DS/HVB ULV I Tilbake til søk
ULV I
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LFEO
Byggeår 1908/04
Leveringsmåned April
Byggenr 271
Bruttotonn/BT 106
Nettotonn/NT 37
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 27,95 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 5,42 m
Dypgående 3,23 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel (ildrørskjel/firetube boiler), dim.: 9,3’ x 9,3’, kullfyrt m/2 fyrganger. Bygget ved Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (firetube boiler), dim.: 9,3’ x 9,3’, kullfyrt m/2 fyrganger
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1908 - Levert til A/S Nordebble (Kj. Dehlie), Thorshavn, Færøyene. Dansk flagg. (Selskapet var i realiteten styrt av Storm Bull & Co., Kristiania, Norge) - nytt navn - NORDEBBLE
1916 Solgt til Frankrike for bruk som vaktskip under 1. verdenskrig - nytt navn - TIGRE
1921 - Registrert med sitt opprinnelige navn i Dansk Skibsregister, nå med A/S Emma (C. D. Lerche), Thorshavn, Færøyene som eier.
Solgt til nyetablerte A/S Congo & Gabon (S. L. Christensen), Sandefjord i april måned. Intensjon med selskapet var hvalfangst på kysten av Kongo i sommersesongen.
Dokksettes ved Framnæs Mekaniske Værksted, Sandefjord for inspeksjon og overtagelse. Omdøpt ULV 1 og registrert i Sandefjord i mai. Inngår i fangstflåten til nyinnkjøpte Fl/k PROFESSOR GRUVEL (ex BOMBAY).
1922 Kokeri og hvalbåter settes i fangst på kysten av Kongo og Gabon i alle år fra 1922 til 1926. ULV I dokksettes i Sandefjord i april. Fra 5/4 til 7/4. Forlater Sandefjord 11/4. Tilbake til Framnæs Mekaniske Verksted 14/12 etter endt sesong.
1923 Dokkes igjen på Framnæs Mekaniske Værksted 10/01 til 30/01. Så igjen i dokk 18/04 til 19/04. Deltar i fangst på Kongo i sommer sesongen.
1924 Ankommer Sandefjord 28/11 etter sommer sesongen på Kongo. Forhales til verkstedet fra opplaget 02/12.
1925 Dokkes i tiden 04/02 til 18/02. Dokkes igjen i tiden 16/03 til 26/03. Forlater verkstedet 14/04.
Vender tilbake til Sandefjord etter endt sommer sesong på Kongo.17/11 og går direkte i dokk på Framnæs Mekaniske Verksted. Dokker ut 03/12.
1926 Forlater verkstedet 13/01. I fangst på kysten av Kongo i sommer sesongen. Ankommer Sandefjord 28/11.
1927 Forhales fra opplagsplass til Framnæs Mekaniske Værksted 13/05. Dokksettes 14/05 til 16/05. Forlater verkstedet 18/05 og tilbake til opplag. Det fanges på kysten av Fransk Kongo fra 26/06 til 13/10 med seks hvalbåter. Selskapet mister sitt kokeri PROFESSOR GRUVEL i oktober. Total forlis etter kollisjon med isfjell ved Syd-Shetland. Kokeriet var leid ut til A/S Ørnen som transportskip for sesongen 1927/28.
ULV I forhales til verkstedet og dokking 08/12 og forlater dokken 13/12. Tilbake til opplag igjen 15/12-1927.
1929 I opplag i Sandefjord.
1930 Forhalt fra opplag til verksted 25/04. Dokket i tiden 26/04 til 30/04. Forhalt til byen og opplag 08/05.
1931 Forhalt fra opplag til verkstedet 13/01. I dokk fra 14/01 til 19/01. Tilbake til opplaget 20/01. Johannes Dahl (kontorsjef i A/S Ørnen), Sandefjord registrert som med-disponent i A/S Congo.
1932 Solgt til E. B. Aaby, Oslo på tvangsauksjon.
1935 Solgt for hugging i april.


1908 Built as whale catcher NORDEBBLE (3) for A/S Nordebble (Kj. Dehlie), Thorshavn, Faroe Island. Danish flag. The company was in reality governed by Storm Bull & Co. Kristiania, Norge.
Catching from land based whaling station Nordebble on the Faroe Island.
1916 Sold to France for use as patrol vessel during WW1. Renamed TIGRE
1921 Registered with her original name in the Danish register of shipping. Now with A/S Emma (C. D. Lerche, managers), Thorshavn, Faroe Island as owners.
Sold to new established A/S Congo & Gabon (S. L. Christensen, manager), Sandefjord in April. The intention of the company was to do whaling on the coast of Congo during summer season.
Docking at Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for repair and take over inspection. Renamed ULV 1 and registered in the register of shipping with Sandefjord as home port. Included in the whaling fleet of Fl/F PROFESSOR GRUVEL (ex BOMBAY).
1922 The factory ship and her catchers was active all summer seasons between 1922 to 1926 on the coast of Congo and Gabon.
ULV I docking in Sandefjord in April. From the 05/04-1922 to 07/04-1922. Leaving Sandefjord on 11/04-1922. Returned to Framnæs mek. Verksted on 14/12-1922 after end of season.
1923 Docking again at Framnæs mek. Værksted on 10/01-1923 to 30/01-1922. Back in dry dock on 18/04-1923 to 19/04-1923. Participated in the whaling off Congo in the summer season.
1924 Arrived Sandefjord after end of Congo season on 28/11-1924. Shifting to the shipyard from storage on 02/12-1924.
1925 In dock between 04/02-1925 and 18/02-1925. Back in dock again from 16/03-1925 to 26/03-1925. Left the yard on 14/04-1925.
Returned to Sandefjord after end of summer season on Congo on 17/11-1925 and shifted the shipyard Framnæs mek. Værksted and dry dock. Docking ended on 03/12-1925.
1926 Left the shipyard on 13/01-1926. Catching on the coast of Congo in the summer season. Arrived Sandefjord on 28/11-1926.
1927 Shifting from storage to Framnæs mek. Værksted on 13/05-1927. Docking on 14/05-1927 to 16/05-1927. Left the shipyard on 18/05-1927 and returned to storage.
Whaling season from 26/06-1927 to 13/10-1927on the coast of French Congo this year. Catching with six catchers in the season.
After return to Sandefjord, ULV I shifting from storage to dry dock on 08/12-1927. Undocking on 13/12-1927. Shifted to storage again on 15/12-1927.
Factory ship PROFESSOR GRUVEL hired by A/S Ørnen for the Antarctic season of 1927/28 as transport vessel. In October, she collided with an iceberg and sank. The company had lost their factory ship.
1929 Laid up in Sandefjord.
1930 Shifted to shipyard on 25/04-1930. Docking between 26/04-1930 and 30/04-1930. Shifted back to storage 08/05-1930.
1931 Shifted from storage to shipyard on 13/01-1931. Docking from 14/01-1931 to 19/01-1931. Back to storage 20/01-1931. Johannes Dahl (office manager of A/S Ørnen), Sandefjord registered as part manager in A/S Congo.
1932 Purchased by E. B. Aaby, Oslo on forced sale.
1935 Sold to breaking in April.

  • ULV I

    ULV I
Kilde: Hvalfangstregisteret(Norge) 1929
Utarbeidet av: Bjørn D.Karlsen