BRK AULDGIRTH

Tilbake til søk
AULDGIRTH
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Kallesignal KFDB
Byggeår 1893/04
Leveringsmåned April
Byggenr 314
Bruttotonn/BT 1.579
Nettotonn/NT 1.434
Dødvekt/TDW 2.570
Skrog LBP 241,9' (73,73 m)
Bredde 37,6' (11,46 m)
Dybde (i riss) 22,4' (6,82 m)
Skipsbeskrivelse Seilskip Bark
Skipsfunksjon/bruk Seilskip, bark, stål skrog
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Sekstant, kart, kompass og kronometer
Manøvreringssystem Manuelt ror
Kommunikasjonsutstyr Utstyr ikke registert
Maskin-/motortype Seil, Bark rigget
Maskin-/motorytelse
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1910 - 1916
Norge
1920 - 1921
Norge
1920 - 1921
Norge
Sted Glasgow, Port Glasgow
Reg havn Sandefjord

1893 Bygget som seilskip AULDGIRTH ved Russell & Co Port Glasgow, Skottland for T. C. Guthrie. Sjøsatt 06/03-1983. Ferdigstilt i april.
1899 Solgt til Guthrie, Macdonald, Hood & Co., Glasgow.
1910 Solgt til A/S Auldgirth (Hansen & Anderssen), Larvik i januar. Navn uendret.
1916 Solgt til A/S Fjeldvik (Wegger & Øhre), Sandefjord i september for kr. 780.000
1920 Solgt i april til A/S Auldgirth (Olav Ringdal og Anton Sivertsen), Sandefjord for kr. 800.000.
1921 Tilbakeført til A/S Fjeldvik (Wegger & Øhre), Sandefjord i august.
1922 Ankom Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 13/03 for overhaling. I dokk fra 14/03 til 16/04. Forlot Sandefjord 18/04. Tilbake i Sandefjord igjen 23/12-1922.
1923 Forhaler til verkstedet 08/03, og forlater Sandefjord og verkstedet 21/04-1923. Solgt til A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord for kr 1.000.000. Benyttet som transportskip for selskapet Hvalfanger-A/S Congo.
1924 Ankom Sandefjord 21/12-1924.
1925 Forhales fra opplag til verksted for overhaling 18/02. Forlater Sandefjord igjen 08/04-1925 etter å ha mottatt en kullast fra dampskipet KAPARIKA 03/03.
AULDGIRTH ankommer Sandefjord igjen 19/12-1925.
1926 Gikk sin siste tur fra Sandefjord den 23/04-1926 for å hente en last hvalolje i Port Gentic, Kongo. Returnerte til Sandefjord 14/12-1926 etter en reise på 49 dagers varighet. Gikk deretter i opplag.
1927 I opplag.
1928 Solgt til Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for opphugging. Senere solgt til hugging ved Brødrene Anda i Stavanger for kr. 35.000. Tauet fra Sandefjord 10/05-1928. AULDGIRTH var Sandefjords siste seilskip.
1930 Hugget.

Oppdatert 10/09-2023 (RI)

1893 Built as barque AULDGIRTH by Russell & Co Port Glasgow, Scotland for T. C. Guthrie. Launched 06/03-1983. Completed in April.
1899 Sold to Guthrie, Macdonald, Hood & Co., Glasgow.
1910 Sold to A/S Auldgirth (Hansen & Anderssen), Larvik in January. Name unchanged.
1916 Sold to A/S Fjeldvik (Wegger & Øhre), Sandefjord in September for NOK 780.000
1920 Sold in April to A/S Auldgirth (Olav Ringdal and Anton Sivertsen), Sandefjord for NOK 800.000.
1921 Returned to A/S Fjeldvik (Wegger & Øhre), Sandefjord in August.
1922 Arrived Framnæs mek. Værksted, Sandefjord on 13/03 for maintenance. In dry dock from 14/03 until 16/04. Left Sandefjord on 18/04. Return to Sandefjord on 23/12-1922.
1923 Shifting to the shipyard for maintenance on 08/03, and leaving Sandefjord and the yard on 21/04-1923.
Sold to A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord for NOK 1.000.000. Used as transport vessel for the whaling company A/S Congo.
1924 Arrived Sandefjord on 21/12-1924.
1925 Shifted from layup to ship yard for maintenance on 18/02. Left Sandefjord on 08/04-1925 after receiving a load of coal from the steamer KAPARIKA on 03/03.
AULDGIRTH arrived Sandefjord again on 19/12-1925.
1926 Went on her last voyage from Sandefjord on 21/04-1926, heading for Port Gentic, Congo for a load of whale oil. Returned to Sandefjord on 14/12-1926 after a journey of 49 days. Laid up.
1927 Laid up in Sandefjord.
1928 Sold to Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for breaking. Later sold to breaking in Stavanger for NOK 35.000. Left Sandefjord by tug on 10/05-1928. AULDGIRTH was the last sail ship registered in Sandefjord.
1930 Breaking taken care of by Brødrene Anda in Stavanger

  • AULDGIRTH

    AULDGIRTH
  • AULDGIRTH

    AULDGIRTH
Skipsførere:
H. P. Sømo 1910-12
A. Evensen 1912-14
M. Sømo 1914-18
C. F. Christiansen 1918-20
Peder Hansen 1920-22
Ole Jacobsen 1922-23
Karl Løken 1923-28
G. Larsen 1928
Kilde: ”Seilskip i Sandar og Sandefjord”, Miramar Shipindex, Norsk Sjøfartsmuseum ”Malmsteinregisteret”, Mystic Seaport (Lloyds reg. American and Foreign Ships), boken «Seilskuter i Jern & Stål 1868–1916», Dokkelister Framnæs mek. Værksted
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Per Sundfær, Steinar Norheim og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net