JBG HAVFRUEN Tilbake til søk
HAVFRUEN
Nasjonalitet
Norge
Off nr 86069
Klassifisering Norge
Kallesignal KDTW
Byggeår 1885/08
Leveringsmåned Juli
Byggenr 218
Bruttotonn/BT 1.354
Nettotonn/NT 1.259
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 73 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 11,03 m
Dypgående 6,55 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Seilskip Jern Bark
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x damp hjelpekjel for damp til kokeriet
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Seilskip, bark, 3 master
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1910 - 1911 forlist
Norge
Sted Glasgow, Port Glasgow
Reg havn Sandefjord

1885 Bygget som bark OCHTERTYRE ved Robert Duncan & Co., Port Glasgow, Scotland for H. Hogarth & Sons, Ardrossan, Scotland. Sjøsatt 14/07, levert i august.
1911 Solgt i januar til A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord. Ombygget til hvalkokeri, utrustet med åpne kokekar. Omdøpt til HAVFRUEN
Benyttet som kokeri i området rundt Patagonia (Argentina-Chile). Senere som depotskip for ekspedisjonen til hvalbåt/kokeri TULLA til Antarktis. Sank 03/12 mellom Syd-Georgia og Syd-Sandwich-øyene etter kollisjon med iskoss mens hun var under slep fra Grytviken til fangstfeltet. Hele besetningen på HAVFRUEN ble overført til TULLA og bragt i sikkerhet på Grytviken. Etter et par dager på Syd Georgia returnerte mannskapet til Norge med Salvesens CORONDA.
1912 TULLA fortsatte fangsten utover vinteren og ankom Sandefjord 08/04.

1885 Built as 3-masted iron barque OCHTERTYRE by Robert Duncan & Co Port Glasgow, Scotland for H. Hogarth & Sons Ardrossan, UK. Launched 14/07-1885
1911 Purchased in February by A/S Kosmos (Chr. Christensen), Sandefjord, Norway and converted to floating factory with open type cookery. Renamed HAVFRUEN
Used as cookery in the Patagonia area. Later used as storage vessel for the whaling expedition of the combined catcher and factory TULLA. Sank between South Georgia and South-Sandwich Islands the 03/12-1911 after collision with ice. Taken under tow from Grytviken to the whaling fields. The whole crew transferred to TULLA and brought to safety at Grytviken. After a few days, the crew returned to Norway onboard the Salvesen ship CORONDA. TULLA continued the journey and arrived Sandefjord on 08/04-1912.

  • Havfruen

    Havfruen
  • Havfruen

    Havfruen
Skipsfører:

1910-1910 Andresen
Kilde: Miramar Shipindex, boken PESCA av Ian B.Hart, boken "Seilskip i Sandar og Sandefjord", Den Moderne, Hvalfangsts Historie, Tønnessen 1967
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ulf W. Gustavsen og Ragnar Iversen