DS/HVB MAAR I Tilbake til søk
MAAR I
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LEKP
Byggeår 1908
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 273
Bruttotonn/BT 107
Nettotonn/NT 38
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 27,95 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 5,48 m
Dypgående 3,23 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 9,3' x 9,3', m/2 fyrganger, bygget ved Akers mek.Verksted, Kristiania
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler), dim.: 9,2’ x 9’ Kullfyrt m/2 fyrganger. Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1908 Bygget som hvalbåt MJØFJORD av Akers mek. Verksted, Kristiania for selskapet Mjøfjord Hvalfangeri, Mjøfjordur, Island. Overtatt av A/S Victor (N. Bugge), Tønsberg. Fartøyet var registrert på Island
1910 Solgt til A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg. Norsk flagg. På fangst i Antarktis med selskapets flytende kokeri DS RONALD (I). Fanget sammen med hvalbåtene LAURITZ BERG og T. H. DAHL sesongen 1910/11.
1911 Satt i fangst i Tiger Bay på Angola-kysten for selskapets kokeri BENGUELA.
1912 Overført til A/S Kastor (N. Bugge), Tønsberg.
1913 Selskapet A/S Kastor opphørte. Tilbakeført til A/S Hektor. Fanget i 1913 og 1914 sammen med LAURITZ BERG for A/S Ækvator (Chr. Castberg), Sandefjord). Fangsten foregikk på kysten rundt Cap Lopez, Gabon med seilskipet VIK som kokeri i sommersesongen.
Flytter sammen med kokeriet til Syd-Shetlandsøyene for å delta i fangsten i Sydishavet sesongen 1913/14.
1914 Solgt til hvalfangerselskapet A/S Æqvator (Chr. Castberg), Sandefjord. Et foretak der Lars Christensen hadde eierinteresser.
1915 Bortleid for kr. 16.000 til selskapet A/S Bas (N. T. Nielsen-Alonso), Sandefjord i sommersesongen 1915 ved Elephant Bay i Angola.
1917 Solgt til A/S South Atlantic (Lorentz Brun), Tønsberg.
1920 Solgt i mars til A/S Emma (Einar Abrahamsen (Lerche var disponent)), København, Danmark. Dansk flagg.
1921 Solgt til A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Ankom Framnæs mek. Verksted, Sandefjord 07/04 for dokking og inspeksjon. Omdøpt til MAAR I.
1922 Fangstbåt for DS/Flk PROFESSOR GRUVEL. Sesongen var beregnet til å vare fra slutten av juni til midten av oktober, med retur til Sandefjord.
1923 Gikk til hvalfeltene ved Cap Lopez, Gabon på våren for fangst med kokeriet PROFESSOR GRUVEL. Fangsten begynte 25/06 og varte til 12/10 med 5 hvalbåter. Ankommer Sandefjord 23/11.
1924 Avgikk Sandefjord i mai. Ankom Sandefjord igjen 16/06 og gikk direkte til verkstedet. Gikk ut og inn av flytedokken 17/06, og forlot verkstedet og byen 18/06. Tilbake i havnen 19/11, og forhalte til verkstedet for ettersyn 25/11.
1925 Gikk i dokk 09/03 og klargjordes for en ny sesong på Vest-Afrika.
Ankom Sandefjord 17/11 og forhalte til verkstedet neste dag. Gikk i dokk fra  09/12 til 12/12 sammen med hvalbåten EIK II.
1926 Forhalte fra verkstedet til opplagsplass 07/01.
Ankom Sandefjord 23/11 etter endt sesong.
1927 Forhalte til verkstedet 12/12. Dokksattes fra 13/12 til 15/12 og forhalte fra verkstedet samme dag.
1929 Forhalte til verkstedet 08/01. Dokksattes fra 10/01 til 26/01. Forhalte fra verkstedet 27/03.
1930 Ankom verkstedet 25/04. Dokksattes 30/04 til 03/05 og avgikk verkstedet samme dag. Ankom havnen i Sandefjord 08/11.
1932 Solgt på tvangsauksjon i januar til E. B. Aaby, Oslo etter at A/S Congo gikk konkurs.
1935 Solgt i februar til Langesund mek. Verksted, Langesund.
1939 Solgt i oktober til Johs. Hansen Bukser & Lekterkompani, Arendal. Ombygget til taubåt. Omdøpt til ADLER.
1946 Tilbakelevert til Johs. Hansen Bukser & Lekterkompani, Arendal.
1959 Solgt til Rødsvik, Stathelle. Omdøpt til TERJE VIKEN 2.
1962 Solgt til opphugging og hugget.


1908 Built as whale catcher MJØFJORD by Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo) for the company Mjøfjord Hvalfangeri, Mjøfjordur, Island. Taken over by A/S Victor (N. Bugge), Tønsberg. Registered on Iceland.
1910 Sold to A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg. Norwegian flag. Catched together with the catchers LAURITZ BERG and T. H. DAHL for the floating factory DS RONALD (I) in the Southern Seas season of 1910/11.
1911 Catched at the Tiger Bay, off the coast of Angola for the factory ship DS BENGUELA.
1912 Transferred to A/S Kastor (N. Bugge), Tønsberg.
1913 Taken over by A/S Hektor when the company A/S Kastor was terminated. Catched together with LAURITZ BERG off the coast of Cape Lopez, Gabon with the floating factory VIK during summer season.in 1913 and 1914 for the company A/S Ækvator (Chr. Castberg), Sandefjord. The whaling fleet proceeded to South-Shetland Islands to participate in the whaling season of 1913/14 in the Southern Seas.
1914 Sold to the whaling company A/S Ækvator (Chr. Castberg), Sandefjord.
1915 Hired out for NOK 16.000 to the A/S Bas (N. T. Nielsen-Alonso), Sandefjord for the summer season of 1915 at Elephant Bay in Angola.
1917
 Sold to A/S South Atlantic (Lorentz Brun), Tønsberg.
1920 Sold in March to A/S Emma (Einar Abrahamsen), København, Danmark. Danish flag.
1921 Sold to A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Arrived Framnæs mek. Verksted, Sandefjord 07/04 for docking and inspection. Renamed MAAR I.
1922 Catched for DS/Flk PROFESSOR GRUVEL. The season calculated to last from end of June to Medio October and return to Sandefjord.
1923 Went to the whaling ground at Cape Lopez, Gabon in spring as catcher for PROFESSOR GRUVEL. Whaling commenced 25/06 and ended 12/10 with 5 catchers. Arrived Sandefjord 23/11.
1924 Left Sandefjord in May. Returned 16/06 and proceed directly to the repair yard. Went out and in of the dry dock 17/06. Left the yard and port of Sandefjord 18/06. Back in port 19/11, and shifted to the yard for further maintenance 25/11.
1925 Docking in 09/03 and prepared for a new season off the coast of West-Africa.
Arrived 17/11 and shifted to repair yard next day. In dry-dock from 09/12 to 12/12 together with catcher EIK II.
1926 Shifted from the yard to layup place 07/01.
Arrived Sandefjord 23/11 after end of season.
1927 Shifted to the repair yard 12/12. In dry dock from 13/12 to 15/12. Shifted over to layup place same day.
1929 Shifted from layup to repair yard 08/01. In dry dock from 10/01 to 26/01. Shifted from yard 27/03.
1930 Arrived the yard in Sandefjord 25/04. In dry dock from 30/04 to 03/05. Left the yard the same day. Arrived port of Sandefjord 08/11.
1932 Sold in January in a forced sale to E. B. Aaby, Oslo after liquidation of A/S Congo.
1935 Sold in February to Langesund mek. Verksted, Langesund.
1939 Sold in October to Johs. Hansen Bukser & Lekterkompani, Arendal. Converted to a tug.
1946 Returned to Johs. Hansen Bukser & Lekterkompani, Arendal after the war.
1959 Sold to Rødsvik, Stathelle. Renamed TERJE VIKEN 2.
1962 Sold to breaking.

  • MAAR I

    MAAR I
  • MAAR I

    MAAR I
Kilde: Boken "Firma Thor Dahl 1887-1937" av H.Bogen
Utarbeidet av: Narve Sørensen