OURAL
Nasjonalitet
Norge
Skipstype Dampturbin
Off nr 136746
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal MBLN
Byggeår 1887/08
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 507
Bruttotonn/BT 2.210
Nettotonn/NT Ikke reg
Dødvekt/TDW 2435 T.d
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 82,29 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 11,88 m
Dypgående 6,46 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampturbin
Skipsfunksjon/bruk Tankskip for olje
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Low Walker, Newcastle on Tyne
Reg havn Sandefjord

1887 Bygget som damptanker HANS & KURT ved Sir WG Armstrong, Mitchell & Co., Low Walker, Newcastle, England .Bygget av stål og jern, for G. J. H. Siemers & Co., Hamburg. Sjøsatt 30/07, ferdigstilt i august. 1891 Solgt til Deutsch-Amerik. Petroleum Ges., Hamburg. Samme år videre solgt videre til Soc. Anon. pour l'Importation des Houiles de Graissage, Antwerpen. Omdøpt til OURAL under Belgisk flagg. (Muligens Joint Stock Oil Co, Antwerp , Belgium som eier/disponent?). 1894 Solgt til Soc. Anon. du Steamer Oural (Ch. Good), Antwerpen. 1900 Solgt til Soc. Anon. d'Armement, d'Industrie & de Commerce, Antwerpen, 1903 Fikk ny kjele. 1915 Satt under administrasjon av The Admiralty, London, britisk flagg.. 1919 Tilbake levert til eieren Soc. Anon. d'Armement, d'Industrie et de Commerce, Antwerpen og belgisk flagg. 1922 Solgt til Soc. Anon. "Oural", Antwerpen, Belgia. 1926 Solgt til A. H. Christensen, Guayaquil og registrert under Equador flagg. 1928 Solgt til A. Gordon-Firing, Montevideo, Uruguay. 1932 Solgt til N.V. Scheepv. Mij. Houtvervoer, Rotterdam. Registrert under Panama flagg. Solgt videre til Atlantic Tank Rhedereei G.m.b.H. (John T. Essberger, G.m.b.H. som disponent), Hamburg, Tyskland 15/3 og registreres under tysk flagg. Omdøpt BELT. 1934 Ankom Hamburg 2/12 for hugging. Hugget opp i fjerde kvartal av Köhlbrandwerft P. Behrendsohn.
1887 Built as steam tanker HANS & KURT by Sir WG Armstrong, Mitchell & Co., Low Walker, Newcastle, England with hull of steel and iron. Launched 30/07. Completed in august and delivered to G. J. H. Siemers & Co., Hamburg. 1891 Sold to Deutsch-Amerik. Petroleum Ges., Hamburg. Same year further sold to Soc. Anon. pour l'Importation des Houiles de Graissage, Antwerp. Renamed OURAL under Belgian flag. (Possibly with Joint Stock Oil Co, Antwerp , Belgium as owner/manager?). 1894 Sold to Soc. Anon. du Steamer Oural (Ch. Good), Antwerp. 1900 Sold to Soc. Anon. d'Armement, d'Industrie & de Commerce, Antwerp, 1903 Replaced the boiler. 1915 Taken under administration by The Admiralty, London, under British flag. 1919 Returned to owner Soc. Anon. d'Armement, d'Industrie et de Commerce, Antwerp and Belgian flag. 1922 Sold to Soc. Anon. "Oural", Antwerp, Belgium. 1926 Sold to A. Christensen, Guayaquil and registered under Equadorian flag. 1928 Sold to A. Gordon-Firing, Montevideo, Uruguay. 1932 Sold to N.V. Scheepv. Mij. Houtvervoer, Rotterdam. Registered under Panamanian flag. Sold further to the Atlantic Tank Rhedereei G.m.b.H. (John T. Essberger, G.m.b.H. as manager), Hamburg, Germany 15/3 and registered under German flag. Renamed BELT. 1934 Arrived Hamburg 2/12 for breaking. Broken up in the last quarter of the year by Köhlbrandwerft P. Behrendsohn.
  • OURAL

    OURAL

Anders Henrik Andersens historie slik den er beskrevet av Einar Salmén: Anders Henrik Andersen var født i Langesund i 1865 og døde til sjøs i november 1927 om bord i DT ”Oural”1 på hjemvei fra Det fjerne Østen. Andersen døde av et hjerteonde og hans båre ble senket i det indiske hav av mannskapet på DT ”Oural”. I dødsannonsen som ble publisert i Sandefjords Blad ble Andersen titulert som ”Hvalfangstbestyrer”, en stilling han hadde i 17 år.

A.H. Andersen kom tidlig til sjøs og seilte på skip eid av Johan Bryde fra Sandefjord, en særdeles aktiv og fremtidsrettet person som var opptatt av utdanning og etablering av maritime skoler, herunder stuertskole. Andersen hadde seilt som stuert under Johan Brydes lederskap. Han hadde lagt merke til den dyktige kokken og stuerten fra Langesund og hentet han til oppgaver på land. Det er høyst sannsynlig at Andersen seilte om bord i fullriggeren ”Kommandør Sven Foyn” og at han fikk sin første praktiske erfaring i kokke og stuertyrke om bord i dette seilskipet.

Kilde: Lloyds reg.- 1898
Utarbeidet av: Narve Sørensen