D/S RAVNEFJELL (2)

Tilbake til søk
RAVNEFJELL (2)
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampskip
Off nr 5501282
Klassifisering DnV +1A1
Kallesignal LJTW
Byggeår 1938/01
Byggenr 335
Bruttotonn/BT 1.363
Nettotonn/NT 704
Dødvekt/TDW 2.610
Skrog LOA Loa: 250,9' - B: 41,3' - D: 14,8' (ft)
Skrog LBP Loa: 250,9'
Bredde 41,3'
Dypgående 14,8'
Skipsbeskrivelse Dampskip
Skipsfunksjon/bruk Stykkgods, passasjerer og fruktskip
Hastighet 11,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering 2 master m/tilsammen 8 lossebommer og 8 vinsjer. 2 x 5 T, 6 x 3 T)
Kjeletype 2 x hoved dampkjeler (ildrørs/fire tube boilers), dim.: 11,5' x 11,5'. Oljefyrt m/2 fyrganger i hver, kunstig trekk og overheter/luftforvarmere. Total heteflate(HF): 2.800 kv/ft. Arbeidstrykk: 220 PSI
Kjelebygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft VDC
Navigasjonsutstyr Peileapparater og ekkolodd
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Radiotelegrafi og telefoni.
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2-trinns ekspansjon, 2-sylindret, syl. dia.: 16¾” – 33½”, slag/stroke: 33½” og lavtrykksturbin (Bauer-Wach-systemet) koblet via hydraulisk kobling og reduksjonsgir til propellaksel. 189 NHK
Maskin-/motorbygger Nylands Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1938 - 1940
Norge
1940 - 1945
Norge
1945 - 1955
Norge
1955 - 1959
Norge
1959 - 1966 Forlis
Norge
Sted Oslo
Reg havn Oslo

1937 Bygget som RAVNEFJELL ved Nylands Verksted, Oslo, bygg nr. 335, for A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad, disponenter), Oslo. Sjøsatt 11/11. Frøken Elisabeth Ugelstad var skipets gudmor.
1938 Ferdigstilt 24/01. Byggesum NOK 844.000.
1940 NORTRASHIP ble disponenter fra april og til WW2 var over.
1950 Kolliderte i tykk tåke med CITY of CLEVELAND III utenfor Harbour Beach, Michigan, i Lake Huron den 25/06, noe som resulterte i tap av 5 menneskeliv og omfattende skader på det amerikanske skipet, og mindre skrog- og utstyrsskader på RAVNEFJELL. RAVNEFJELL var på en reise fra Sarnia, Ontario til Milwaukee, Wisconsin. Kapteinen het Thorsen. RAVNEFJELL ble midlertidig reparert i Chicago
1955 Solgt i januar til Ekerholts Rederi A/S (Birger Ekerholt, disponent), Oslo for NOK 1.818.000. Omdøpt til RINGSTEIN.
1958 Overtatt i januar av Birger Ekerholt, Oslo.
1959 Solgt til Talamanca Cia. (Cia. Marittima Italiana, Genova, disponent), Panama for GBP 45.000. Omdøpt til ALTAIR.
1966 Grunnstøtte 11/09 ved Achowa Point, Ghana mens hun var på reise fra Messina, Italia til Nigeria.

Fra Norsk Maskin Tidendes omtale av RAVNEFJELL under Maskinteknikk Nr. 12, 1937
Stabelavløp ved Nylands Verksted
Nylands Verksted sjøsatte 11. november en ca. 2.600 tonns dw. shelterdekker, som bygges for regning av A/S Rudolf ved (herrer Olsen & Ugelstad, Oslo.
Båten, som er verkstedets byggenummer 335, fikk ved avløpet navnet «Ravnefjell», og blir i ett og alt et søsterskib av S/S «Ørnefjell» som Nyland avleverte til samme rederi 27. oktober. Hoveddimensjonene er:
Lengde overalt                  258'—0"
Lengde mellem p. p.          249'—3"
Bredde på spant                41'—0"
Dybde i riss til boveddekk   17'—8"
Høide i mellemdekk            8'—0"
Båten blir bygget til høieste klasse i Det norske Veritas og etter Skibskontrollens fordringer, med is forsterkning. Den får to master med tilsammen 8 lossebommer og 8 wincher. 2 av bommene blir for 5 tonns løft, og de andre for 3 tonns.
På shelterdekk midtskibs får skibet innredning for 8 passasjerer, på båtdekk midtskibs spisesalong og røkesalong for passasjerene. Kapteinens lugar blir på båtdekk midtskibs, offiserenes lugarer på shelterdekk midtskibs, og mannskapslugaren.er under shelterdekk akter, med vaskerum m. v. i dekkshus.
Skibet skal anvendes i fruktfart ved siden av almindelig fraktfart, hvorfor lasterummene blir godt ventilert ved bjelp av vifter. For øvrig blir det utstyrt med trådløs telegraf, peileapparater og ekkolodd, og får elektrisk lys installert overalt.
Som fremdriftsmaskin får skibet en turbokompound-maskin på til sammen 1.200 IHK. Kompoundmaskinen er verkstedets egen konstruksjon, og turbinen leveres av Deutsche Schiff- und Maschinenbau A/G., Bremen.
Kjelearrangementet blir efter Nylands patent med kjelene plassert på hver sin side av maskinen, og den plass som derved innspares kommer lasterommene til gode. Kjelene får oljefyring og skal arbeide med kunstig trekk, og blir konstruert for høy luftforvarmning og overheting.
Utstyret i maskinrommet blir helt moderne beregnet for høi økonomi. Alle hjelpemaskiner blir separat drevet og exhaustdampen utnyttes i en to-trins fødevannsforvarmer.
Dåpen blev med stor bravur utført av frøken Elisabeth Ugelstad.

1937 Built as RAVNEFJELL at Nylands Verksted, Oslo., yard no. 335, for A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad, managers), Oslo. Launched 11/11. Miss Elisabeth Ugelstad was the godmother
1938 Completed 24/01. Building costs NOK 844.000.
1940 NORTRASHIP became managers from April and until the end of WW2.
1950 Collided in thick fog with CITY of CLEVELAND III off Harbor Beach, Michigan, in Lake Huron on 25/06, resulting in the loss of 5 lives and extensive damage to the American ship, and minor hull and equipment damage on RAVNEFJELL. RAVNEFJELL was on a journey from Sarnia, Ontario to Milwaukee, Wisconsin. Captains the Thorsen. RAVNEFJELL was temporarily repaired in Chicago
1955 Sold in January to Ekerholts Rederi A/S (Birger Ekerholt, managers), Oslo for NOK 1.818.000. Renamed RINGSTEIN.
1958 Taken over in January by Birger Ekerholt, Oslo.
1959 Sold to Talamanca Cia. (Cia. Marittima Italiana, Genova, Italy, managers), Panama for GBP 45.000. Renamed ALTAIR.
1966 Grounded 11/09 near Achowa Point, Ghana while she was on a voyage from Messina, Italy to Nigeria.

  • RAVNEFJELL (2)

    RAVNEFJELL (2)
Besetning: 20 pers + 8 passasjerer
Kilde: Olsen & Ugelstad 1915-1965, Skipet nr 4-1989, Lloyds, Miramar Ship Index, warsailors.com
Utarbeidet av: Per Sundfær og Ragnar Iversen (skipshistorie.net)
   
https://www.lardex.net