 1928: Solgt til Socciedad Pescadores de Chile y Noruega, Valdiva, Chile.
1931: Solgt til Sociedad Ballenera de Corral, Chile.
1935: Forliste under chiliensk flagg.

1909 Built as whale catcher PENGUIN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Hvalfangerselskapet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co, Larvik. Delivery in September. 1909 Catching at the whaling station of A/S Oceans at New Fortuna Bay during 1909 to 1912. 1913 Hired by Compañía Argentina de Pesca, for whaling from the whaling station Grytviken, South Georgia. 1914 As the income of whaling had declined the rent out of the catchers to the Norwegian Navy as patrol boats along the Norwegian coast during the war time gave better income, this was the solution also for PENGUIN. Hired by the Norwegian Navy from 11/01-1915. In the start the contract price was set to NOK 75 per day. A 47 mm L/46 HK Hotchkiss gun was mounted on board the ship. The crew was a total of 13. The military command was hoisted in Larvik on 29/11-1914 at 2015 hrs. First military ship Commander was Otto Christian Cold. 1915 The rent was adjusted on 01/04-1915 to NOK 50 per day. 1916 Again the rent is adjusted. On 15/04-1916 adjusted to NOK 90 per day. The military command ended on 30/09-1916 at 18.00 hrs. in the port of Larvik and she was handed over to her owners. 1920 Management of Hvalfangerselskapet Ocean A/S taken over by Johan Rasmussen & Alex. Lange, Sandefjord, as the company merged with A/S Sandefjord Hvalfangerselskap for common whaling from the later company’s shore station at South Georgia. 1921 Sold to Sociedad Pescadores de Chile y Noruega via agent Victor Esbensen, manager of the office of Compañía Argentina de Pesca, Buenos Aires. 1928 Sold to Socciedad Pescadores de Chile y Noruega, Valdiva, Chile. 1931 Sold to Sociedad Ballenera de Corral, Chile. 1935 Wrecked during Chilean flag.
  • PENGUIN

    PENGUIN
13pers
Kilde: DnV reg. Hvalfangerselskapet Ocean A/S Drifts beretninger, boken «Bevoktningsfartøy» av Atle Wilmar.http://www.scielo.cl/
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen