DS/HVB GVAS II Tilbake til søk
GVAS II
Har du bilder til dette skipet, send dem gjerne til oss: Lardex team
Nasjonalitet
Norge
Rederi A/S Thor Dahl
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LCLZ
Byggeår 1926/09
Bruttotonn/BT 251
Nettotonn/NT 86
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Lpp: 111,9' - B: 23,1' - D: 13,4' (ft)
Skrog LBP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim: 14,3x11,2'(ft), oljefyrt m/3 fyrganger, heteflate: 2.208 kv/ft, arbeidstrykk: 200 PSI. Bygd ved Fredrikstad Mek.Verksted, Fredrikstad
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype Ildrørskjel (fire tube boiler) dim: 13,5’ x 11' (ft), oljefyrt m/3 fyrganger, heteflate (HF): 1.808 kv/ft, arbeids trykk: 200 psi. Bygd ved Bergens Mekaniske Værksted, Bergen
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord
Byggeår 1926/09
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 104

1926 Bygget som hvalbåt GVAS II ved Framnæs Mek. Værksted, Sandefjord i september til A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. 1937 Operer som fangstbåt med OLE WEGGER. 1940 Leiet inn av Royal Navy (RN) i juni som patrulje fartøy og konvertert til minesveiper 1944 I desember, gikk i opplag med skade. 1946 Tilbakelevert til A/S Thor Dahl i uni 1946. 1947 Solgt 14/4-1947 til Kaspar Nilsen, Sand, Ryfylke. Solgt videre til Brødrene Anda, Hundvåg, Stavanger samme år. Ombygget til kombinert fraktebåt og senere redningsfartøy 1954 I dette året var hun 111.9’ x 23.1’ x 14.3’, og 267 brt. En 5 sylindret 4 takt/enkeltv Harland & Wolff diesel motor (Bygget i 1942, fra Royal Navy's overskuddslager etter krigen) på 500 BHK ble installert. 1948 Ble benyttet som fiskebåt under navnet JADAR (Reg.nr. R-27-S). Også benyttet som operasjonsbåt for heving av vrak og transport av metallskrap i sommertiden. Ellers utleid som i vinter-sild sesongen. 1957 Øket lengde/tonnasje. 1963 Solgt til to P/r Karsten Østervold, Austevoll, omdøpt til KAROLØS (reg.nr. H-47-AV), og ombygget til fiskebåt. 1964 Byttet hovedmotor. En Caterpillar, 12 sylindret 4 takt/enkeltvirkende diesel motor på 765 BHK. 1976 Solgt til P/r Bud Egil Kongshaug, Bruhagen, Averøy, og omdøpt BUD, for fiske på Vest-Afrika kysten. 1982 Solgt til Chile i oktober.
1926 Built as whale catcher GVAS II by Framnæs Mek. Værksted, Sandefjord. Delivered in Sept. to A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. 1937 Operated as catcher for OLE WEGGER. 1940 Hired by the Royal Navy (RN) in June as patrol boat and converted to minesweeper. 1944 In December damage and went to lay-up mode. 1946 Returned to owner A/S Thor Dahl in June. 1947 Sold 14/4-1947 to Kaspar Nilsen, Sand, Ryfylke. Sold again same year to Brodrene Anda, Hundvåg, Stavanger. Converted to combined freighter and salvage vessel. 1954 In this year she was 111.9’ x 23.1’ x 14.3’, and 267 grt. A 5 cyl. 4-stroke/single acting Harland & Wolff diesel enginer (built in 1942, from a mine sweeper) at 500 BHK was installed. 1948 In service as fishing vessel under the name JADAR (Reg.no. R-27-S). Also used during salvage operations and transport og scrap metal during summer time. During winter-heering season hired out as fishing vessel. 1957 Lenght and tonnage increased. 1963 Sold to P/r Karsten Østervold, Austevoll, renamed KAROLØS (reg.no. H-47-AV), and converted mainly to fishing vessel. 1964 Propulsion renewed. A Caterpillar, 12 cyl., 4-stroke/single acting diesel engine of 765 BHK. 1976 Sold to P/r Bud Egil Kongshaug, Bruhagen, Averøy, and renamed BUD, for fishing on the coast of West-Africa. 1982 Sold to Chile in October.

Ingen bilder er lagret for denne båten

Kilde: T. Eriksen
Utarbeidet av: Narve Sørensen