DS/HVB THOR MAJOR (II) Tilbake til søk
THOR MAJOR (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1, Hvalfanger
Kallesignal LDAR
Byggeår 1924/09
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 416
Bruttotonn/BT 203
Nettotonn/NT 66
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 33,98 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 6,67 m
Dypgående 3,9 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel (ilderørskjel/fire tube boiler) dim.: 13,5' x 11', 3, oljefyrt m/ 3 fyrganger, heteflate (HF): 2.295 kv/ft, 200 PSI damptrykk. Bygget av Akers mek. Verksted, Kristiania (Oslo)
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Donkey boiler, trykk: 105 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord


1924 Bygd som hvalbåt THOR MAJOR ved Akers mek Verksted, Kristiania for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Gikk inn som fangstbåt for Fl/k THOR I.
1932 Benyttet i demonstrasjon i Sandefjord av en ny dobbeltløpet hvalkanon fra Bofors i Sverige.
1933 Solgt til Hvalfangeraktieselskapet Haugar (Andr. Ingebrigtsen). Omdøpt til W. BARENTS.
1934 Selskapet Hvalfangerselskapet Haugar A/S og fartøyer solgt til Aukra Hval A/S (A. O. Halvorsen), Oslo.
1935 I fangst på fangstfeltet på kysten av Kongo med kokeriet HAUGAR og hvalbåtene VESTKAP og ØSTKAP. Sesongen varte fra 09/07 til 28/10. Utbyttet ble 10.612 fat. Hvalbåten ØSTKAP forliste 04/08 i fangstsesongen.
1939 Satt under kommando av den norske marine (KNM) i forbindelse med utbruddet av 2. verdenskrig og benyttet som bevoktningsbåt.
1940 Tatt som prise 11/04av tyske okkupasjonsstyrker i Kristiansand. Omdøpt til MÖWE (ND-16). Benyttet i ”Hafenschutzflottille Hysnes” etter 11/04.
1944 Fra 01/02 benyttet som patrulje fartøy i 57 Vorposten Flotille og ble registrert med nummer V-5723.
1945 Befant seg i Ålesund og overtatt av norske myndigheter ved fredsutbrudd i mai. Returnert i september til Haugar A/S.
1948 Solgt til Olav Dyrnes m. fl. Vestsmøla, Kristiansund. Ombygget til dieseldrevet fiskefartøy. Dampmaskineriet erstattes av 1 x dieselmotor, GM. 2-takt/enkeltv., 12-sylindret, syl. dim.: 4¼’’ x 5”. 330 BHK. Levert av General Motors Corp., Detroit, Michigan, USA.
Registreres i fiskeriregisteret som M-160-SM.
1965 Gjennomgikk ny ombygging/modernisering. Ny motor, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 300 x 410 mm. 450 BHK. Bygget i 1956 av A/S Vølund, København, Danmark.
1979 Overtatt av Jabob Dyrnes, Vestsmøla, Kristiansund.
1980 Ombygget til fabrikktråler.
1982 Tatt ut av drift og ned rigget.
1983 Fremdeles innført i DnV register.
1984 Strøket av DnV register.

1924 Built as whale catcher THOR MAJOR by Akers mek Verksted, Kristiania for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Started catching for Fl/F THOR I.
1932 Used for demonstration of a new whale gun with double barrels in the home port of Sandefjord. The gun was manufactured by Bofors, Sweden.
1933 Sold to Hvalfangeraktieselskapet Haugar (Andr. Ingebrigtsen). Renamed W. BARENTS.
1934 Hvalfangerselskapet Haugar and ships sold to Aukra Hval A/S (A. O. Halvorsen), Oslo.
1935 Catched on the whale field off the coast of Congo with the factory HAUGAR and catchers VESTKAP and ØSTKAP. The season was from 09/07 to 28/10. Result was a total of 10.612 barrels. The catcher ØSTKAP was wrecked on 04/08 in the whaling season.
1939 Hired to and under the command of the Royal Norwegian Navy as coastal patrol vessel in connection with the outbreak of WWII I in Europe.
1940 Seized 11/04 in Kristiansand and taken as prize by the German occupation forces. Renamed MÖWE (pennant number ND-16). Engaged in the German ”Hafenschutzflottille Hysnes” after 11/04.
1944 From 01/02 in service as patrol ship registered as V-5723 in the German 57 Vorposten Flotille.
1945 Located in Ålesund on the victory day in May. Taken over by Norwegian authorities. In September returned to her owners, Haugar A/S.
1948 Sold to Olav Dyrnes m. fl. Vestsmøla, Kristiansund for conversion to motor driven fishing vessel. Steam machinery replaced by a GM diesel engine, 2-stroke/single acting, 12-cylinder, cyl. dim.: 4¼’’ x 5”. 330 BHK. Built by General Motors Corp., Detroit, Michigan, USA.
1965 Went through a new upgrading. New propulsion installed: Diesel engine, 4-stroke/single acting, 6-cylinder, cyl. dim.: 300 x 410 mm. 450 BHP. Built in 1956 by A/S Vølund, København, Denmark.
1979 Taken over by Jabob Dyrnes, Vestsmøla, Kristiansund.
1980 Converted to an industrial trawler.
1982 Out of service and de-rigged.
1983 Still noted in the DnV Register.
1984 Deleted from the register.

  • THOR MAJOR (II)

    THOR MAJOR (II)
Kilde: boken ”På alle hav – skipene i Anders Jahres rederi”
Utarbeidet av: Narve Sørensen