RAP
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Skipsbeskrivelse Seilskip Galeas
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Maskin-/motordetaljer Seilskip, skonnert
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1884 - 1893
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

Størrelse : 32 kl.   62 t.

1872 Bygget som skonnert RAP ved Rødsverven (Framnæs), Sandefjord for Chr. Christensen, Framnæs, Thv. Christensen og P. C. Pedersen, Sandefjords regning. Stabelavløpning 08/10-1872.
1893 Solgt til Drammen.

1872     Sandefjords Tidene 9/10 sees følgende notis: Ligeså løb igaar en Skonert paa cirka 33 K Læster af stabelen paa Kamfjordværftet.Dette fartøi er ogsaa godt velbygget og smukt.Det hedder RAP og er bygget for                        D.Hrr. Chr.Christensenn,Thv,Christensen og P. C. Pedersen Regning


1872 Built as schooner RAP by Rødsværven (Framnæs), Sandefjord on behalf of Chr. Christensen, Framnæs, Thv. Christensen og P. C. Pedersen, Sandefjord. Stabelavløpning 08/10-1872.
1893 Sold to Drammen, Norway.

  • RAP

Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Bearbeidet: Marita S. Austenå