SULTAN
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1885
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT Ikke reg
Nettotonn/NT 58
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Kutter
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for sel og bottlenose fangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motortype Seil Skip
Maskin-/motorytelse
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1885 Bygget som kutter av jern i Middlesbrough, England.
1887 Innkjøpt til Norge og Tønsberg.
1897 Overført til C. Knudsen, Kristiania (Oslo).
1899 Innkjøpt av Chr. Christensen, Framnæs, Sandefjord som bottlenose fanger.
1902 Solgt til A. H. Solberg, Freberg, Sandefjord.
1911 Solgt til Lars Christensen, Sandefjord. Seilte fra Sandefjord til Chile.
1914 Solgt til nye eiere i Chile.


1885 Built as iron hulled cutter in Middlesbrough, England.
1887 Purchased to Norway and Tønsberg.
1897 Transferred to C. Knudsen, Kristiania (Oslo).
1899 Sold to Chr. Christensen, Framnæs, Sandefjord as bottlenose catcher.
1902 Sold to A. H. Solberg, Freberg, Sandefjord.
1911 Sold to Lars Christensen, Sandefjord. Sailed from Sandefjord bound for Chile.
1914 Sold to new owners in Chile.

Ingen bilder er lagret for denne båten

13 personer,
Kilde: Boka: Seilskip i Sandar og Sandefjord av Haakon Hansen og Johan Knap
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen