FALK
Nasjonalitet
Norge
Off nr 97844
Klassifisering DnV +1A1 med fribord
Kallesignal LCJC
Byggeår 1891/02
Leveringsmåned Februar
Byggenr 650
Bruttotonn/BT 4.390
Dødvekt/TDW 6.400.
Skrog LOA 114,11 m
Bredde 14,17 m
Dypgående 8,59 m
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Flytende hvalkokeri
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Faste hvaloljetanker, kapasitet 20.000 fat (1911).
Kjeletype 2 x dampkjeler, dim.: 14'x16,7'(ft), kullfyrt, 6 fyrganger i hver kjel. Tot.heteflate: 6.311 kv/ft. Arbeidstrykk: 160 PSI.
Kjelebygger Palmer & Co. Ltd, Newcastle, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, Palmer, 3-syl., dia. 25"-45"-73", slag 48", 385 NHK
Maskin-/motorbygger Palmer & Co. Ltd, Newcastle, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1911 - 1919
Norge
Sted Jarrow-on-Tyne, Newcastle
Reg havn Sandefjord

1891 Bygget som stykkgodsbåt SAINT ENOCH av Palmer's Shipbuilding & Iron Co Ltd., Jarrow-on-Tyne, Newcastle, UK til British & Foreign S.S.Co., Liverpool (Rankin, Gilmour & Co.). Sjøsatt 29/10-1890. Levert i februar 1891.
1903 Solgt til Toronto Trading Co Ltd. (W. Petersen), Newcastle, omdøpt TORONTO.
1904 Overtatt av Britain S.S Co, Ltd. (Watts, Watts & Co.), London, omdøpt SANDHURST
1910 Selskapet A/S Laboremus (T. Dannevig), Sandefjord dannes på høsten. Formålet var hvalfangst ved Syd-Shetland med fornyelse av lisens for hvert år. Sesongen varte fra november til mars.
1911 A/S Laboremus (T. Dannevig), Sandefjord går til innkjøp av SANDHURST for kr. 295.579 og ombygges til hvalkokeri ved Porsgrund mek. Værksted for kr. 288.280,00. Omdøpt ROALD AMUNDSEN II. Kokeriet får en lastekapasitet på 20.000 fat i faste tanker. Selskapet har i tillegg fire hvalbåter, HOBART (ex ERLING, 121 brt, bygget 1908), innkjøpt for kr. 85.000. og nybygde GRANAT, HARPUN og KANON. I tillegg hadde man kokeriet seilskipet MIMOSA (ex ROALD AMUNDSEN, omdøpt MIMOSA i 1911).
MIMOSA og en hvalbåt var sendt på ekspedisjonstur til Tasmania dette året. Sesongen 1911/12 deltar i fangst i Sydishavet.
1912 Resultatet for 1911/12 var av moderat karakter.
Går igjen tilfeltet for sesongen 1912/13.
1913 Resultatet for sesongen 1912/13 ga et utbytte på 24.400 fat. Noe som var den største fangsten av alle kokeriene i Sydishavet det året.
1914 A/S Laboremus selger kokeriet MIMOSA.
1915 A/S Laboremus leier bort hvalbåten HOBART til en pris av kr. 15.000.
1916 Under verdenskrigen gikk kokeriet ROALD AMUNDSEN (II) i fraktfart da inntekten var bedre i tramp enn i fangst. ROALD AMUNDSEN satt i fraktfart fra 12/07-1916.
1917 I fraktfart i 11 måneder frem til 12/06-1917. Siste måneds betaling frem til 12/07 skulle utbetaltes med £12.000 pr. måned. ROALD AMUNDSEN hadde på disse 11 måneder hatt et driftsavbrudd på 70 dager. Hvorav man tapte £27.241 mye grunnet opphold i Liverpool fra 10/02 til 23/03 da flere av offiserene og mannskapet nektet å bli med skipet videre. Assuransesummen for ROALD AMUNDSEN har nå nådd sitt høyeste nivå og er nå kr 3.004.000. Krigsforsikringens maksimale sum.
I juni 16/06 ble hun minesprengt for utgående under ballastreise ca 3 nautiske mil vest av Tongue L/V i innløpet til Themsen på reise fra London til Philadelphia. Satt på grunn på Muckings Flat i for å redde skipet fra å synke. Hun hadde fått store skader og usikkerheten var stor om man kunne reparere. Bragt flott og reparert.
Minen ble lagt ut av tysk ubåt UC-6 under kommando av Oberleutnant zur See Werner Löwe. 3 personer omkom. Under sesongen 1916/17 hadde hvalbåten GRANAT vært bortleid til Syd Georgia og KANON og OLE WEGGER har vært lagt opp i Buenos Aires. HOBART har vært i marinens tjeneste som bevoktningbåt.
1918 I dette utdraget fra generalforsamlingen i desember 1918 er det sagt:
Av årsberetningen hitsettes (dekker tiden 12/06-1917 til 30/11-1918:
«Den 17. juni 1917, altså få dager efter forrige regnskaps avleggelse støtte «Roald Amundsen» en mine for utgående fra London til Amerika. Skaden var voldsom, men tankskottene holdt skipet flytende, så det ble berget.

For reparation måtte skaffes spesial lisens fra myndighetene og særlig hvor det gjaldt så store reparasjoner satte man strenge betingelser. Disse betingelser var sådanne, at vi efter samråd med selskapets tillitsmenn måtte avvise samme. Nærmere redegjørelse for disse betingelser vil bli meddelt på generalforsamlingen. Imidlertid fortsattes stadig forhandlingene og først i november var vi blitt enige om at skipet når det var henimot reparert, skulde utføre den gjenstående tur under gamle certeparti samt da bli å slutte for engelsk regning for krigens varighet. De henviser i øvrig til sirkulærer av 10. november 1917, 23. april, 31. august og 8. september 1918. Den 27. november 1917 påbegyntes overbords reparasjon, men båten kom ikke i dokk før i februar 1918. Under diverse avbrytelser i arbeidet ble dette fullført i juli måned 1918. Den 23. juli avgikk skipet til Philadelphia. Tidstapet var således 13 måneder. Samtidig med reparasjonen av skaden foretok klassifisering nr, 3 i Lloyds. Imidlertid har myndighetene nektet å la utføre forskjellige arbeider henhørende såvel under reparasjon som klassifisering hvorfor dette blir senere og utføre. Den 29. september gikk båten inn i sitt nye certeparti til 18 050 pr. mnd. for 0 mndr.. befrakterens valg ytterligere i 0 mndr.. og har siden seilet; uten uhell.
At det under denne kostbare reparasjon hvis totalsum dreier seg omkring kr 800.000 faller en større direkte post på rederiet er selvsagt. Grunnet det omfangsrike havarioppgjør kan dette ikke nøyaktig anslås men vi har funnet å burde kalkulere med kr.250.000 på rederiet for dets andel og for klassifisering. Vi håper dog at der av dette beløp vil kunne bli noe å tilbakeføre under neste regnskap.
Regnskapet er belastet med skatter til det veldig store beløp kr. 447.777,61. Dette omfatter dog siste 2 års skatter. Neste år vil denne posten bli betraktelig redusert Assurance hadde er godskrevet kr.333.090 for krigspremie som dog ikke er inngått, men som er befrakters andel under forrige certerparti. Denne har dog nektet å betale, og vi har gå til process, men hvis vi skulte tape ville det bety det samme som at befrakteren skulle slippe all krigspremie under båtens fart det til tross for at vi hadde vanlig 1 % pr. mnd klausul. Vi har derfor funnet at beløpet med berettigelse må kunne oppføres som utestående fordring. Nærmere forklaring vil bli gitt på generalforsamlingen.
Hvalbåtene GRANAT og OLE WEGGER er solgt for kr 485.000 da man vel blir nødt til i sin tid å kjøpe andre båter i stedet, anbefales dette beløp avsatt å konto for nyinnkjøp. I øvrig foreslår balanse overført til neste regnskap.
Sandefjord 20 desember 1918»

1919 Igjen er uhellet ute. Kondemnert etter brann under opphold i Philadelpia 16/01-1919. Selskapet Laboremus får utbetalt kr. 3.886.320.
Vraket ble solgt av assurandørene til Skips-A/S Fandango, Sandefjord (Chr. Christensen jr, yngste sønn av Chr. Christensen. Han het Christen Otto Julius Christensen men kalte seg for Chr. Christensen jr.).
1920 Rekonstruert og bygget opp igjen som hvalkokeri 1920/21
1921 Solgt til A/S Ørnen, Sandefjord (Søren L. Christensen) for kr. 5,5 mill. og omdøpt FALK.
Kjøpet skulle vise seg å være meget heldig for selskapet. I regnskapet for sesongen 1921/22 het det:
Skipet har på denne første tur vist seg meget gunstig for selskapet, idet fangsten er forøket med ca. 9.000 fat olje, der har bragt en merinntekt av ca. 1.100.000,00 kroner.
Lasten til FALK ble forhåndssolgt til det amerikanske selskapet Proctor & Gamble.
FALK ankom fangstfeltet de første dagene av desember. Første telegrammer viser god fangst.
1922 Kokeriene FALK og ØRN II med hvalbåtene HAUKEN II, GRIB II, KLO II, NEB II, GVAS og HAVØRN II går mot isen for sesongen 1922/23. Ekspedisjonene kom i fangst henholdsvis 14/11 og 25/11
1923 Fangsten avsluttes 11/04 og 16/04. Sesongen har vært mindre god og det ble ikke oppnådd full fangst. Det ble i alt fanget 672 hval (338 blå-, 290 fin- og 41 knølhval), som innbrakte til sammen 44.600. FALKs last ble levert i Schiedam etter sesongen 1922/23.
Under verkstedsoppholdet denne sommeren blir FALK forsynt med en forsterkningsplate fra for til akter på begge sider. Felles hvalbåter ble lagt opp og overhalt i Montevideo over sommeren. Det ble avgjort at hvalbåt materiellet var for svakt for fangsten rundt Syd-Shetland så nye kraftigere og større hvalbåter var nødvendig. Den første var klar for sesongen 1923/24 fra Framnæs mek. Værksted. Den fikk navnet KLO.
Kokeriene FALK og ØRN II med hvalbåtene HAUKEN II, GRIB, NEB II, GVAS og HAVØRN II ankom, til fangstfeltet mellom 17.—19. nov. Den nye hvalbåt ankom 01/12. -Hvalbåten KLO II ligger opplagt i Montevideo og tjener inntil videre som reservebåt
1926 Fangsten avsluttet 04/05. Resultat for sesongen 1925/26 ble 21.343 fat.
Denne høsten ble kokeriet og ekspedisjonen forsinket grunnet kullstreik i England. Samtidig så var bestyrerstillingene på begge kokeriene (FALK og ØRN II) ledige. Det ble så vedtatt å legge den samlede flåte under en ledelse. Valget falt på Lars Anton Andersen fra Sandar. Han skulle være skytter på HAUKEN (b 1926) samtidig som han var bestyrer på begge kokeriene. Lars Anton Andersen fikk tidlig ry som en av de beste hvalskyttere i isen.
Historien sier at da Lars Andersen vokste opp skal han ha vært litt av en røver og umulius. Han elsket den hasardiøse sporten i å hoppe på isflak om våren. Mor hans var engstelig og skal ha sagt at ”skulle ønske Vår Herre ville sende en sykdom på ham, så han ikke ble så vill”!
1927 Fangsten avsluttet 28/04. Resultat for sesongen 1926/27 ble 27.815 fat.
Sesongen 1927/28 startet 29/09-1927 ved iskanten, nesten en måned tidligere enn vanlig, startet dårlig. PROFESSOR GRUVEL (ex ØRN) var befraktet som transportskip og hjelpekokeri, kom til feltet 10/10-1927, men total forliste to dager senere. Kokeriet fikk ikke den assistanse som var forventet. Hva som verre var, kull som skulle holde kokeriene i drift, gikk tapt ved forliset. Totalt ca. 3.300 tonn. Det ble innbefraktet et nytt fartøy, DS ULLSTAD (7.300 tdw, bygget 1919, Grefstads rederi-A/S, Risør) som skulle gå til Syd-Shetland med en ny last på 4.684 tonn kull.
Uhellene var ikke over. ULLSTAD fikk brudd i rorstammen, og måtte berges inn til Port Stanley på Falklands-øyene. FALK (og ØRN II) måtte gå helt til Falklands-øyene for å bunkre. Noe som gjorde at de mistet en måned av fangsten.
1928 Resultatet av sesongen 1927/28 ble allikevel 44.082 fat.
Sesongen 1928/29 startet ved iskanten 09/10-1928 og frem til 25/02-1929. Da flyttet man over til tidligere felter ved Syd-Shetland frem til 29/04-1929.
1929 Sesongen 1929/30 var den første med full pelagisk hvalfangst. FALK fikk et resultat på 24.610 fat hvalolje.
1930 Sesongen 1930/31 ble den største i norsk hvalfangsts historie, så også for A/S Ørnen. Resultatet for FALK ble på 32.400 fat.
A/S Thor Dahl (Lars Christensen) blir valgt til midlertidige disponenter for A/S Ørnen fra 24/08-1930 etter at Søren L. Christensen er blitt rammet av sykdom
1931 Sesongen 1931/32 ble det opplag. En fornyelse av kokeriflåten var i gang.
1935 A/S Thor Dahl overtar A/S Ørnen fullt ut som disponenter fra 30/09-1935.
1936 Solgt 14/03-1936 til N. Stern A.G., Essen for kr. 144.772,50 for opphugging. 17/03 ble hugging startet.
I de 10 sesongene det hadde vært i drift for A/S Ørnens regning hadde det produsert 292.515 fat av 4.095 hval. Etter 1930/31 hadde det, bortsett fra en liten sommertur i 1934, ligget opplagt og tjent som lagerskip for hvalolje.

Oppdatert 10/09-2023 (RI)

1891 Built as cargo ship SAINT ENOCH by Palmer's Shipbuilding & Iron Co Ltd., Jarrow-on-Tyne, Newcastle, UK to British & Foreign S.S.Co., Liverpool (Rankin, Gilmour & Co.). Launched on 29/10-1890, delivered in February 1891.
1903 Sold to Toronto Trading Co Ltd. (W. Petersen) , Newcastle, renamed TORONTO.
1904 Taken over by Britain S.S Co, Ltd., London (Watts, Watts & Co.) and renamed SANDHURST
1910 The company A/S Laboremus (T. Dannevig), Sandefjord was established in the autumn. For the purpose of whaling in the area of South-Shetland, with renewal of the licens every year. The season last from November to March.
1911 A/S Laboremus (T. Dannevig), Sandefjord purchased SANDHURST for NOK 295.579 and converted to factory ship at the Porsgrunn mek. verksted for a cost of NOK 288.280,00. Renamed ROALD AMUNDSEN II. The factory ship was constructed for a cargo capacity of 20.000 barrels in fixed tanks. The company also purchased whaling catchers. Firstly HOBART (ex ERLING, 121 grt, built 1908), for a price of NOK 85.000, and three new buildings, namely GRANAT, HARPUN and KANON. In addition the company had the sailing ship MIMOSA (ex ROALD AMUNDSEN, renamed MIMOSA in 1911).
MIMOSA and a catcher was sent on an expedition trip to Tasmania this year. The result did not bring any good news from this whaling ground.
1912 The outcome of season 1911/12 was of reasonable character.
Again leaving for whaling in the Southern Seas for the season of 1912/13.
1913 The result of season 1912/13 gave a outcome of 24.400 barrels. The best of result by any factory this season in the Southern Seas.
1914 A/S Laboremus sold the factory ship MIMOSA.
1915 A/S Laboremus hired out their catcher HOBART for a pric of NOK 15.000 for the season of 1914/15.
1916 During the world war, the factory ship ROALD AMUNDSEN II was hired out as a regular trader as the income was better than the whaling. ROALD AMUNDSEN started trading as freighter from 12/07-1916.
1917 In freight for 11 months until 12/06-1917. Last month's payment until 12/07 was to be paid out at £ 12,000 per month. month. ROALD AMUNDSEN had in these 11 months had an operating interruption of 70 days. Of which £ 27,241 was lost a lot due to a stay in Liverpool from 10/02 to 23/03 when several of the officers and crew refused to sail the ship anymore. The insurance sum for ROALD AMUNDSEN has now reached its highest level and is now NOK 3.004.000. The maximum amount of war insurance.
In June 16/06, she was mined for outgoing during a ballast journey about 3 nautical miles west of Tongue L/V in the inlet to the Thames on a journey from London to Philadelphia. Stranded the ship on the Muckings Flat in order to save the ship from sinking. She had suffered major injuries and the uncertainty was great if one could repair. Brought afloat and repaired.
The mine was laid out by German submarine UC-6 under the command of Oberleutnant zur See Werner Löwe. 3 people died. During the 1916/17 season, the whale boat GRANAT had been leased to South Georgia and KANON and OLE WEGGER had been set up in Buenos Aires. HOBART has been in the Royal Norwegian Navy's service as a guard boat.
1918 In this excerpt from the general meeting in December 1918 it is said:

The annual report is hit (covers the period 12/06-1917 to 30/11-1918:
"On June 17, 1917, a few days after the previous accounts were presented, ROALD AMUNDSEN encountered a mine on the way out from London to America. The damage was severe, but the tank bulkheads kept the ship afloat, so it was salvaged.
For repairs, a special license had to be obtained from the authorities, and especially in the case of such large repairs, strict conditions were set. These conditions were such that we, after consultation with the company's shop stewards, had to reject the same. A more detailed account of these conditions will be announced at the general meeting. However, negotiations continued and it was not until November that we had agreed that the ship, once it had been repaired, would carry out the remaining voyage under the old charter party and then be stopped at English expense for the duration of the war. They also refer to circulars of 10 November 1917, 23 April, 31 August and 8 September 1918. On 27 November 1917 overboard repairs were started, but the boat did not dock until February 1918. During various interruptions in the work this was completed in July 1918. On July 23, the ship departed for Philadelphia. The time loss was thus 13 months. Simultaneously with the repair of the damage, classification no. 3 was carried out in Lloyds. However, the authorities have refused to allow various works belonging to both repair and classification to be carried out, which is why this will be done later. On September 29, the boat entered its new charter party at 18,050 pr. mnd. for 0 months .. the charterer's choice further for 0 months .. and has since sailed; without accident.
That during this costly repair if the total amount is around NOK 800,000, a larger direct item falls on the shipping company is obvious. Due to the extensive accident settlement, this cannot be accurately estimated, but we have found that we should calculate NOK 250,000 on the shipping company for its share and for classification. However, we hope that some of this amount can be returned to the next accounts.
The accounts are charged with taxes to the very large amount of NOK. 447,777.61. However, this includes the last 2 years of taxes. Next year, this item will be considerably reduced. Assurance had been credited with NOK 333,090 for a war premium which, however, has not been entered into, but which is the charterer's share under the previous charter party. This has, however, refused to pay, and we have to go to trial, but if we were to lose, it would mean the same as the charterer should drop all war premiums during the boat's speed, despite the fact that we had the usual 1% per. months clause. We have therefore found that the amount with justification must be able to be entered as an outstanding receivable. Further explanation will be given at the general meeting.
The whale boats
GRANAT and OLE WEGGER have been sold for NOK 485,000 as you see we will probably have to buy other boats instead in time, this amount is recommended to be set aside in an account for new purchases. In other respects, the balance sheet is proposed to be transferred to the next accounts.
Sandefjord 20 December 1918 »

1919 Again she is hit by unlucky circumstances. After a fire in the Port of Philadelpia 16/01-1919 she was condemned. The wreck sold by the insurer to Skips-A/S Fandango, Sandefjord (Chr. Christensen jr, youngest son of ship owner  Chr. Christensen. His name was Christen Otto Julius Christensen but presented him self as Chr. Christensen jr.))
1920 Re-built as floating whaling factory during 1920/21
1921 Sold to A/S Ørnen, Sandefjord (Søren L. Christensen (brother)) at a price of NOK 5,5 mill. and renamed Fl/F FALK
The purchase really paid off for the company. In the financial periode for the season of 1921/22 it said: “The vessel already on her first trip give a favourable income to the company, as the result has increased by abt. 9.000 barrels of oil, and an increased the income by abt. NOK 1.100.000,00.
The cargo from FALK was sold to the American company Proctor & Gamble.
FALK arrived at the whaling ground in the first days of December. First telegrams show good catch.
1922 The factory FALK and ØRN II with the whale catcher HAUKEN II, GRIB II, KLO II, NEB II, GVAS and HAVØRN II go towards the ice for the 1922/23 season. The expeditions were captured on 14/11 and 25/11, respectively.
1923 The catch ends 11/04 and 16/04. The season has been less good and no full catch was achieved. A total of 672 whales were caught (338 blue whales, 290 fin whales and 41 humpback whales), which brought in a total of 44.600 bbls. FALK's cargo was delivered to Schiedam after the 1922/23 season.
During the shipyard stay this summer, FALK was fitted with a reinforcement plate from the front to the stern on both sides. Common whale catchers were laid up and overhauled in Montevideo over the summer. It was decided that the catcher involved was too weak for the catch around Southern Shetland so new more powerful and larger whale catchers were needed. The first was ready for the season 1923/24 from Framnæs mek. Værksted. It was named KLO.
The factory FALK and ØRN II with the catcher HAUKEN II, GRIB, NEB II, GVAS and HAVØRN II arrived at the whaling ground between 17-19. nov. The new whale catcher arrived 01/12. -The whale catcher KLO II is obviously located in Montevideo and will serve as a reserve boat until further notice
1926 This autumn the factory and the expedition delayed caused by the coal strike in UK. At the same time the manager position of both expeditions was vacant (FALK and ØRN II). A decition was made to put the whole fleet under one manager. The candidate became Mr. Lars Anton Andersen from Sandar. He should act as shooter on HAUKEN, at the same time also manager for the two factories. Lars Anton Andersen had an early reputation of being one of the best shooter in the Antarctic.
“A history tell that when Lars Andersen was a young boy he was a little imp and racal. He loved the hazardios sport of jumping on flakes of ice in the sea during spring. His mother became anxious of him and said ”should wish that the Lord will send him a sickness, so his not being that wild”!
1927 The season of 1927/28 started on 29/09-1927 at the edge of the ice, almost a month earlier than normal, and a bad start. PROFESSOR GRUVEL (ex ØRN) was chartered as a transport vessel and auxiliary factory. She came to the whaling field on 10/10-1927, but had a total loss two days later. FALK did not get the support she needed. The worse was that the coal to keep it going, also where lost in the incident, a total of abt. 3.300 tonnes. A new vessel was chartered, the steam ship ULLSTAD (7.300 tdw, built in 1919, Grefstads rederi-A/S, Risør). She left for South Shetland with a new load of abt. 4.684 tonnnes of coal.
The bad luck was not over. ULLSTAD had a breakdown on her rudderstock, and had to be rescued and helped to reach Port Stanley on the Falkland Islands. FALK (and ØRN II) had to proceed to the Falkland Islands to get the bunker coal. By this they lost a whole month of the whaling season.
1928 The result of season 1927/28 was anyway 44.082 barrels.
The season of 1928/29 started at the ice edge on 09/10-1928 and continued to the 25/02-1929. Then they were moved to the whaling fields outside South Shetland until 29/04-1929.
1929 The season of 1929/30 was the first with a total pelagic whaling. The Fl/F FALK had a result of 24.610 barrels of whaleoil.
1930 The season of 1930/31 became the best in the whaling history of Norway, so also for A/S Ørnen. The result for FALK ended up with 32.400 fat.
1931 The season of 1931/32 she joined the layup buoys. A replacement of old factories was underway.
1933 A/S Thor Dahl take over as managers for the ship and company (A/S Ørnen).
1936 Sold to N. Stern A.G., Essen on 14/3-1936 for breaking at a price of NOK 144.772,50.
During the ten year of service for the account of A/S Ørnen, she produced 292.515 barrels of whale oil from a total of 4.095 whales. After 1930/31 season she had, except from a little trip at the summer of 1934, been laid up and used as storage tanker for whale oil.

 • FALK

  FALK
 • FALK

  FALK
 • FALK

  FALK
 • FALK

  FALK
 • FALK

  FALK
 • FALK

  FALK
 • FALK

  FALK
 • FALK

  FALK
 • FALK

  FALK
Kilde: Lloyds reg, DnV register, Narve Sørensen, "Aktieselskapet Ørnen 1903-1953",
"Håndbok over norske aksjer og obligasjoner" Kjærulf
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net