OCEAN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Byggeår 1852
Dødvekt/TDW 223
Drektighet 107
Kilolast 222,0
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip, fraktfart
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Rigget som bark
Maskin-/motordetaljer Seilskip, bark, treskrog
Maskin-/motorbygger Seil
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1852   Bygget som bark OCEAN ved Rødsverven, Sandefjord på Søren Lorentz Christensens tid.

        Han var far til Chr. Christensen, Sandefjord.

1856   Var  skipet i fart under Krim-krigen for den Britiske regjering.

1862   Overtar enkefru Othilie Christensen, enken etter S. L. Christensen skipet.

1872   Strandet på Eckerø i Ålandshavet 06/09-1872.

1852 Built as barque OCEAN by Rødsverven (later A/S Framnæs mek. Verksted), Sandefjord on behalf of Søren Lorentz Christensen (I)(father of Chr. Christensen), Sandefjord.
1856 In service during the Krim-war
1862 Owned by the widow of S. L. Christensen, Mrs. Othilie Christensen.
1872 Stranded at Eckerø in the Sea of Åland on 06/09-1872.

  • OCEAN

    OCEAN

Skipsførere:

1856 - A.Torgersen

1864 - Chr. Christiansen

Kilde: "Thor-Glimt", boken ”Seilskip i Sandar og Sandefjord”
Malmsteinregisteret, Norsk Sjøfartsmuseum
Utarbeidet av: Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net