FLK JALINGA (II)(ex SUDERØY)

Tilbake til søk
JALINGA (II)(ex SUDERØY)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 5616843
Kallesignal LHIA
Byggeår 1913/03
Leveringsmåned Mars
Byggenr 849
Bruttotonn/BT 5.875
Nettotonn/NT 3.349
Dødvekt/TDW 11.000
Skrog LOA 445,5' (135,78 m)
Bredde 57,5' (17,52 m)
Dypgående 24,67' (7,52 m)
Dybde (i riss) 33,1' (10,08 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet ca. 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Lastekapasitet var ca. 50.000 fat
Kjeletype 3 x hoveddampkjeler (ildrørskjel/fire tube boilers), dim.: 14,3' x 11,5' m/3 fyrganger 1 x hjelpedampkjel (ildrørskjel (fire tube boilers), dim.: 15,8' x 12,2' m/3 fyrganger innsatt i 1913. 1 x hjelpedampkjel (ildrørskjel (fire tube boilers), dim. 15,3'
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Radar, gyrokompass, peileapparat (DF), ekkolodd
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 27"-45"-75", slag 48", 711 NHK
Maskin-/motorbygger North Eastern Marine Engineering Co, Wallsend, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1913 Bygget som dampskip KIM ved W. G. Armstrong, Whitworth & Co. (Armstrong, Mitchell and Co, Ltd), Newcastle for A/S D/S Kim (B. Johannesen og Peder Johannesen), Tønsberg. Sjøsatt 21/01-1913. Overlevert i mars.

1917 Solgt til A/S Balto (Bottolf Stolt-Nielsen), Haugesund for rundt NOK 4. millioner. Omdøpt BALTO.

1924 Bottolf Stolt-Nielsen, Haugesund gikk konkurs dette året. Innkjøpt av D/S A/S O. A. Knutsen, Haugesund i november for NOK 1.450.000.

1925 Registrert i registeret under de nye eiere, D/S A/S O. A. Knutsen, Haugesund 28/01. Omdøpt SUDERØY.

1928 Selskapet Hvalfangstaktieselskapet Suderøy (Ole Andreas Knutsen) ble etablert.

1929 Knutsen selskapet D/S A/S O. A. Knutsen tar navnet Hvalfanger-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund. Det nye selskap bygger om lasteskipet SUDERØY til flytende hvalkokeri DS SUDERØY ble ombygget til hvalkokeri ved Kaldnes mek. Verksted. Ombygging kostet NOK 1.500.000. Kokeri og hvalbåter oppgradert for fangst i Sydishavet. Kokeriet var en av de minste av alle de nye ombyggede kokeriene.

SUDERØY gikk til Sydishavet for første gang som flytende hvalkokeri denne høsten, med sine fire kullfyrte hvalbåter, SUDERØY I (ex. LOBITO, b. 1925), II (ex. MOSSAMEDES, b. 1925), III (ex. ANGOLA, b. 1914), IIII (ex. LOANDA, b. 1910). Kursen ble satt for sesongen 1929/30 i Sydishavet. FØINA var deres transportskip for sesongen.

1930 Sesongen avsluttet 09/04 med kurs for Tønsberg. Ankom Haugesund i juni. Denne første sesongen, 1929/30, ble resultatet 37.656 fat.

20/08 var man på vei sydover. (100 mann fra Larvik) (SUDERHOLM var transportskip) Denne sesongen har man 5 hvalbåter til rådighet. To nye av året, SUDERØY IV og V. Disse er oljefyrte og bygget på Nylands Verksted. SUDERØY I (ex. LOBITO, b. 1925), II (ex. MOSSAMEDES, b. 1925), III (ex. ANGOLA, b. 1914), IV (nybygg, b. 1930. Erstattet SUDERØY IIII som forliste før forrige sesong) og V (nybygg, b. 1930)

1931 Resultat for sesongen 1930/31 79.788 fat.

I sesongen 1931/32 i opplag ved Haugesund.

1932 I sesongen 1932/33 i opplag ved Haugesund. Knutsen selger sin kvote til et annet rederi.

1933 I forhold til produksjonsavtalen av 19/09 og salgsavtalen av 21/12 for sesongen 1933/34 var ikke selskapet Hvalfanger-A/S Suderøy med. Begrunnelsen var at kvoten man ville få tildelt var så liten at det ikke ville ikke være mulig å drive lønnsom fangst. Om man skulle kjøpe større kvote ville heller ikke det lønne seg. SUDERØY var på den tid eneste kokeri uten opphalingsslipp akter. SUDERØY ble holdt utenfor fangsten sesongen 1933/34. Som kompensasjon fikk selskapet £16.000 i kompensasjon fra Salvesenrederiet.

For sesongen 1933/34 til feltet var planlagt 4 hvalbåter. Senere ytterligere en til. SUDERHOLM skulle opereres som transportbåt.

1934 Returnerte 11/05 resultatet 55.000 fat.

Under opphold ved Haugesund mek. Verksted A/S, Haugesund 18/07-1934 var det en ulykke hvor 3 arbeidere mistet livet av gassforgiftning.

Ombygget med opphalingsslipp akter ved Rosenberg mek. Verksted, Stavanger. Ny måling, 6.198 brt.

Gikk til Sydishavet på høsten med hvalbåtene SUDERØY I (1925), SUDERØY II (1925), SUDERØY III (1914), SUDERØY IIII (1930), SUDERØY V (1930) og SUDERØY VI. Avgang i 29/08 til Cardiff for å bunkre kull, 100 mann fra Haugesund og 75 fra Tønsberg.

1935 Resultatet av sesongen 1934/35 ble på 43.780 fat.

På høsten går SUDERØY-ekspedisjonen fra Haugesund med 6 hvalbåter: SUDERØY I (1925), SUDERØY II (1925), SUDERØY III (1914), SUDERØY IIII (1930), SUDERØY V (1930) og SUDERØY VI.

1936 Resultatet av sesongen 1935/36 ble 44.226 fat hvalolje.

Fangsten for sesongen 1936/37 begynte 08/12.

1937 Etter overenskomst mellom England og Norge ble fangsten avsluttet 07/03. Resultatet av sesongen 1936/37 ble 50.030 fat hvalolje.

I april sendes søknad til handelsdepartementet og hvalfangstrådet om salg av SUDERØY og 5 hvalbåter til Japan. Kjøper nektet å godta betingelsene som gikk ut på at nye eiere måtte følge norske regler.

Gikk i tankfart fra april til juni. Gjennomgikk nye ombygninger ved NV Amsterdamsche Droogdok, Amsterdam, ny brutto tonnasje: 7.592. Samtidig ble kjelene ombygget for oljefyring. Ferdig i august.

På høsten var hun igjen klar for en ny sesong. Denne gang med bare 5 hvalbåter da gamle SUDERØY IIII ble igjen hjemme.

Forlot Haugesund 01/10 med kurs for Curacao med ankomst 20-21/10 for lasting av bunkersolje for kommende sesong. Fortsatte med kurs for Cape Town for å møte hvalbåtene før avgang til hvalfeltene. Hvalbåter var SUDERØY I, II, IV, V og VI.

1938 Sesongen 1937/38 ble resultatet 54.960 fat hvalolje og 44 fat spermolje. Det ble fanget 234 blåhval, 459 finnhval, 47 knøl og 1 sperm.

Gikk til Sydishavet med fem hvalbåter sesongen 1938/39. Hvalbåtene var SUDERØY I (1925), SUDERØY II (1925), SUDERØY IV (1930), SUDERØY V (1930) og SUDERØY VI (1929)

1939 Sesongen 1938/39 ble magert da man kun oppnådde 30.000 fat hvalolje og 775 fat spermolje. Det ble fanget 96 blåhval, 389 finnhval og 11 sperm.

SUDERØY går hjemover via Cape Town. Ankomst 15/03. Ankom Haugesund 11/04. Hvalbåtene ankom dagen etter.

Gikk 02/10 til isen igjen med 6 hvalbåter for sesongen 1939/40. Hvalbåtene var SUDERØY I, II, IV, V, VI og STAR XVI. Bestyrer var Ø. Kolsjø for sesongen. Spermfangsten startet 30/11 og langhvalfangsten tok til 08/12.

1940 Etter endt sesong 07/03 var produksjonen for sesongen 50.500 fat hvalolje og 1.440 fat spermolje.

Innom Curacao på vei og mottar beskjeden om Norge i krig. Innlemmet i Nortraship flåten ved ankomst Halifax. Benyttet som transport skip for tropper og varer mellom Storbritannia og Amerika under hele krigen.

1944 Deltok som transportskip for kokeriet SIR JAMES CLARK ROSS (2) i sesongen 1944/45.

1945 Under våren 1945 i skjermet kystfart på USA østkyst. Levert tilbake til eierne i oktober i Halifax, NS, Canada. Utrustet for hvalfangst og deltok i fangst igjen sesongen 1945/46 sammen med fem hvalbåter.

Selskapet Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg tiltrer også i Fellesdriften som ble avtalt med 5 kokerier 15/10, slik at Fellesdriften’s flåte nå bestod av 6 kokerier med til sammen 44 hvalbåter. Fellesdriften skulle vare sesongene 1945/46, 46/47 og 47/48.

Fangsten startet 20/12.

1946 Resultat av sesongen 1945/46 ble 39.634 fat hvalolje.

Gikk til Sydishavet fra Haugesund 10/10 med hvalbåtene SUDERØY IV, V, VII og VIII (b.1942). HVAL XI (ex RAU XII b.1925). SUDERØY VIII og HVAL XI tilhørte staten (fungerte som reservebåt for den norske hvalflåten). Fangsten tok til 08/12.

1947 Fangsten avsluttes 07/03.Det var fanget 467 blå, 318 finn. Resultat av sesongen 1946/47 ble 76.260 fat hvalolje.

I fangst sesongen 1947/48 med hvalbåtene STAR II (ex POLARSONNE), SUDERØY VII, VIII (ex ORION), IX, IV og SUDERØY V.

1948 Fangsten avsluttet 31/03. Sesongen 1947/48 ble resultatet 68.805 fat hvalolje og 463 fat spermolje. Fangsten for Fellesdriften var nå avsluttet. Anløp Cape Town

12/04 for bunkring. Avgikk 15/04 med kurs for Haugesund via Dakar 01/05. Ankom Haugesund 17/05.

Fra og med sesongen 1948/49 er det nye ordninger for fangsten. Antall blåhvalenheter beholdes på 16.000 og fangsttid blir holdt til 3½ måned.

Gikk til Sydishavet på høsten med 7 hvalbåter. SUDERØY IV (1930), SUDERØY V (1930), SUDERØY VI (1936), SUDERØY VII (1946), SUDERØY IX (1947), SUDERØY X (1948) og SUDERØY XI (1948). Sesongen startet 15/12.

1949 Under bestyrer Øistein Kolstø sin ledelse endte 1948/49 sesongen 26/03, med et resultat på 79.327 fat hvalolje og 5.550 fat spermolje.

Avgår for Sydishavet med 7 hvalbåter. SUDERØY VI, SUDERØY VII, SUDERØY VIII (1942), SUDERØY IX, SUDERØY X , SUDERØY XI og SUDERØY XII (1949). Bestyrer for sesongen var Øistein Kolstø. Fangsten tok til 16/12.

1950 Resultatet for sesongen 1949/50 ble 56.921 fat hvalolje og 312 fat spermolje. Sesongen 1949/50 ble avsluttet 16/03 og flåten forlot fangstfeltet samme dag. Ankom Cape Town 26/03 i samlet flokk. Avgikk 28/03 med kurs for Lisboa med ankomst 21/04. Hvalbåtene var raskere og var innom Dakar for å bunkre på veien hjem. SUDERØY forlot Lisboa 21/04 og kom til Haugesund 29/04. Hun gikk til AG Weser, Bremen for reparasjon og vedlikehold den sommeren. Gjennomgikk en stor modernisering. Blant annet ble det installert nye kjeler. Hvalbåtene har gjennomgått sitt årlige vedlikehold ved Haugesunds Mek. Verksted.

Forlater hjembyen Haugesund med 7 hvalbåter for sesongen 1950/51.SUDERØY VII, SUDERØY VIII (1942), SUDERØY X, SUDERØY XI og SUDERØY XII (1949). Som bøyebåter SUDERØY IX og SUDERØY VI (1936).

1951 Resultatet for sesongen 1950/51 ble 53.770 fat hvalolje

1952 Resultatet for sesongen 1951/52 ble 75.974 fat hvalolje.

1953 Resultatet for sesongen 1952/53 ble 54.179 fat hvalolje.

Gikk fra Haugesund med kurs for feltet 26/09.

1954 Resultatet for sesongen 1953/54 ble 53.518 fat hvalolje.

1955 Resultatet for sesongen 1954/55 ble 50.232 fat hvalolje.

1956 Resultatet for sesongen 1955/56 ble 39.564 fat hvalolje.

Gikk i dokk 01/09 i Nederland.

Gikk til Sydishavet med 7 hvalbåter 01/10 for sesongen 1956/57.

1957 Resultatet for sesongen 1956/57 ble 53.452 fat hvalolje. Ankom Haugesund 28/04 etter endt sesong.

Denne våren er japanerne villige til å betale £ 1.050.000 for SUDERØY og 5 hvalbåter. Da handelen ikke ble noe av var det et bud på 18 mill NOK for kokeriet (og 8 hvalbåter) fra stavangermannen Patrick Conrad som ville fange hval for salg av kjøtt til det amerikanske markedet. Kjøttet var ment som pelsdyr fòr.

SUDERØY gikk 19/10 til Sydishavet atter en gang for å delta i fangsten sesongen 1957/58 . Bestyrer var Øistein Kolstø og maskinsjef Odd Lyngholm (hans 19 sesong)

1958 Resultatet for sesongen 1957/58 ble 33.998 fat hvalolje. Anna Knudsen har i år som i fjor vært ekspedisjonens tankbåt, og den forlot feltet straks før fangststopp 16/03. SUDERØY ankom Haugesund 23/04 etter en tur fra Cape Town uten anløp.

Gikk til Sydishavet med 5 hvalbåter i tillegg SUDERØY XI som bøyebåt for sesongen 1958/59. To nye skyttere var ansatt for sesongen. Nils Marthinsen, Onsøy på SUDERØY IX og Ludvig Michaelsen, Vancouver, Canada på SUDERØY XVI. Resten av skytterne var Haakon Lervik, Onsøy SUDERØY XVII. Jørgen Hansen, Lauve, Vestfold SUDERØY XII og Kristian Nielsen, Cape Town SUDERØY XV.

1959 Resultatet for sesongen 1958/59 ble 38.834 fat hvalolje. Dette ble siste hvalfangst sesongen for SUDERØY.

Solgt til Norges Hvalfangstforbund (et felleskap av norske hvalfangstselskaper), Sandefjord sammen med seks hvalbåter (SUDERØY XI, XII, XIV, XV, XVI and XVII) i august 1959 for NOK 7.746.150. Gikk 10/09 fra Haugesund for siste gang til opplag i Gonviken ved Sandefjord. Flåten ble solgt til A/S Kosmos i september.

To av hvalbåtene ble solgt til Japan sammen med kokeriet KOSMOS III.

1961 Solgt til Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord for £95.000 og omdøpes JALINGA, sammen med hvalbåter.

Tanken var å drive spermfangst utenfor kysten av Ecuador, men kvoten ble overført til kokeriet KOSMOS IV.

Fremdeles opplagt i Sandefjord.

1964 Solgt for £75.000 til Eisen & Metall AG, Hamburg for hugging i mai, ankom Bremerhaven under slep av to taubåter 29/05. Hugget.

1913 Built as steam ship KIM by W. G. Armstrong, Whitworth & Co., Ltd (Armstrong, Mitchell and Co), Newcastle for A/S D/S Kim (B. Johannesen og Peder Johannesen), Tønsberg.

1917 Sold to A/S Balto (B. Stolt-Nielsen), Haugesund and renamed BALTO.

1924 Sold to D/S A/S O. A. Knutsen, Haugesund for NOK 1.450.000 at the end of the year.

1925 Registered in the Norwegian ship register 28/01 and renamed SUDERØY.

1928 Company Hvalfangstaktieselskapet Suderøy (Ole Andreas Knutsen as manager), Haugesund was established.

1929 SS SUDERØY converted to whaling factory by Kaldnes mek. Verksted.

SUDERØY is heading for the Southern Seas for her first season as floating whaling factory with her three whale catchers, the coal fired SUDERØY I (1925), II (1925) and III (1914).

1930 The season of 1930/31 she has five catchers in operation. Two new of the year, SUDERØY IIII and V. Both oil fired and delivered by Nylands Verksted, Oslo.

1931 In the season of 1931/32 laid up outside Haugesund.

1932 In the season of 1932/33 laid up outside Haugesund.

1934 While at Haugesund mek. Verksted A/S, Haugesund on 18/07-1934, an accident happened onboard. Three men died from gas poisoning.

Converted at Rosenberg mek. Verksted of Stavanger. Slipway fabricated aft. New gross tonnage of 6.198.

Went to the Southern Seas in the autumn with her catcher SUDERØY I (1925), SUDERØY II (1925), SUDERØY III (1914), SUDERØY IIII (1930), SUDERØY V (1930) and SUDERØY VI.

1935 The result of the season 1934/35 became 43.780 barrels of whale oil.

In autumn, again heading south with her 6 catchers, SUDERØY I (1925), SUDERØY II (1925), SUDERØY III (1914), SUDERØY IIII (1930), SUDERØY V (1930) and SUDERØY VI.

1936 Result of the season 1935/36 were 44.226 barrels of whale oil.

Again to the Southern Seas for the season of 1936/37. The catch started on 08/12.

1937 According agreement between England and Norway the catch ended on 07/03. The result of the 1936/37 were 50.030 barrels of whale oil.

Trading as tanker between April and June. Went to NV Amsterdamsche Droogdok, Amsterdam for a new repair and upgrading. Boilers converted to oil fuel firing. New gross tonnage 7.592. Completed in August.

In the autumn, prepared for a new season. The season of 1937/38, she left with 5 catchers. As the eldest, SUDERØY IIII, left back home. Departed Haugesund on 01/10 and called Curacao 20-21/10 for storing bunker oil for the coming season and proceeded to Cape Town for collecting her catchers before heading for the whaling ground.

1938 Season of 1937/38 the result was 54.960 barrels of whale oil and 44 barrels of sperm oil. The catch included 234 blue whale, 459 fin whale, 47 humpback and 1 sperm whale.

Proceeded to the Southern Seas with 5 catchers for the season 1938/39. The catchers were SUDERØY I (1925), SUDERØY II (1925), SUDERØY IV (1930), SUDERØY V (1930) and SUDERØY VI (1929)

1939 The season of 1938/39 was a bad year as only 30.000 barrels of whale oil and 775 barrels of sperm oil achieved. The catch was 96 blue whale, 389 fin whale and 11 sperm whales. Arrived Haugesund 11/04 after calling Cape Town 15/03.

SUDERØY heading homeward calling Cape Town on 15/03. Arrived Haugesund on 11/04. Her catchers arrived next day.

Left for the Southern Seas on 02/10 with 6 catchers for season 1939/40. Her catchers was SUDERØY I, II, IV, V, VI and STAR XVI. The whaling manager for the season was Ø. Kolsjø. The sperm whale catch started 30/11 and baleen whale catch commenced 08/12.

1940 After the season ended 07/03 were her production for the season 50.500 barrels of whale oil and 1.440 barrels of sperm oil.

 Call the port of Curacao on her way back. She received the message: “Norway in war”.

Hired by Nortraship as transporter for troops and goods between Great Britain and USA during the WWII.

1944 Participated as transport ship for Fl/F SIR JAMES CLARK ROSS (2) during season of 1944/45.

1945 Spring 1945 in sheltered coastal trading on the United States east coast. Returned to owners at Halifax in October. Prepared for whaling and started whaling the season of 1945/46 with five catchers.

1946 Result of the season 1945/46 were 39.634 fat hvalolje.

1947 Result of the season 1946/47 were 76.260 fat hvalolje.

1948 Season 1947/48 the result were 68.805 barrels of whale oil and 463 barrels of sperm oil.

Heading for the Southern Seas in the autumn with 7 catchers. SUDERØY IV (1930), SUDERØY V (1930), SUDERØY VI (1936), SUDERØY VII (1946), SUDERØY IX (1947), SUDERØY X (1948) and SUDERØY XI (1948). The season commenced at 15/12.

1949 Under the command of whaling manager Øistein Kolstø leaedership the season 1948/49 ended 26/03, and a result of 79.327 barrels of whale oil and 5.550 barrels of sperm oil.

Leaving for the Southern Seas with 7 catchers. SUDERØY VI, SUDERØY VII, SUDERØY VIII (1942), SUDERØY IX, SUDERØY X , SUDERØY XI and SUDERØY XII (1949). Whaling manager was Øistein Kolstø. The catch commenced 16/12.

1950 The result of the season 1949/50 was 56.921 barrels of whale oil and 312 barrels of sperm oil.

The 1949/50 season ended 16/03 and the fleet left the whaling ground on the same day. Arrived Cape Town 26/03 in total. Departed 28/03 with course for Lisbon with arrival 21/04. The whaling catchers were faster and stopped by Dakar for bunkers on the way home. SUDERØY left Lisbon 21/04 and came to Haugesund 29/04. She went to AG Weser, Bremen for repair and maintenance that summer. Underwent a major modernization. Among other things, new boilers were installed.

Leaving hometown of Haugesund with 7 whaling catchers for the 1950/51 season. Her catchers were SUDERØY VII, SUDERØY VIII (1942), SUDERØY X, SUDERØY XI and SUDERØY XII (1949). As pick-up boat were SUDERØY IX og SUDERØY VI (1936)

1951 The result of the season 1950/51 was 53.770 barrels of whale oil

1952 The result of the season 1951/52 was 75.974 barrels of whale oil.

1953 The result of the season 1952/53 was 54.179 barrels of whale oil.

1954 The result of the season 1953/54 was 53.518 barrels of whale oil.

1955 The result of the season 1954/55 was 50.232 barrels of whale oil.

1956 The result of the season 1955/56 was 39.564 barrels of whale oil.

1957 The result for the 1956/57 season was 53,452 barrels of whale oil. This spring the Japanese are willing to pay £1,050,000 for SUDERØY and 5 whaleboats.

1958 The result for the 1957/58 season was 33,998 barrels of whale oil. ANNA KNUDSEN has been the expedition's tanker this year, as last year, and it left the field immediately before the whaling stop on 16/03. SUDERØY arrived in Haugesund on 23/04 after a trip from Cape Town without calling.

Departed for the Arctic Ocean with 5 whaleboats in addition SUDERØY XI as a buoy boat for the 1958/59 season. Two new shooters were hired for the season. Nils Marthinsen, Onsøy on SUDERØY IX and Ludvig Michaelsen, Vancouver, Canada on SUDERØY XVI. The rest of the shooters were Haakon Lervik, Onsøy SUDERØY XVII. Jørgen Hansen, Lauve, Vestfold SUDERØY XII and Kristian Nielsen, Cape Town SUDERØY XV.

1959 Sold to Norges Hvalfangstforbund, Sandefjord including six whale catchers (SUDERØY XI, XII, XIV, XV, XVI and XVII). Laid up at Gonvika, Sandefjord, Norway.

1961 Sold to Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S & Toba A/S (Anders Jahre), Sandefjord including catchers. Renamed JALINGA. Still laid up in Sandefjord. The quota transferred to the two other factories in the A/S Kosmos.

1964 Sold for £75.000 to Eisen & Metall AG, Hamburg for breaking in May. Arrived Bremerhaven under tow of two tugs 29/5. Broken up.

  • JALINGA

    JALINGA
Kilde: Sandefjords Blad, www.warsailors.com, boken boken ”På alle hav – Skipene i Anders Jahres rederi”, «Hvalfangsten-Eventyret tar slutt», Norsk Hvalfangst Tidende
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net