FLK OLE WEGGER

Tilbake til søk
OLE WEGGER
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Tankskip for hvalolje
Kallesignal LDGM
Byggeår 1914/02
Leveringsmåned Februar
Byggenr 935
Bruttotonn/BT 12.250
Nettotonn/NT 7.272
Dødvekt/TDW 16.500
Skrog LOA 527,1’ (160,66 m)
Bredde 66,6’ (20,29 m)
Dypgående 30'11"
Dybde (i riss) 42,1’ (10,39 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Flytende kokeri uten opphalingsslipp
Hastighet 10
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Lastekapasitet ca 80.000 fat hvalolje på egen kjøl
Kjeletype 4 x dampkjeler (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 16' x 12,2', oljefyrt, Heteflate (HF): 11.268 kv/ft. Damptrykk: 220 PSI. Bygget av Wallsend Slipway & Engineering Co., Ltd, Wallsend 2 x hjelpekjeler (donkey boiler)(innsatt 1929).
Kjelebygger Wallsend Slipway & Engineering Co., Wallsend, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, Direction Finder
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 4-trinns ekspansjon, 4-syl., dia. 28,5"-41"-58"-84", slag/stroke: 54", 4.274 IHK (787 NHK)
Maskin-/motorbygger Wallsend Slipway & Engineering Co., Wallsend, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1914 Bygget som tanker SAN LORENZO ved Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Newcastle for Eagle Oil Transport Co., London. Sjøsatt 27/12-1913, ferdigstilt i februar 1914.
1928 Innkjøpt 10/07-1928 av Aktieselskabet Ørnen (Søren Lorentz Christensen), Sandefjord for kr 1.841.500,75. Overtatt i september. Ankom Sandefjord og verkstedet 16/09.
Ombygget til hvalkokeri ved Framnæs mek. Værksted i oktober. Omdøpt OLE WEGGER. Oppkalt etter en av Framnæs mek. Værksteds kanskje avgjørende direktører og ledere og nær vennskap til Christensen familien. Overtok som direktør da verkstedet ble A/S i 1898. Avsluttet sin gjerning i 1932 grunnet skrantende helse.. Hadde da vært i ledelsen på Framnæs i rundt 47 år!
OLE WEGGER ble ikke ferdig til å delta i fangsten sesongen 1928/29 som fullverdig kokeri, men ble benyttet som hjelpekokeri for kokeriet FALK og 9 hvalbåter. Forhaler fra verkstedet 03/11 og forlater Sandefjord med kurs for Sydishavet 04/11.
1929 Ankommer Sandefjord 16/04 etter endt sesong. Forhaler til verkstedet 22/04.
Gikk fra Sandefjord for dokking på Akers mek. i Oslo 31/07. Tilbake i Sandefjord 11/08.
Ombygning til kokeri ble fullført ved Framnæs mek. Værksted denne sommeren. Hvalbåten JERV I var innleid som dampleverandør under ombyggingen. Regningen på ombygning ble Kr 2.751.605,68. Kapasiteten var satt til 2.000 fat pr døgn. Forlater Sandefjord 25/08.
Sesongen 1929/30 ble den første sesongen med full pelagisk drift for A/S Ørnen.
1930 Resultatet på første tur sesongen 1929/30 ble 81.627 fat hvalolje på OLE WEGGER. Ankommer Sandefjord 14/03. Går videre for utlossing 15/03. Returnerer 01/04 og legger til på Framnæs.
Den nye selvbygde dokken ved Framnæs mek. Værksted er ferdig til å tas i bruk 02/06. OLE WEGGER var som fikk den æren å være den første til å innvie dokken. Den ble dokksatt uten problemer. Dokken var den største i Skandinavia på den tid. OLE WEGGER var i dokk fra 02/06 til 25/06.
A/S Thor Dahl (Lars Christensen) blir valgt til midlertidige disponenter for A/S Ørnen fra 24/08-1930 etter at Søren L. Christensen er blitt rammet av sykdom.
Kokeriet forlater Sandefjord tidlig med kurs for fangstfeltet 06/08.
1931 Sesongen 1930/31 begynte bra. 10/02-1930 kom det telegram fra OLE WEGGER at de i isen hadde mistet et helt propellblad og et stykke av bladet ved siden av.
Til da hadde OLE WEGGER 114.500 fat olje.
13/02-1931 måtte OLE WEGGER ta den tunge veien til Cape Town for en midlertidig reparasjon, ledsaget av 5 hvalbåter. OLE WEGGER kom ikke inn i fangst igjen denne sesongen grunnet henstilling fra olje kjøperne. Hvalflåten begynte å innstille fangsten i midten av mars. OLE WEGGER forlot Cape Town med kurs for Sandefjord 23/03-1931. Sesongen 1930/31 var forøvrig den sesongen som det var flest kokerier i aktivitet. Hele 41 flytende kokerier var i aksjon denne sesongen.
Sesongen 1930/31 ble overproduksjon. Sesongen 1931/32 ble et opplags år. Kun 5 kokerier deltok i fangst.
Hvalfangerforeningen beslutter på et møte 21/03 å foreslå opplag for hvalflåten for sesongen 1931/32
Det streikes ved Framnæs mek. Værksted. Arbeidsstans fra 09/04 til 14/09.
I opplag sesongen 1931/32.
Legger til ved Framnæs mek. Værksted 14/10 for å påbegynne bygning av opphalingsslipp..
1932 Under opplagsåret ble OLE WEGGER utstyrt med opphalingsslipp akter. Arbeidet ble utført ved Framnæs mek. Verksted A/S, Sandefjord og ombyggingen kostet kr.341.803. Når kokeriet forlater sin hjemmehavn består produksjonsutstyret av 24 presskokere, 7 Hartmann’s spekkapparater, 5 Hartmann’s benapparater og 8 Baltic hvaloljeseparatorer. Et meget moderne kokeri etter datidens målestokk..
Dokksettes 02/04 til 03/05. I opplag ved Trangsholmen fra 27/06 og en ny dokking fra 10/06 til 20/06. Prøvetur 22/07-32.
Det blir besluttet å forsøke en ny sesong i sesongen 1932/33.
Forlater Sandefjord 24/08. OLE WEGGER går til fangstfeltet for sesongen 1932/33 med 6 hvalbåter, som eneste ekspedisjon i A/S Ørnen. Ny bestyrer var Hans Hansen, Helgeroa. Flk FALK forble i opplagsbøyen..
1933 Resultatet av fangsten ble totalt 120.091 fat hvalolje, inkludert spermolje.
Legger til ved verkstedet på Framnæs 17/07 og går derfra 19/07. Tilbake til verkstedet 21/07 og dokksettes fra 04/08 til 24/08. Forhaler fra verkstedet 31/08.
Avgikk fra Sandefjord 08/09 sesongen 1933/34 med 7 hvalbåter, HAUKEN, GVAS 2, ØRNEN 3, GRIBB, NEBB, BEVER og OTER 1.
1934 Fangstresultatet for sesongen 1933/34 ble 92.944 fat hvalolje og 6.200 fat spermolje. Ankom Sandefjord 13/06. Går i dokk fra 27/06 til 28/07 og forhaler til opplagsplass 08/09.
Denne sommeren vedtar den norske regjering at bardehvalsesongen syd for 50 breddegrad skulle innskrenkes til fire måneder.
OLE WEGGER forlater Sandefjord 15/09. Sesongen 1934/35 startet ved iskanten 01/12-1934 og skulle vare til 31/03-1935. I forhold til de britiske hvalfangst ekspedisjonene tapte de norske på dette. De britiske ekspedisjonene hadde allerede opparbeidet gjennomsnittlig 44.000 fat hvalolje da OLE WEGGER begynte sin fangst 01/12-1934 med samme hvalbåtene som året før. Bestyrer var kaptein David Andersen.
1935 Fangstresultatet for sesongen 1934/35 ble 82.385 fat hvalolje og 4.620 fat spermolje.
Ankom sammen med SOLGLIMT og 17 hvalbåter kysten utenfor Svenner 09/05 om morgenen. Grunnet tåke måtte de ligge å vente. Utpå formiddagen lettet tåken og OLE WEGGER begynte sin avsluttende reise til hjembyen. Hvalbåtene og SOLGLIMT kom senere samme dag. Begge la til side om side på ankringsplassen i Gonvika.
Legger til ved verkstedet på Framnæs 15/05. Dokksettes i tiden 20/05 til 01/06 og forhales til opplagsplass. Forhales til verkstedet igjen 11/07. Dokksettes fra 19/08 til 21/08. Forhaler fra verkstedet 02/09. Forlater Sandefjord 28/09 for en ny sesong.
A/S Thor Dahl overtar A/S Ørnen fullt ut som disponenter fra 30/09-1935.
Etter nye bestemmelser blir sesongen 1935/36 ytterligere forkortet med 14 dager. Sesongen skal nå vare fra 01/12-1935 og avsluttes 15/03-1936. A/S Ørnen var tildelt en hvalkvote på 95.000 fat. Under fangst hadde hun hvalbåtene: HAUKEN, GVAS 2, ØRNEN 3, GRIBB, NEBB, BEVER og OTER 1.
1936 Sesongen var satt til å avsluttes 15/03. Kvoten ble nådd før fangstslutt. Fangstresultatet for sesongen 1935/36 ble 97.257 fat hvalolje og 4.841 fat spermolje.
Ankom verkstedet på Framnæs 01/06. I dokk fra 20/07 til 03/08. Forhaler til lagerplass 22/08.
Sesongen 1936/37 var fastsatt til 90 dager, med start 08/12-1936 til slutt 07/03-1937. Denne sesongen med 6 hvalbåter. Avgikk Sandefjord 01/10. Dette året går også Storbritannia med på 90 dagers sesong. Flåten bestod av, utenom kokeri, hvalbåtene SCOTT, GRIBB, BEVER, OTER, ØRNEN 3 og NEBB. Anløp Aruba 20/10 for bunkring for sesongen. Bestyrer var Kristian Evensen
1937 Utbytte for sesongen 1936/37 ble 92.554 fat hvalolje, 6.542 fat spermolje. Losser sin oljelast i Brake, Tyskland etter endt sesong. Ankom Sandefjord 18/04-1937. Gikk videre til Brake, Tyskland 24/04 for å losse.
Ankom verkstedet 11/06 og går i dokk 09/07 til 22/07. Forhaler fra verkstedet 11/09.
Forlater Sandefjord 24/09 med kurs for Aruba for bunkers, og videre til Cape Town for møte med hvalbåtene 06/11-1937. Hvalbåt flåten bestod av: KLO, FALK, SCOTT, THORVARD, NEBB, ØRNEN 3 og OTER 1. BEVER kom til i Cape Town da den hadde hatt sin opplags tid der. Flåten avgikk Cape Town med kurs for isen 06/11-1937.
1938 Sesongen 1937/38 ble utbyttet 126.076 fat inkludert spermolje.
Deltok i den pelagiske fangst i Sydishavet sesongen 1938/39. Bestyrer var Kristian Evensen. Hvalbåtene var FALK (b 1937), KLO (b 1937), THORVARD (b 1930), NEBB (b 1930), BEVER (b 1930), ØRNEN 3 (b 1930) , OTER 1 (b 1929) og SCOTT (b 1936) (Frango Corporation, med Panama flagg)
1939 Sesongen 1938/39 ble avsluttet 07/03-1939. Sesongen gav et utbyttet på kun 77.091 fat, inkludert spermolje. Hvalbåtene BEVER, NEBB, THORVARD og ØRNEN 3 ble etterlatt i opplag i Cape Town. Ankom Sandefjord 12/04 sammen med resten av hvalbåtene.
Forhalt til verkstedet 31/07. I dokk 15/08 til 25/08. Forhaler fra verkstedet 04/09.
Sesongen 1939/40 drar man sydover igjen. Sesongen starter med spermfangst 23/11 og forsetter med langhvalfangst fra 08/12. OLE WEGGER har med seg hvalbåtene FALK, KLO, THORBRYN, NEBB, BEVER, ØRNEN 3, THORVARD og TREERN. Fangstbestyrer var Kristian Evensen.
1940 Fangsten avblåses 07/03. Resultatet ble 938 hval som ga et resultat av 80.757 fat hvalolje og 10.000 fat spermolje. Etter slutten av sesongen 1939/40, etter forordning av 22/04-1940, og 18/05-1940 rekvirerte den norske regjeringen kokerier, hvalbåter og oljelast og ble underlagt The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship). OLE WEGGER ble omdirigert og leverte sin oljelast i USA. Sesongen 1940/41 går OLE WEGGER til isen for den norske regjerings regning.
1941 Kapret på fangstfeltet 14/01-1941 av den tyske hjelpekrysser PINGUIN. Ført til Frankrike.
1944 Senket i Rouen 26/08-1944. Hevet igjen etter krigen, dokksatt i England. Forliserstatning mellom A/S Ørnen og Staten ble oppgjort med kr. 8.203.780.
1947 Kondemnert og solgt til Sverige for opphugging. Hugget i Gøteborg.

1914 Built as tanker SAN LORENZO by Swan, Hunter & Wigham Richardson Ltd, Newcastle for Eagle Oil Transport Co., London. Launched on 27/12-1913, completed in February 1914.
1928 Purchased by Aktieselskabet ”Ørnen” (Søren Lorentz Christensen), Sandefjord on 10/07-1928. Arrived homeport Sandefjord 16/09. Handed over to the new owner in September for a price of NOK 1.841.500,75.
Started conversion to whaling factory by Framnæs mek. Værksted, but caused by late delivery she went to the Antarctic the season 1928/29 as an auxiliary factory for the factory FALK and her 9 catchers. Shifted from shipyard 03/11 and left for the Southern Seas 04/11.
1929 Arrived Sandefjord 16/04 after end of season. Alongside at the shipyard 22/04. Went to dry dock at Akers mek. Verksted, Oslo 31/07. Returned to Sandefjord 11/08.
The factory conversion was completed at Framnæs mek. Værksted this summer. The catcher JERV I was hired as steam supplier during the building period.
The season of 1929/30, the first as a complete factory unit. The conversion costs was NOK 2.751.605,68. Process capacity was set to abt 2.000 bbl. a day. Left Sandefjord on 25/08
This was the first season A/S Ørnen operated as a complete pelagic whaling company.
1930 The production result of her first season, the season of 1929/30, was 81.627 barrels of whale oil.
Arrived Sandefjord 14/03 and goes alongside at the shipyard.
The newbuilt self-made dry dock at Framnæs mek. Værksted is ready to be taken into use 02/06. OLE WEGGER was the first ship to have the honour of using the floating dry dock for the first time. She was lifted without problems. This floating dry dock was the biggest in Scandinavia at the time. OLE WEGGER was in dry dock from 02/06 to 25/06.
A/S Thor Dahl is appointed as temporary managers of A/S Ørnen from 24/08-1930, as the manager, Mr. Søren L. Christensen is getting ill.
OLE WEGGER is as normal under way for the season of 1930/31 to her whaling ground 06/08.
1931 The season of 1930/31 started very good. At 10/02-1931 a telegram from OLE WEGGER told that one blade of her propeller was off and a part of another. Probably by ice. Until then the OLE WEGGER had produced abt.114.500 bbl. of oil.
On 13/02-1931 OLE WEGGER had to take the long trip to Cape Town for a temporary repair, assisted by 5 catchers. OLE WEGGER did not get back to the whaling ground again that season, as a request from the oil buyer. All whaling ended medio March. OLE WEGGER departed Cape Town bound for Sandefjord on 23/03-1931. The 1930/31 season was a record high numbers of floating factories in activity. A total number of 41 factories. The OLE WEGGER went alongside at Framnæs mek. Værksted 14/10.
As a result of overproduction, the whaling season of 1931/32 was a lay-up year. Only 5 factories was catching.
1932 During the lay-up season OLE WEGGER was equipped with a stern slip. The job was executed at Framnæs mek. Værksted A/S, Sandefjord at a price of NOK 341.803.
As she left Sandefjord for the season of 1932/33 she had been modified with 24 off pressurized boiler, 7 off Hartmann’s blubber apparatuses, 5 off Hartmann’s apparatuses for bone and meat handling and 8 off Baltic whale oil separators. A highly modern whaling factory at that time.
When OLE WEGGER set her course for the season of 1932/33 with her 6 catchers, she was the only factory A/S Ørnen had in operation this season. Her new whaling manager was Mr. Hans Hansen, Helgeroa. Fl/F FALK remains in the lay-up mode.
1933 The result of the season 1932/33 was 120.091 barrels of oil, including sperm oil.
Arrived Framnæs and went alongside 17/07 and left Sandefjord 19/07. Returned to the shipyard 21/07 and went in dry dock 04/08 to 24/08. Shifting from shipyard to storage 31/08.
Departed Sandefjord 08/09 for the season of 1933/34 with 7 catchers, HAUKEN, GVAS 2, ØRNEN 3, GRIBB, NEBB, BEVER og OTER 1.
1934 The season of 1933/34 the result was 93.248 barrels of whale oil, and 6.179 barrels of sperm oil.
Arrived Sandefjord 13/06. Went to dry dock from 27/06 to 28/07 and shifted to storage site 08/09.
This summer the Norwegian Government decided not to do baleen whaling south of 50 degree more than four months a year to protect the baleen whale.
The OLE WEGGER left Sandefjord 15/09. The season of 1934/35 started at the edge of the ice on 01/12-1934
Compared to the British whaling expeditions, the Norwegian expeditions lost in the competitions of a good result. The British whalers already produced an average of 44.000 barrels whale oil at the time OLE WEGGER was allowed to start her whaling, on 01/12-1934.
1935 The season ended on 31/03-1935. Production was 83.358 barrels whale oil and 4.626 barrels of sperm oil.
Arrived the shipyard in Sandefjord 15/05. Went to dry dock from 20/05 to 01/06. Shifted to her storage place. Back at the yard again 11/07. In dry dock 19/08 to 21/08. Shifted from shipyard 02/09 and left Sandefjord for a new season 28/09.
A/S Thor Dahl took over the fully management of A/S Ørnen from the date of 30/09-1935.
The season of 1935/36 was further shortened by another 14 days. The season start was set to 01/12-1935 and to end at 15/03-1936. A/S Ørnen had a quota of 95.000 barrels. Her catchers was HAUKEN, GVAS 2, ØRNEN 3, GRIBB, NEBB, BEVER and OTER 1.
The quota was filled before the season of 19that season.
1936 The season was set to end 15/03 but was already completed before that date. The result of season 1935/36 was 97.257 barrels of whale oil and 4.841 barrels of sperm oil.
Arrived the shipyard in Sandefjord 01/06. In dry dock from 20/07 to 03/08. Shifted from yard to storage.
The season of 1936/37 was set to be 90 days. Start date was set to be 08/12-1936, and end at 07/03-1937. This season with 6 catchers. Departed port of Sandefjord 01/10. This year also the British whaling expeditions had agreed upon a 90 days whaling time.
1937 Outcome the season of 1936/37 was 92.554 barrels whale oil, 6.542 barrels of sperm oil. Discharging her cargo in Brake, Germany after end of season. Arrives Sandefjord 18/04. Shifted to the shipyard 11/06 and went to dry dock 09/07 to 22/07. Left the yard for storage 11/09.
Left Sandefjord on 24/09 heading for Cape Town via Aruba for bunkering. Meeting point was Cape Town for the expedition on 06/11-1937. Her catchers was: KLO, FALK, SCOTT, THORVARD, NEBB, ØRNEN 3 and OTER 1. BEVER joined the fleet in Cape Town as she had her lay up and maintenance periode there. The whole expedition left Cape Town heading for the whaling ground on 06/11-1937.
1938 Result of the season of 1937/38 was 126.076 barrels, including sperm oil.
Participated in the pelagic catch in the Southern Ocean season 1938/39. The manager was Kristian Evensen. The whale catchers were FALK (b 1937), KLO (b 1937), THORVARD (b 1930), NEBB (b 1930), BEVER (b 1930), ØRNEN 3 (b 1930), OTER 1 (b 1929) and SCOTT (b 1936. Owner Frango Corporation, with Panama flag)
1939 The season ended on 07/03-1939. The season of 1938/39 the result was down to 77.091 barrels, including sperm oil. The whale catcher BEVER, NEBB THORVARD and ØRNEN 3 were left in storage in Cape Town. Arrived at Sandefjord 12/04 together with the rest of the whale catchers.
Arrives the shipyard in Sandefjord 31/07. Went to dry dock from 15/08 to 25/08. Left the yard 04/09.
The season of 1939/40 the expedition left Sandefjord as normal. The season commenced with sperm whaling on 23/11 and continued with baleen whale from 08/12.
OLE WEGGER operating with the catcher FALK, KLO, THORBRYN (ex SCOTT), NEBB, BEVER, ØRNEN 3, THORVARD and TREERN. Whaling manager was Mr Kristian Evensen.
1940 The season was called off on 07/03. The result was 938 whales giving a production of 80.757 barrels of whale oil and 10.000 barrels of sperm oil.
After completion of the season, a decree from the Norwegian Government of the 22/04-1940, and the 18/05-1940 said that the whaling fleet was requested by the Government, and the factories, catchers and whale oil was a subject of The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship). OLE WEGGER was re-ordered to proceed to USA for discharge.
The season of 1940/41 OLE WEGGER departed for the Antarctic on the account of the Norwegian Government.
1941 Seized by the German raider PINGUIN during whaling in the Antarctic the 14/01-1941. Taken to Rouen, France.
1944 Submerged at Rouen the 26/08-1944.
Refloated after the war and in dry docked in England. Thr assurance between A/S Ørnen and the Norwegian Government was paid out at a price of NOK 8.203.780.
1947 Condemned, sold to Sweden for scrapping. Broken in Gothenburg, Sweden

 • OLE WEGGER

  OLE WEGGER
 • OLE WEGGER

  OLE WEGGER
 • OLE WEGGER

  OLE WEGGER
 • OLE WEGGER

  OLE WEGGER
 • OLE WEGGER

  OLE WEGGER
 • OLE WEGGER

  OLE WEGGER
 • OLE WEGGER

  OLE WEGGER
 • OLE WEGGER

  OLE WEGGER
Kilde: Narve Sørensen, Østlands-posten, Thor-Glimt, DnV reg.-1935, Boken "Aktieselskap Ørnen 50 års hvalfangst" av Hans S. I. Bogen , Norsk Hvalfangst Tidende. Dokkelister FMV
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net