VESTA
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal Kallesignal ikke registert
Byggeår 1853
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr Nr ikke reg
Bruttotonn/BT Ikke reg
Nettotonn/NT 86
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA L: 74,8'
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 21,8'
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 9,7'
Skipsbeskrivelse Seilskip Skonnert
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for fiske og fangst
Hastighet Seil
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype Bygger ikke registert
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motortype Seil Skip
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Seilskip, skonnert
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Mandal
Reg havn Sandefjord

1853 Bygget som skonnert i Mandal. Skrog av eik, furu og pitchpine.
1911 Solgt av eier i Tønsberg til Thor Dahl, Sandefjord.
1913 Solgt til Finland i april.

1853 Built as a schooner in Mandal. Wooden hull of oak, pine and pitch pine.
1911 Sold from an owner in Tønsberg to Thor Dahl, Sandefjord.
1913 Sold to Finland in April.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: Boken ”Seilskip i Sandar og Sandefjord”
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen