ODD
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal MHNT (som BR: ZSJG)
Byggeår 1912/06
Leveringsmåned Juni
Byggenr 67
Bruttotonn/BT 157
Nettotonn/NT 50
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 31,72 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 6,12 m
Dypgående 3,59 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 12' x 10,6', kullfyrt m/2 fyrganger. Total heteflate(HF): 1.3932 ft, 200 PSI arbeidstrykk. Bygget ved Bergens mek. Verksted, Bergen.
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler) dim.: 12' x 10,6', kullfyrt m/2 fyrganger. Total heteflate(HF): 1.393 kv/ft, 200 PSI arbeidstrykk
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Porsgrunn
Reg havn Sandefjord

1912 Bygget som hvalbåt DOMINION I ved Porsgrunds mek. Verksted for A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig & Co), Sandefjord. Overlevert i juni. Fanger for kokeriet PYTHIA på kysten av Kongo i sommersesongen, sammen med hvalbåtene DOMINION II og FRIGG. 1913 Fanger for kokeriet PYTHIA på kysten av Kongo i sommersesongen. 1914 Innleid av marinen 11/12-1914 som bevoktningsfartøy. Ble tatt til Kaldnes mek. Verksted for utrustning. Hvalkanon ble erstattet med en 65 mm Hotchkiss kanon. Benyttet til nøytralitetsvakt (1. verdenskrig), i Ytre Oslofjord som B/F DOMINION I. Var bemannet med 13 mann. Leien av fartøyet ble satt til kr. 1.500 pr. mnd. 1915 Som første innleide bevoktningsfartøy fikk den radiostasjon 10/05-1915. 1916 Leien omgjort til kr. 90 pr dag. I juni dette året plukket DOMINION I, sammen med DOMINION II, som også var innleid som bevoktningsfartøy, mange lik i ytre Oslofjord etter et slag som hadde foregått utenfor Jylland 31/05-1916. 19/10 grunnstøter DOMINION I ved Skorvesæter, men kommer av grunnen etter assistanse fra bevoktningsfartøyene KOLBIØRN og THORSBERG. 1918 T. Dannevig går ut av A/S Dominion Whaling Ltd, og Chr. Christensen jr. overtar som disponent. 1919 Kommandoen ble strøket 22/09-1919 kl. 14.45 i Horten. 1920 Solgt til utlandet. 1921 Innkjøpt av A/S Odd. Omdøpes ODD. 1923 Ingvald Bryde og Lars Thorsen overtar som disponenter for A/S Odd. 1924 I mai ble ODD solgt til Union Whaling Company, Sør-Afrika. Fanger fra hvalstasjonen i Durban. 1949 Grunnstøtte i innløpet til Durban havn 22/03-1949 i et forsøk på å komme inn på havnen i ly av bølgebryteren da styremaskinen havarerte. Sank på 5-6 meters dyp i kort avstand fra bølgebryteren med bare litt av skorsteinen og masten synlig etter et mislykket bergingsforsøk i full storm. Erklært total forlist.
1912 Built as whale catcher DOMINION I by Porsgrunds mek. Verksted for A/S Dominion Whaling Ltd (T. Dannevig & Co), Sandefjord. Delivered to her owner in June. Catching for factory PYTHIA at the coast of Congo during summer season together with the catcher DOMINION II and FRIGG. 1913 Catching for factory PYTHIA at the coast of Congo during summer season. 1914 Hired by the Royal Norwegian on 11/12-1914 as patrol vessel. She was taken to Kaldnes mek. Verksted for conversion. Whale gun was replaced by a 65 mm Hotchkiss gun. Taken in to use as patrol vessel in the outer part of the Oslofiord as B/F DOMINION I. She was manned by 13 men. The hire of the vessel had a monthly cost of NOK 1.500 for the navy. 1915 As first in a row of hired vessels a wireless radio station was installed on 10/05-1915. 1916 The rent was changed to daily basis and was paid by NOK 90 a day. In June same year, together with DOMINION II, she was involved in picking up dead bodies in the outer part of the Oslofjord. The dead bodies were from a battle off the coast of Jylland, Denmark on 31/05-1916, between allied and German forces. On 19/10 she gets stuck on ground at Skorvesæter. She came off ground assisted by the patrol vessel KOLBIØRN and THORSBERG. 1918 T. Dannevig leave the company A/S Dominion Whaling Ltd, and Chr. Christensen jr took over as manager. 1919 Her navy command ended on 22/09-1919 at 14.45 hrs in Horten. 1920 Sold to a foreign country. 1921 Purchased by A/S Odd. Renamed ODD. 1923 Ingvald Bryde and Lars Thorsen take over as managers for A/S Odd. 1924 In May ODD was sold to Union Whaling Company, South-Africa. Catching from the shore station in Durban, with base on the Bluff. 1949 Run aground at Durban inlet on 22/03-1949, as the steering gear failed. Sank on 15 feet of water closely to the jetty after a failed salvage attempt in the strong gale. Declared as a total loss.
  • ODD

    ODD
Kilde: Allan Jackson
Utarbeidet av: Warsailors.com, DnV reg.-1935