HECLA
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Norge
Kallesignal HBTQ
Byggeår 1875
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT 860
Nettotonn/NT 792
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 53,21 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 10,82 m
Dypgående 6,09 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seil
Skipsfunksjon/bruk Funksjon ikke registert
Hastighet Seil
Drivstoffkapasitet Rigget som bark
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1905 - 1909
Norge
1909 - 1915
Norge
1909 - 1915
Norge
Verft A. McDougall
Sted Maintland NS
Reg havn Sandefjord

1875 Bygget som bark HECLA av A. McDougall, Maitland, NS, Canada for ukjent canadisk eier.
1886 Eiere var A. McDougall, Maitland NS, Canada.
1889 I november, solgt til A/S Hecla (Hans Fredriksen), Sandefjord. Innkjøpt for £ 3560
1905 Solgt til A/S Skjold (Albert Grøn), Sandefjord for kr. 10.000. Grøn brukte den som «flytende kokeri» på Færøyene til han i solgte den
1909 Innkjøpt av Thor Dahl for bruk i hvalfangst som brukte den som oljefabrikk på Svalbard til 1915
1911 I august og september går bestyrer J. Jørgensen i land på Spitsbergen på order av Thor Dahl om å annektere de områdene på Spitsbergen, Svalbard som Hvalfangerselskabet Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness) hadde benyttet under fangst ved Svalbard i tiden 1909 og 1910 (Green Harbour i Hecla havn) og Østsiden i Safe Harbour)
1912 Thor Dahl sender brev til det norske utenriksdepartement og gjør krav på disse områdene. 
Da Svalbard ble innlemmet i Norge i 1925 ble dette avslått.
1915 I oktober, solgt til O. Karlsen, Gressvik, Fredrikstad.
1916 Innkjøpt i februar av A/S Lægtertrafik (Finn C. Knudsen), Porsgrund. Rigget ned til lekter.
1918 Stanset og stukket i brann 21/08-1918 av tysk ubåt UC 59 ca 103 kvartmil ØNØ av Coquet Island, utenfor kysten av Northumberland, England på reise fra Hartlepool til Kristiania (Oslo) med en last kull, slept av DS LOEKO. Alle reddet.
(DS LOEKO var en tidligere fransk tråler hjemmehørende i Kopervik, og innleiet av Rudolf Ugelstad og Kristoffer Olsen m.fl. Den spede begynnelse på rederiet Olsen & Ugelstad, Oslo).


1875 Built as barque HECLA by A.McDougall, Maitland NS, Canada for an uknown canadian owner.
1886 As owners A.McDougall, Maitland NS, Canada. 
1889 In November, sold to A/S Hecla (Hans Fredriksen), Sandefjord.
1905 Sold to A/S Skjold (Albert Grøn), Sandefjord.
1909 Sold to Thor Dahl for use in whaling.
1911 In August and September the manager Mr. J. Jørgensen of HECLA went ashore on Spitsbergen on behalf of the owner of HECLA, Mr. Thor Dahl, to annex the area the whaling company Alfa & Beta (Thor Dahl og A. F. Klaveness) did use during whaling at the Spitsbergen in the archipelago of Svalbard in the year of 1909 and 1910 (Green Harbour in Hecla Harbour) and the east side in the Safe Harbour.
1912 Mr. Thor Dahl sent a letter to the Norwegian Ministry of Foreign Affairs and claimed right to the area.
When the Svalbard Islands was incorporated in Norway in the year of 1925, this was rejected.
1915 In October, sold to O. Karlsen, Gressvik, Fredrikstad.
1916 February, bought by A/S Lægtertrafik (Finn C. Knudsen), Porsgrund. Converted to barge.
1918 On 21/08-1918, captured, put on fire and sunk by German UC 59, in the North Sea, 103 miles ENE of Coquet Island, off the coast of Northumberland . The barge was under tow of DS LOEKO.
(DS LOEKO was a former French trawler with Kopervik, Norway as port of registry, and hired by Rudolf Ugelstad og Kristoffer Olsen and others. This was the early beginning of the later well-known company Olsen & Ugelstad, Oslo).

 • Seil/Flk HECLA. Bilde via Narve Sørensen.

  Seil/Flk HECLA. Bilde via Narve Sørensen.
 • HECLA

  HECLA
 • HECLA

  HECLA
 • HECLA

  HECLA
KAPTEINER:
1889 - 1896: A.Olsen
1896 - 1897: H. Gogstad
1897 - 1903: H.A. Hansen
1903 - 1906: J. Jørgensen
1906 - 1911: Jørgen Øhre
1911 - J. Jørgensen
Kilde: DnV Reg., Starke Reg., Miramar 3/5/09, boken “Firma Thor Dahl 1887-1937” Narve Sørensen, "Olsen & Ugelstad 1915-1965", http://www.skipet.no/1918.pdf.
Utarbeidet av: Jørn Myhre