DS/HVB ODD II Tilbake til søk
ODD II
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDCL
Byggeår 1923/10
Leveringsmåned oktober
Byggenr 411
Bruttotonn/BT 198
Nettotonn/NT 66
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 36,14 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 6,58 m
Dypgående 3,87 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Hvalbåt
Hastighet 10
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 13,5' x 11', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.295 kv/ft, 200 PSI.
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,5"-22,0"-37,5", slag 24", 118 NHK/500 IHK
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1935 - 1940
Norge
1944 - 1945
Tyskland
1945 - 1954
Norge
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1923 Bygget som hvalbåt ODD II ved Akers mek. Verksted for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Overlevert 01/10 som erstatning for ODD III.
Fanger for kokeriet PYTHIA sesongen 1923/24. ODD II gikk fra Sandefjord 06/10 for å slutte seg til ekspedisjonen i Port Stanley, Falklandsøyene. Ekspedisjonen var fremme på Syd-Shetlandsøyene 19/11. Første rapport som nådde hovedkontoret var 01/12 som meldte en produksjon på 1.000 fat.
1924 Melding 06/02 sier 12.400 fat. Utstyr, fangst og forventet fortjeneste er dekket på fullt betryggende måte. Resultat for sesongen ble 15.600 fat.
1927 Omdøpt TORILD (1925?) og oppført som hvalbåt for Fl/k PYTHIA for A/S Odd (A/S Thor Dahl) i 1927.
1935 Solgt i desember til Brødrene Sæbjørnsen, Steinshamn for hvalfangst på vestlandskysten. Navn uendret, registrert i Molde. Registrert i fiskeriregisteret som M-19-SØ.
1937 Fanger for Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn fra landstasjon på Herøy. Sesongen varte fra 11/01 til 23/12-1937. Resultatet ble 1 blåhval, 95 finnhval, 21 knølhval, 4 spermhval og 22 seihval. TORILD deltar sammen med TORGNY og INGEBORG I..
1938 Sommersesongen 1938 startet 12/05 og ble avsluttet 12/11 fra landstasjonen på Harøy. TORILD deltar sammen med TORGNY og INGEBORG I. Det ble fanget 114 finnhval, 4 sperm og 22 seihval.
1940 Konfiskert av tyske okkupasjonsstyrker. Under tysk kommando ut 2. verdenskrig som VIKING.
1944 Tjeneste gjør ved Hafenschutzflottille Molde (NM) under 68 Vorpostenflotille som ble opprettet i mai. I tjeneste fra 08/05 med nummer V 6801. VIKING synker ved kai i Ålesund etter flyangrep med Bristol Beaufighter fra RAF 17/10. Hevet og reparert.
1945 Opererte som VIKING (V 6801) for 68. Vorpostenflottille, Molde på slutten av krigen. Overtatt av sine rettmessige eiere, tilbakeført som hvalbåt, gjendøpt TORILD og satt i fangst fra land stasjonen på Herøy.
1948 Sommersesongen i fangst for Brødrene Sæbjørnsen A/S ut fra landstasjonen på Harøy. Sesongen varte fra 05/05 til 04/11. Fanget sammen med hvalbåtene TORGNY og HVAL VII. Utbytte av fangsten ble 3.070 fat hvalolje og 250 fat spermolje. Ved siden ble det også 1.291,5 tonn hvalkjøtt og 128,6 tonn benmel.
1949 Sommersesongen varte fra 25/05 til 23/11. Det fanges ut fra landstasjonen på Herøy og TORILD, HVAL VII og TORGNY deltok. Resultatet ble 1 blåhval, 74 finnhval, 2 seihval, 1 bottlenose og 11 spermhval.
1951 Ut av aktiv fangst. I opplag som reservebåt ved landstasjonen.
1954 Solgt til norske fiskere og ombygget. Ny eier ble Rasmus O. Eide, Kårtveit (Bergen). Navn uendret. Registrert med nummer H-232-F (Fjell) i merkeregisteret.
Byttet ut dampmaskineriet med dieseldrift. Innsatt en MVM diesel fra 1947 på 240 HK.
1958 Ny motor innsatt. En ny Wichmann diesel type 4ACA ser. nr. 4616, 2-takt/enkeltv., 4-sylindret, syl. dim.: 280 x 420 mm. 400 BHK, bygget ved Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset.
1981 Nedrigget.
Senere, uvisst når, innkjøpt av fiskeoppdrettere i Fyksesund, Hardanger og tatt i bruk som hjelpefartøy.
1992 Eksisterte i denne rollen pr. 1992

1923 Built as whaling catcher ODD II by Akers mek. Verksted for A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
Catcher of the factory PYTHIA season 1923/24. ODD II left Sandefjord 06/10 to join the expedition in Port Stanley, Falkland Islands. The expedition arrived in the South Shetland Islands on 19/11. The first report to reach the head office was 01/12 which reported a production of 1,000 barrels.
1924 Message 06/02 says 12,400 barrels. Equipment, catches and expected profits are covered in a fully satisfactory manner. The result for the season was 15,600 barrels.
1927 Registered as TORILD as owner A/S Odd (A/S Thor Dahl) and a part of the catcher fleet for Fl/F PYTHIA.
1935 Sold in December to A. Sæbjørnsen m. fl., Steinshamn for whaling along the Norwegian coast. Registered in Molde. Name unchanged. Registered in the fishery register as M-19-SØ.
1937 Catching for Brødrene Sæbjørnsen A/S, Steinshamn from shore station at Herøy. The season last from 11/01 to 23/12-1937. Total catch by three catchers was 1 blue whale, 95 fin whale, 21 humpback, 4 sperm whales and 22 sei whales. TORILD participated with the catcher TORGNY and INGEBORG I.
1938 Summer season of 1938 commenced on 12/05 and ended 12/11 from the land station at Harøy. TORILD participated with TORGNY and INGEBORG I. Total catch this year was 114 fin whales, 4 sperm and 22 sei whales.
1940 Seized by the Germans. Under German command as VIKING.
1945
Operated as VIKING (V 6801) for 68. Vorpostenflottille, Molde at the end of the war. Handed over to her owners and turned back as whale catcher. Renamed TORILD and started catching from the shore station at Herøy.
1948 The summer season operated by Brødrene Sæbjørnsen A/S from the shore station at Harøy. The season last from 05/05 until 04/11. Catching together with the catcher TORGNY and TORILD. Total catch for the season was 3.070 barrels of whale oil and 250 barrels of sperm oil. Besides there was 1.291,5 tons of whale meat.
1949 Summer season last from 25/05 to 23/11. Catching from the shore station of Herøy. TORILD, HVAL VII and TORGNY participated. Total result was 1 blue whale, 74 fin whales, 2 sei whales, 1 bottlenose and 11 sperm whales.
1951 Taken out of regular service as catcher. Laid up, and kept as spare catcher
1954 Sold to Norwegian fishery and converted to fishing vessel.
1981 De-rigged.
Later, unsure of time, purchased by an aqua culture industry in Fyksesund, Hardanger and taken into use as support vessel.
1992 Still excisting as support vessel.

 • TORILD

  TORILD
 • TORILD

  TORILD
 • TORILD

  TORILD
 • TORILD

  TORILD
Kilde: Narve Sørensen, DnV reg 1935, LR 1935, Boken "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Bogen / Hvalfangsten, eventyret tar slutt, Dag Bakka jr. 1992
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen