MARIE
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1855
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT 517
Nettotonn/NT 502
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA L: 135' - B: 29' - D: 18'
Skrog LBP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Rigget som bark
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Verft Pippe
Sted Memel
Reg havn Sandefjord

1855 Bygget som seilskip ved verksted i Memel, Litauen (Øst-Preussen frem til 1918)).
1866 Innkjøpt fra Liverpool, England av enkefru Otilie Christensen. Enken etter skipsbygger og reder Søren L. Christensen.
1873 Solgt til Fredrikstad og omdøpt ATLAS


1855 Built as sail ship by a builder in Memel, Litauen (East-Preussen until 1918)).
1866 Purchased from Liverpool, England by Mrs Otilie Christensen, widow of the former shipbuilder and owner Søren L. Christensen
1873 Sold to Fredrikstad, Norway and renamed ATLAS

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Ragnar Iversen