PERTH
Nasjonalitet
Norge
Off nr 1104733
Klassifisering LR +100A1 Carrying Whale Oil in Bulk.
Kallesignal MHQG (fra 1928-1932)
Byggeår 1895/11
Leveringsmåned November
Byggenr 336
Bruttotonn/BT 3.477
Nettotonn/NT 2.248
Dødvekt/TDW 5.600
Skrog LOA _344,0' (104,85 m)
Bredde 44,5' (13,56 m)
Dypgående 23,7’ (7,22 m)
Dybde (i riss) 28,6' (8,71 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet ca. 10,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Lastekapasitet faste tanker 26.000 fat
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (ildrør/fire tube boilers) kullfyrte, m/3 fyrganger hver, kunstig trekk. 195 kv.ft. kullrister. 5.084 kv.ft. total heteflate. 170 PSI arbeidstrykk. Bygget av D. Rowan & Son, Glasgow, UK. 1 x hjelpekjele (donkey boiler) installert i 19
Kjelebygger David Rowan & Co.Ltd., Glasgow, Scotland
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radio/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 25"-42"-68", slag 48", 369 NHK/2.000 IHK
Maskin-/motorbygger David Rowan & Co.Ltd., Glasgow, Scotland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1895 Bygget som lasteskip GLOAMIN av Arc. McMillan & Sons Ltd., Dumbarton for R. A. Mudie & Son, Dundee, UK. Sjøsatt 21/10-1895, levert i november.
1912 Solgt til A/S Western Australia Whaling (Chr. Nielsen & Co.), Larvik som ble etablert i 1912. Selskapet hadde konsesjon lød: «for hvalfangst og fiskerier av enhver art». Ombygd til kokeri ved Framnæs mek. Verksted. Omdøpt PERTH.
Ny oppmåling fortatt i 1912:. 5.600 tdw, 3.522 brt, 2.245 nrt.
Satt inn i fangst på Vest-Australia. Fangsten foregikk året rundt.
1914 I den store 1914 sesongen fanget skipet 650 knølhval som ga 17.200 fat olje.
1916 I september overført til Hvalfangerselskapet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Benyttet som tankskip under første verdenskrig (WW1).
1919 PERTH avgikk Syd-Georgia 22/05 med 24.096 fat hvalolje om bord. Sesongens produksjon var ca 22.000 fat og resten var fra sesongen 1917/18.
1920 En sammenslutning av A/S Sandefjord-Hvalfangerselskap (Aksjekapital kr. 1.200.000) og Hvalfangerselskapet «Ocean» A/S (1909)(Aksjekapital kr. 5.075.000). Disponenter var Johan Rasmussen og Alex. Lange. Selskapene blir samlet under et nytt selskap, Hvalfanger-A/S Vestfold, Sandefjord som blir stiftet 08/11 og registrert 17/11. Johan Rasmussen og Alex. Lange ble valgt til disponenter i det nye selskapet.
PERTH hadde lastekapasitet på 19.000 fat på faste tanker og total lasteevne på 25.000 fat.
Sesongen 1920/21 var den første Hvalfangerselskapet «Ocean» A/S og A/S Sandefjords Hvalfangerselskap har drevet sammen fra sistnevnte selskaps landstasjon på Syd-Georgia. PERTH avgikk Sandefjord med kurs for Syd-Georgia 05/10 via Cardiff med utstyr og mannskap. Selskapets fangstmateriel var PELIKAN (1909), PAGODROMA (1912), KARRAKATTA (1912), NORRØNA I (1912), NORRØNA II (1911) og MORELOS (1912). Selskapet hadde konsesjon for kun 5 hvalbåter. En ble holdt i reserve (PELIKAN).
1921 Resultatet av denne første sesongen var 878 hval hvorav produsert 38.600 fat hvalolje. 34.600 fat av dette ble sendt hjem med den innleide seilskuten RAJORE (Martin Olsen, Porsgrund) og PERTH. RAJORE leverte sin last i Liverpool, mens PERTH leverte sin last i Vlaardingen (Rotterdam), Holland. Og gikk deretter i dokk i Rotterdam. Etter dokking gikk den videre til Sandefjord via Cardiff. Ankom Sandefjord 21/07. Avgikk Sandefjord 13/10.
Til tross for en sesong med røde tall i regnskapet ble det også denne sommeren bestemt å prøve en ny sesong.
For sesongen 1921/22, PERTH avgikk Sandefjord 13/10 med kurs for Syd-Georgia hvor hun ankom 22/11. Som transportskip for sesongen var i tillegg innleid seilskip CATE (A/S «Cate» (Th. Brøvig), Farsund). CATE avgikk Cardiff med kull og tomfat for sesongen.
1922 Sesongen 1921/22 ble det produsert 51.537 fat hvalolje. Ankom Sandefjord 15/06.
PERTH avgikk Sandefjord 09/09 til Syd-Georgia med mannskap, kull og utstyr. Med fulgte også 18 blindpassasjerer. Dette var lokale folk fra Sandefjord som ikke hadde fått jobb via vanlige kanaler, men som ønsket seg jobb. Det fikk de og måtte stort sett jobbe for kost og losji gjennom sesongen. Fangsten begynte 23/10.
1923 Fangsten ble avsluttet 10/05. Tilgangen på hval var hadde vært jevn og god. Kun avbrutt en kortere tid i januar. 01/02 skjer katastrofen. Kokeriutstyr etc går tapt i brann. Med litt hjelp fra stasjonen Leith Harbour ble stasjonen delvis reparert og produksjonen fortsetter med redusert kapasitet fra begynnelsen av mars.
Det ble fanget 618 blåhval, 268 fin-, 60 knøl-, 2 sei- og 3 spermhval, til sammen 961 hval, hvorav produsert 58.580 fat hvalolje.
PERTH går innom landstasjonen og tar med seg 8.042 fat fra Husvik Harbour på hjemveien. Lasten ble levert i Fredrikstad. Ankom Sandefjord 14/07 for dokking og vedlikehold. Forlot verkstedet 20/07.
PERTH avgikk fra Sandefjord 23/08 til Syd-Georgia med mannskap, kull og utstyr. Båten hadde også med materialer og kokeriutstyr til det nye presskokeri og guanofabrikk, som oppføres av jernkonstruksjoner og bølgeblikkplater etter brannen. PERTH ankom Syd-Georgia 27/09. Det nye kokeriet som er noe større enn det nedbrente, beregnes å være oppført i begynnelsen av november. Dette året fulgte det også med blindpassasjerer. 20 i tallet denne gang.
Fangsten startet 07/10.
1924 Sesongen ble avsluttet 08/05. Sesongen 1923/24 ble det produsert 46.450 fat og 3.000 sekker guano.
For å få slutt på problemet med blindpassasjerer ble det før avgang for sesongen 1924/25 gjennomført razzia om bord. Det ble funnet 22 mann. Ni ble funnet før avreise og ble lempet i land. Etter avgang ble det ytterligere funnet 13 stykker. 12 av disse ble landsatt i Kristiansand. Siste mann skulle landsettes i Las Palmas, men ble i stedet med til Strømnes hvor han ble overført til Grytviken og senere sendt hjem derfra. Går til Vera Fedtrafineri i Sandefjord og leverer sin last. Forhaler deretter til verkstedet. Forlater Sandefjord 28/08.
1925 Utleid til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
1926 Utleid til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Går til Walvis Bay med kull. Bunkret kull i Cardiff, England i februar. En mann rømte under oppholdet.
1927 Utleid til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. PERTH inntok utstyr i Sandefjord medio mars f. a. avgikk derfra 19/03 og anløp Barry 24/03. Avgikk derfra 01/04 etter å ha inntatt 4.800 ton kull av beste kvalitet. Skipet kompletterte sin kullbeholdning med 634 tonn i Dakar i tiden 12-13/04 og ankom til Walvis Bay 28/04.
1928 Utleid til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Leien er fastlagt til kr. 10.000 pr. mnd. minimum kr. 100.000 pr. sesong.
Innkjøpt av Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. PERTH har en lastekapasitet på 26.000 fat. Kostprisen var kr. 350.000. Skipet ble overlevert etter at leiekontrakten var fullført.
1929 Kolliderte med franske DEPUTE GEORGES CHAIGNE, Le Havre i tett tåke i innløpet til den Engelske Kanal 19/03. PERTH fikk ubetydlige skader og gikk videre til bestemmelses stedet Barry, Wales for egen maskin.
1930 Disposisjon overført til Bjarne Gundersen, Sandefjord i juni. Registrerings havn endret til Sandefjord.
1932 I oktober i opplag i Sandefjord. Solgt til Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger i desember, for hogging.
1933 Huggingen begynte i Stavanger 12/01-1933.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 25”-42”-68”, slag/stroke: 45”, 370 NHK. Bygget av D. Rowan & Sons, Glasgow

1895 Built as cargo ship GLOAMIN by Arc. McMillan & Sons Ltd., Dumbarton for R. A. Mudie & Son, Dundee, UK. Launched on 21/10-1895, delivered in November.
1912 Sold to A/S Western Australia Whaling (Chr. Nielsen & Co.), Larvik, newly established. The company had license for “whaling and all kind of fisheries” at the western coast of Australia. The season did not have any time frame. Converted to floating factory by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Renamed PERTH.
New measurements taken in 1912:. 5.600 tdw, 3.522 brt, 2.245 nrt.
1914 In the great season of 1914, the ship catched 650 humpback whales, giving abt.17.200 bbls of oil.
1916 During September transferred to Hvalfangerselskapet Ocean A/S (Chr. Nielsen & Co.), Larvik. Serviced as tanker during the WWI.
1920 An Association of A/S Sandefjord Hvalfangerselskap-(share capital NOK 1.200.000) and the whaling company «Ocean» A/S (share capital NOK 5.075.000). Managers was Johan Rasmussen and Alex. Long. Companies are being collected under a new company by the name of Hvalfanger-A/S Vestfold, Sandefjord which is being established 08/11 and registered 17/11. Johan Rasmussen and Alex. Lange was elected to the managers in the new company. PERTH had a load capacity of 19,000 barrels on fixed tanks and the total carrying capacity of 25,000 barrels. Season 1920/21 was the first whaling company «Ocean» A/S and A/S Sandefjords whaling company has driven together from the latter company's country station on South Georgia. PERTH left Sandefjord heading for South Georgia 05/10 via Cardiff with equipment and crew.
Catching materiel consists of catcher PELIKAN (1909), PAGODROMA (1912), KARRAKATTA (1912), NORRØNA I (1912), NORRØNA II (1911) and MORELOS (1912). The company had a license for 5 catchers only. One was kept as spare (PELIKAN).
1921 Result of the first season was 878 whales whereof produced 38.600 barrels of whale oil. 34.600 barrels sent home with the hired sailing vessel RAJORE (Martin Olsen, Porsgrund) and PERTH. RAJORE discharged her cargo in Liverpool, while PERTH went to Vlaardingen (Rotterdam), Holland. She went thereafter to dry-dock in Rotterdam before proceeding to Sandefjord via Cardiff.
Despite a season with red figures in the financial statements, it was also this summer decided to try a new season.
For the season 1921/22 PERTH left Sandefjord 13/10 heading for South Georgia where she arrived 22/11. As transporter for the season the sailing vessel CATE (A/S «Cate» (Th. Brøvig), Farsund) was hired. CATE left Cardiff with coal and empty barrels the season.
1922 Production result season of 1921/22 was 51.537 barrels.
For the 1922/23 season PERTH left Sandefjord 09/09 to South Georgia with crew, coal, and equipment. With also following 18 stowaways. This was local people from Sandefjord, who had not got a job through regular channels, but who wanted a job. They get a job and have to mostly work for accommodation and food through the season.
The catch season commenced 23/10.
1923 The season was completed 10/05. The supply of whales was had been smooth and good. Only cancelled a short time in January. On 01/02 the disaster happened. Fire started in the cookery and most of it was lost in the fire. With a little help from the station at Leith Harbour a new temporary production unit was built, and production continues at a reduced capacity from the beginning of March. During the season the catch was 618 blue whales, 268 fin-, 60-humpback, 2-sei whales and 3 sperm whales, a total of 961 whales. Thereof produced 58.580 barrels of whale oil.
1924 During 1923/24 season it was produced 46.450 barrels of oil and abt. 3.000 sacks of guano.
To put an end to the problem of stowaways it was prior to departure for the season 1924/25 conducted a razzia on board. It was found 22 men. Nine were found before departure and was taken ashore in Sandefjord before departure. After the departure, it was further found 13 men. 12 of these were landed in Kristiansand. The last man should be landed in Las Palmas, but was instead landed in Stromness, South Georgia and transferred to Grytviken and later sent home from there at first opportunity.
1925 Leased to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg.
1926 Leased to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. Goes to Walvis Bay with coal. Bunkered coal in Cardiff, England in February. A fireman escaped during the port stay.
1927 Leased to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. PERTH took equipment in Sandefjord in mid-March before departure from there 19/03 and called at Cardiff, Barry Dock 24/03. Departed from Cardiff 01/04 after loading 4,800 tonnes of coal of the best quality. The ship completed its coal stock with 634 tons in Dakar in the period 12-13/04 and arrived at Walvis Bay 28/04.
1928 Leased to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. The rent is set at NOK 10.000 pr. Month, minimum NOK 100.000 pr. whaling season.
Purchased by Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg. PERTH has a loading capacity of 26,000 barrels of whale oil. The cost price was NOK 350.000. The ship was handed over to new owner after the lease was complete
1930 Management transferred to Bjarne Gundersen, Sandefjord in June. New home port, Sandefjord.
1932 Sold to Stavanger Skibs-Ophugnings Co., Stavanger in December, for breaking.
1933 Breaking commenced in Stavanger on 12/01-1933.

 • PERTH

  PERTH
 • PERTH

  PERTH
 • PERTH

  PERTH
 • PERTH

  PERTH
Kilde: www.skipet.no , Miramar Ship Index, NZ, Lloyds, boken “Hvalfangst på Syd Georgia”.
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net