SS/DS FORTUNA Tilbake til søk
FORTUNA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1885
Bruttotonn/BT 172
Nettotonn/NT 89
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Lbp: 100,5' - B: 22,0' - D: 11,6'
Skrog LBP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark Med Hjelpemaskin
Skipsfunksjon/bruk Bottlenosefanger
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x dampkjel (sylindrisk, ildrørskjel), dim.: 8,1' x 8', m/2 fyrganger, 80 psi arbeids trykk.
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 2-trinns ekspansjon, 2-sylindret, syl. dim.: 12,5"-22,7", slag 15", 23 NHK
Maskin-/motorbygger Akers mek.Verksted, Kristiania (Oslo), Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1932 - ??
Norge
1914 - 1932
Norge
1909 - 1914
Norge
1898 - 1909
Norge
1898 - 1898
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1885
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 15

1885 Bygget som Bark med Hjelpemotor. Sel og bottlenose fanger FORTUNA ved Framnæs Skibsværft (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for A/S Oceana (Christen Christensen). Skroget var et treskrog hvor bøk var benyttet. Carl Anton Larsen var ansatt som skipper. Salgssum kr. 23.000.
1886 I 1886 skriver verkseier Chr. Christensen til Sandeherreds ligningskommisjon:
"Jeg har i Anledning den forestaaende Ligning faa medele at jeg er Fant, ja mer end Fant.
Ærbødigst Chr. Christensen
.".
1889 Chr. Christensen ble reddet fra konkurs ved at C. A. Larsen med FORTUNA denne sommeren klarte å gjøre to gode turer på Ishavet etter bottlenose. Etter første tur var han hjemme i Sandefjord 14/06-1889 med 1.050 tønner spekk av 108 dyr. Han kom hjem igjen 06/08-1889 etter den andre turen, og denne gang med 330 tønner spekk av 33 bottlenose. Det er for øvrig den eneste gang i den norske bottlenosefangsts historie at en skute har klart å gjøre to turer i en og samme sesong.
Solgt til A/S Oceana (Chr. Christensen som disponent), Sandefjord
1898 Chr. Christensens svigersønn skipsreder Johan Bryde overtar som disponent for A/S Oceana. Senere samme år overtar Jean B. Linaae som disponent for A/S Oceana.
1905 Johan Bryde fratrer etter eget ønske som disponent. Ny disponent blir Jean B. Linaae Solgt til A/S Oceana v/Haldor Virik.
1909 Solgt til A/S Oceana v/H. Fagelund med Fagelund som disponent.
1914 Solgt til A/S Fortuna for kr 23.000.
1932 Fra 1932 tilhørte FORTUNA A/S Rieber & Co i Tromsø helt frem til 1975.
1938 Dampmaskinen erstattet med en råolje motor, 2-takt/enkeltvirkende, 4 sylindret på 300 BHK. Bygget ved M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.


1885 Built as sealer FORTUNA by Framnæs Skibsværft (senere A/S Framnæs mek. Værksted), Sandefjord for Christen Christensen. Wooden hull, built of beech.
Mr Carl Anton Larsen was employed as master.
1886 In 1886 wrote yard owner Chr. Christensen to the Sandeherreds assessment board:
"I have in the occasion of the coming assessment to announce that I'm in financial ruin, yes, even worse!
Yours faithfully Chr. Christensen.
".
1889 Chr. Christensen was saved from financial ruin by the fact that C. A. Larsen with FORTUNA this summer managed to do two good trips to the Arctic Ocean for bottle nose whale. After the first trip he arrived Sandefjord on 14/06-1889 with 1.050 barrels of blubber from 108 bottlenose whales, and second trip he was back on 06/08-1889 with a new load of 330 barrels of blubber from 33 bottlenose. This is by the way, the only time in the Norwegian history of bottle nose whaling, that a ship managed to do two subsequent trips in the same season.
Sold to A/S Oceana (with Christen Christensen as manager)
1898 Jean B. Linaae took over as manager of A/S Oceana.
1905 Haldor Virik took over as manager of A/S Oceana.
1909 H. Fagelund purchased and took over as manager of A/S Oceana.
1914 Sold to A/S Fortuna for Nkr 23.000.
1932 From 1932 FORTUNA belongs to A/S Rieber & Co i Tromsø until 1975.
1938 Steam engine replaced by an oil engine, 2-stroke/single acting, 4 cylinder/300 BHP. Built by M. Haldorsen & Søn, Rubbestadneset.

  • FORTUNA

    FORTUNA
Skipsfører: 1885 Carl Anton Larsen
Kilde: Narve Sørensen, boken "Aktieselskapet Ørnen 1903-1953" av H. Bogen. Malmsten register og Boken "Seilskip i Sandar og Sandefjord"
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen