VEGA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1873/01
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT 357
Nettotonn/NT 252
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA L: 136'
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 30,6'
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 16,5'
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for fiske og fangst
Hastighet Med dampmaskin 7,0 knop
Drivstoffkapasitet 12,0 kub.ft pr.time v/7,0 knop
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Seilskip, bark m/dampmaskin, 60 NHK
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Verft B. Wencke
Sted Bremerhaven
Reg havn Sandefjord

1873 Bygget som lasteskip VEGA ved Wencke, Bremerhaven for A/B Ishavet, Gøteborg. Sjøsatt i januar.
Under kaptein Thulins kommando ble det forsøkt med fraktfart etter den første fangst turen. Den gikk med jern og plank via Gøteborg til Bordaux og London. Så tilbake til Kronstadt for å laste trelast til Bremerhaven i Tyskland. Hun var tilbake i sin hjemby i Sverige straks før jul 1873.
Hun lå som regel i Sandefjord i opplag mellom sesongene.
Spekket ble til å begynne med kokt ved et magasin på Ryanäs på nordsiden av innløpet til Gøteborg. Så begynte man å benytte et kokeri på Varholmen. Et sted som het Böckskjær.
1878 Solgt til Adolf Erik Nordenskiöld for NOK.150.000. Fartøyet ble tatt til den svenske marines verksted i Karlskrona og gjennom gikk en stor reparasjon og ombygging. Nordenskiöld seilte med den i nordostpassasjen i året 1878/79. se link: VEGA i Nordost-passasjen .
1881 Kaptein C. B. Pedersen (tidligere fra Staubo), Gøteborg blir administrerende direktør og overtar etter avdøde kaptein O. P. Øvergaard.
1883 VEGA ligger ved Varholmen og kokte tran da den ble pårent av kanonbåten SKULDVEGA fikk store skader over vannlinjen. Kongen beordret det berømte fartøyet til verkstedet Kusten i Gøteborg, og den ble reparert på den svenske stats regning.
1884 I 1884 ble det nedlagt forbud mot å koke spekk i Gøteborg.
1902 Innkjøpt av Selfanger-A/S Vega (Thor Dahl, A. Markussen, A. Støkken), Sandefjord for bruk i selfangst. Prisen var NOK 28.500.
1903 Solgt til selfangstreder John Coorey i Dundee. Knust i isen i Melville Bay i Baffinbukta 31/05-1903.

Fremdrift: Seil, rigget som bark med stempel dampmaskin (steam reciprocating), 60 NHK som tillegg

1873 Built as cargo ship VEGA by Wencke, Bremerhaven for the A/B Ishavet, Gothenburg. Launched in January.
Under the command of Captain Thulin it was tried to do some fright trading after the first hunting trip. It went with iron and plank via Gothenburg to Bordeaux and London. So back to Kronstadt to load lumber to Bremerhaven in Germany. She was back in his hometown in Sweden once before Christmas 1873.
She was usually in Sandefjord in between seasons. The blubber was boiled to begin with, in factory at Ryanäs on the north side of the entrance to Gothenburg. So, to use a cookery on Varholmen, on a place called Böckskjær.
1878 Sold to Adolf Erik Nordenskiöld for NOK 150,000. The vessel was taken to the Swedish Navy workshop in Karlskrona and went through a major repair and rebuilding. Nordenskiöld sailed with it in Northeast Passage in the year 1878/79. see link: VEGA in the North-East passage.
1881 Captain C. B. Pedersen (formerly of Staubo), Gothenburg is CEO and taking over for the late captain O. P. Øvergaard.
1883 VEGA is situated on Varholmen and boiled fish oil, when it was hit by the gun boat SKULDVEGA got major damaged above the water line. The King ordered the vessel to be repaired at workshop Kusten in Gothenburg, and it was repaired on the Swedish Government Bill.
1884 In 1884, it was forbidden to boiling blubber in Gothenburg
1902 Purchased by Selfanger-A/S Vega (Thor Dahl, A. Markussen, A. Støkken), Sandefjord, Norway for use in sealing. The price was NOK 28.500.
1903 Sold to the sealing and ship owner John Coorey in Dundee. Crushed in the ice of Melville Bay in Baffin Bay 31/05-1903.

  • VEGA

    VEGA
Kilde: "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Hans Bogen
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen