LOUISE
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skrog LOA 92,4`
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 22,2`
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Rigget som bark
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Newport
Reg havn Sandefjord

1850 Bygget som bark på 86½ Commerce-lest   ved Prince Edward Island, Canada.
1863 Innkjøpt fra London av enkefru Otilie Christensen, Sandar (Sandefjord).
1864 Skrudd i stykker av i drivis i Quarken utenfor Umeå 29/5-1864. Mannskapet reddet seg i prammen.


1850 Built as barque by a yard on Prince Edward Island, Canada.
1863 Purchased from London by Mrs. Otilie Christensen.
1864 Damaged by drifting ice in the Quarken off Umeå, Sweden on 29/5-1964. The ship crew got away in the rowboat.

Ingen bilder er lagret for denne båten

1864 A. C. Jacobsen
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Ragnar Iversen