FLK THORSHAMMER (I) Tilbake til søk
THORSHAMMER (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Tankskib for hvaloljelast.
Kallesignal LCTJ
Byggeår 1914/09
Leveringsmåned Septembe
Byggenr 459
Bruttotonn/BT 12.215
Nettotonn/NT 7.414
Dødvekt/TDW 16.050
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP _526' (160,32 m)
Bredde 66,5' (20,26 m)
Dypgående 30'10¼" (9,17 m)
Dybde (i riss) 41'6" (12,67 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Flytende kokeri uten opphalingsslipp
Hastighet ca. 10,0
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Lastekapasitet ca 80.000 fat hvalolje
Kjeletype 4 x dampkjeler, oljefyrte m/4 fyrganger hver, dim.: 16,3' x 12,2', heteflate (HF): 11.372 kv/ft, damptrykk: 220 PSI. 1 x dampkjel (aux. boiler), oljefyrt, dim.: 14' x 11,8' (innsatt i 1950), 220 PSI 1 x dampkjel (aux. boiler), oljefyrt, dim.: 15,5' x 12,5
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 4-trinns ekspansjon, 4-syl., dia. 28,5"-41"-58"-84", slag/stroke: 54", 4.274 IHK (787 NHK)
Maskin-/motorbygger William Doxford & Sons Ltd., Sunderland, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1945
Norge
Sted Sunderland, Pallion
Reg havn Sandefjord

1914 Bygget som oljetankeren SAN NAZARIO ved Wm. Doxford & Sons Ltd., Sunderland, 12.215 brt for Eagle Oil Transport Co. Ltd, UK. Sjøsatt 09/06-1914. Overlevert i september.
1917 Torpedert syd vest av Scillyøyene på kysten av Cornwall, 15/10-1917 av tysk ubåt U-53 (Hans Rose). Klarte å komme seg til sikker havn. Hun var på vei mellom Plymouth, England og Tampico i Mexico. Senere reparert. SAN NAZARIO var en av de største som ble torpedert under første verdenskrig.
1928 Etter en «handletur til London» kommer man hjem med tre kokeriemner. Den ene er TORODD. Overlatt til A/S Odd. Det andre var det som ble OLE WEGGER Innkjøpt 10/07-1928 og overlatt til Aktieselskabet Ørnen og den tredje ble THORSHAMMER.
Innkjøpt av A/S Bryde & Dahls Hvalfangerselskap 23/07 fra The Eagle Oil Transport Company Ltd., London, og den ble overtatt i Newcastle on Tyne 27/07. Ankomst Framnæs mek. Værksted 29/07-1928 for ombygging til flytende hvalkokeri. Ombygging startet i august. Avgår Sandefjord 14/10.
1929 Anløper St. Vincente på hjemvei 07/05.
Tar om bord fly før avgang. Flyver kaptein Lützow-Holm, Riiser Larsen og mekaniker Knut Engeland skal være med til Sydishavet. Flyet er en Lockheed monoplan.
1930 Ankommer Sandefjord 15/05 og går lossetur 19/05. Returnerer fra losse tur 27/05. Forhaler til Framnæs mek. Værksted 02/06 for årlig vedlikehold. Dokkes i tiden 03/07 til 25/07. Forlater havnen og verkstedet 05/08. Går til Sydishavet med sine hvalbåter for sesongen 1930/31.
1931 Under sesongen får THORSHAMMER besøk av THORSHAVN som var på ekspedisjons tur med Hr og fru Lars Christensen om bord.
Allerede 21/03 var det klart at norske fangstekspedisjoner ikke ville bli sent til Sydishavet for sesongen som kommer.
Sesongen 1931/32 blir det opplag. Hun blir sendt til ombygging ved Wilton-Fijenoord, Rotterdam fra 18/10-1931.
1932 Ombygging ble avsluttet 03/05-1932. Opphalingsslipp, to skorsteiner m.m. var bygget, og det var en moderne Thorshammer som gikk til feltet høsten 1932. Avgikk for feltet 31/08 med Hjalmar Braavold som har sin første sesong som bestyrer.
Det var i 1932/33-sesongen at en av Thorshammer’s hvalbåter, THORGAUT, skulle landsette ekspedisjonen til Hjalmar Riiser-Larsen, Kjeldbotn og Finn Devold på Sydpolen.
1933 Årets vinner av 17. maipokalen i roing i 1933 ble Flk THORSHAMMER.
Går til Sydishavet for sesongen 1933/34 med 7 hvalbåter.
1934 Fangstresultatet sesongen 1933/34 ble 98.656 fat hvalolje og 2.425 fat spermolje.
Går til feltet for sesongen 1934/35 med et samlet mannskap for ekspedisjonen på 265. Hvalbåtene THORARINN (1929), THORFINN (1929), THORDR (1929), THORGAUT (1929), TORLYN (1929), THORVARD (1930), THORFJELL (1934), POL I (1926) og POL V (1926). Fangsten tar til 26/11, med spermfangst. POL I og POL V var innleid fra Melsom & Melsom, Larvik.
1935 Fangsten avsluttes 01/04. Resultatet etter sesongen 1934/35 var ferdig ble 1.675 hval hvorav 919 blå, 717 finnhval, 36 sperm, 1 knøl og 1 retthval omgjort til 145.682 fat hvalolje og 2.020 fat spermolje. Dette var en fangstrekord. Ankom Sandefjord 22/04 etter 37 døgn på hjemturen.
Melder ankomst til Sandefjord 08/05.
Beste skyttere var Finn Bryde med 270 hval, derefter kommer Lorentz Basberg og Anders Omli
Går til feltet med hvalbåtene THORARINN, THORFINN, THORDR, THORGAUT, TORLYN, THORVARD, THORFJELL, POL I og POL V for sesongen 1935/36.
1936 Resultatet etter sesongen 1935/36 ble 96.163 fat hvalolje og 2.618 fat spermolje.
Går til feltet med hvalbåtene THORARINN, THORFINN, THORDR, THORGAUT, TORLYN, THORVARD, THORFJELL, POL I og POL V for sesongen 1936/37. Avgikk Aruba NA 24/10 etter bunkering for sesongen.
1937 Fangsten blir avsluttet 07/03. Thorshammer anløper Cape Town og Dakar på sin hjemtur.
Resultatet etter sesong 1936/37 var ferdig ble 91.228 fat hvalolje og 4.350 fat spermolje. THORSHAMMER gikk fra Sandefjord til med kurs for Syd-Amerika 23/04. Sluttet for en tur med olje fra Aruba eller Venezuela til Southampton, UK.
Går fra Sandefjord for fangstfeltet 09/10-1937 for sesongen 1937/38 med hvalbåtene GRIBB, TORLYN, THORGAUT og THORARINN. THORDR, AMOS, THORFJELL har vært i sommeropplag i Cape Town. OTTERN er et nybygg som forlater Middlesbrogh 12/11-1937 og møter flåten senere. Fanger med 8 hvalbåter for sesongen 1937/38. Transportbåt for denne sesongen var MT VIKINGEN.
Når hun forlot Sandefjord på høsten 1937 hadde hun en uvanlig last ombord. Hun hadde med seg halvparten av medlemmene i Norwegian Scientific Expedition, som var organisert av Lars Christensen og ledet av Erling Christophersen. Med seg hadde de også en sosiolog ved navn Peter A. Munch (født i Nes på Hedmark). De skulle til øya Tristan da Cuhna, i Syd-Atlanteren. Hun forlot Sandefjord 30/09-1937, med kurs for Aruba hvor hun skulle ta om bord bunkers for sesongen, før hun satte kursen for Cape Town i Syd-Afrika. Ankom Aruba 27/10 og Cape Town 22/10.
Resten av ekspedisjonen dro med SOLGLIMT som ankom Cape Town den 12/11-1937, hvor ekspedisjonens medlemmer gikk iland for å vente på resten av medlemmene og utstyret som kom med THORSHAMMER. Ekspedisjonen og utstyret ble videre befordret med lasteskipet ANATOLIA den 30 november, med kurs for Tristan.
Ekspedisjonen hadde flere tverrfaglige formål. Sporen til turen var da Botanisk Institutt i 1933 mottok fra Lars Christensen tjueto planter, hvorav tre av dem var ukjente.
1938 Etter endt sesong 1937/38 var resultatet 105.000 fat hvalolje og 2.896 fat spermolje.
Etter ankomst Cape Town beordrer Lars Christensen THORSHAMMER og de to hvalbåtene THORFJELL og GRIBB til Tristan fra Cape Town for å hente ekspedisjonen, og ta dem med hjem etter endt sesong. Ankom Sandefjord 23/04-1938.
Om høsten går kokeriet til feltet med hvalbåtene OTTERN (1937), THORFJELL, GRIBB, TORLYN, THORGAUT, THORARINN, THORDR og AMOS (1936)(Panama flagg) for sesongen 1938/39 på høsten. Hjalmar Braavold var kaptein og bestyrer for sesongen.
Allerede i desember, mister ekspedisjonen en av sine hvalbåter 01/12-1938 etter en kollisjon med kokeriet i et tåkebelte. Båten var THORGAUT. Den ble truffet av kokeriet i ca 8,0 knops fart og ble rammet aktenfor midtskips direkte i maskinrommet. Den sank i løpet av 4 minutter. De mister 3 mann.
1939 FEMERN (1932) ankommer 01/01-1939 antatt som erstatning for THORGAUT resten av sesongen.
THORSHAMMER-ekspedisjonen ankom Cape Town 21/03-1939 etter endt sesong, på vei hjem. Sesongen ga et resultat på 75.400 fat hvalolje og 11.665 fat spermolje.
Ankommer Sandefjord 16/04-1939. Hvalbåtene AMOS, THORFJELL, GRIBB og FEMERN gikk i opplag i Cape Town for reparasjon og vedlikehold. OTTERN, THORARINN, THORDR og TORLYN blir med til Sandefjord.
Avgår Sandefjord for fangst i Antarktis sesongen 1939/40. Sesongen starter 08/12. Hvalbåter denne sesongen er THORGAUT, OTTERN, THORIS (ex AMOS byttet navn og flagg sommeren 1939), THORFJELL, THORFINN, TORLYN, THORARINN og THORDR. Fangstbestyrer er Hjalmar Braavold.
1940 Avgikk fangstfeltet 08/03 med kurs for Montevideo. Ankomst Montevideo 24/03, hvor hun mottok 404 tonn spermolje fra SIR JAMES CLARK ROSS. Forlot Montevideo for Rio 01/04. Går videre 04/04 og ankommer Port of Spain, Trinidad 18/04. Gikk videre til New Orleans hvor hun ankom 03/05 for lossing av hvaloljen.. Videre til Mobile, Alabama for dokking og vedlikehold. Avgikk verksted 11/06 med kurs for Caripito, Venezuela med ankomst 22/06 for å laste solarolje. Lasten ble tatt til Montevide hvor hun ankom 16/07. En avgjørelse ble tatt og Fl/k THORSHAMMER skulle gå til isen og delta i fangst også sesongen 1940/41. Blir sendt til Halifax, Canada med ankomst 16/08 for opplag og klargjøring til neste sesong, 1940/41. Avgår Halifax 11/10 for Curacao for bunkering før hun setter kursen mot Sydishavet via Montevideo hvor hun samlet hvalbåtene. 13/11 går hun videre mot fangstfeltet.
Hvalbåtene var THORFJELL, GLOBE IX, THORGAUT--
1941 I natten mellom 13-14 januar, den tyske hjelpekrysseren PENGUIN entret scenen. Kokeriet OLE WEGGER og transportskipet SOLGLIMT ble beslaglagt, men THORSHAMMER, som fangstet mer vestlig greide å komme unna. Sammen med noen hvalbåter som også hadde unnsluppet, satte hun kursen for Syd-Georgia. Tilbake til fangstfeltet og opptar fangsten 01/03. Fangsten avsluttet 09/04 med kurs for Montevideo. Det var siste turen til Sydishavet i årene frem til januar 1944. Noe av hvaloljen blir losset på Curacao, og resten blir losset i New Orleans. Spermoljebeholdningen gikk i land i New York i tiden 23-24/06. Går i opplag i Halifax fra 29/06.
Bryter opplaget i Halifax 16/09 og går til St. John for vedlikehold og utrustning. Vanskeligheter med utrustningen, går tilbake til Halifax for avslutning av vedlikehold. Avgikk Halifax 03/10 for New York for proviantering, og bunkering på Aruba 15-16/10, før hun og hvalbåtene setter kursen for feltene utenfor kysten av Ecuador via Panama-kanalen. Fangsten begynte 27/10. Bestyrer var Einar Torp.
Grunnet angrepet på Pearl Harbour besluttet Nortraship å tilbakekalle THORSHAMMER fra fangsten. Det var også meldt om lite hval på den tiden. Flåten avbrøt fangsten 11/12. Siste hval levert til kokeriet før fangst slutt var fra hvalbåten THORFJELL. Til da var oppnådd resultatet 41.359 fat spermolje.
1942 Etter endt fangst ankommer THORSHAMMER Balboa, Panama 16-17/01 for transit gjennom Panama-kanalen. Ankommer New Orleans, USA 15/01 for lossing, vedlikehold. Ekspedisjonen hadde tapt $100.000 på denne fangsten. Nye forhandlinger ble gjort og Hvalkomiteen fikk grønt lys for å klargjøre for en ny sesong.
Mottar bunkers i Baton Rouge, Loiusiana, USA 19/04 og deretter til New Orleans for å fylle fullt. Går videre gjennom Panama-kanalen for den andre fangstsesongen utenfor Peru. Spermfangsten starter 10/05-1942. Fangsten avsluttes 31/08. Ankom San Pedro, California 24/09 lossing av deler av oljen. Losser resten i Seattle 03/10-1942.
På høsten ble det i New York gjort klart for en ny sesong med THORSHAMMER og 8 hvalbåter for sesongen 1942/43. Denne sesongen ble først kansellert grunnet uenighet om hyrer og lønninger. Etter forhandlinger, og samtykke fra Nortraship, kom fangstflåten igjen avgårde, trodde man. Ekspedisjonen ble igjen stoppet og mannskaper avmønstret. Hvalbåtene ble utleid til amerikanske kystvakten (USCG) og kokeriet ble satt inn i fraktfart mellom San Francisco og Hawaii.
1943 THORSHAMMER blir i Seattle utstyrt med antiluftskyts og antiminekabel. Avgikk 03/01 for San Francisco, California og ankom 07/01. Allerede i mars får Nortraship en henstilling fra amerikanske myndigheter om å skaffe mer spermolje.
01/07 ble det vedtatt at THORSHAMMER igjen skulle delta i spermfangst på kysten av Peru. Avgikk San Francisco 10/07 med kurs for San Pedro hvor hvalbåtene var lagt opp. Disse hadde vært i amerikansk krigstjeneste, men ble raskt frigitt igjen da de ikke passet inn i «American comfort»! Avgikk fra San Pedro for fangstfeltet utenfor Peru 01/08. Ankom feltet 10/08.
THORSHAMMER mistet to skyttere på denne turen, grunnet uhell med kanonene. THORIS måtte avbryte fangsten og gikk mot Callao i Peru med en skadet skytter, Arnold Haugtuft Hansen fra Haugtuft, Sandefjord. Ankom Callao, Peru 04/11, men skytteren var død av skadene. Dagen etter, 05/11 eksploderte kanonen på THORGAUT (1939) under fangst, og skytteren Asbjørn Larsen blir drept. THORGAUT går til Callao samme dag og landsetter skytteren som blir gravlagt på den britiske kirkegården i Callao, på samme sted som skytteren fra THORIS.
Resultatet av sommersesongen på Peru ble 73.000 fat. Avgikk feltet etter endt sesong 20/11, med kurs for New Orleans via Panama kanalen for å levere lasten. Resultatet av fangsten på Peru var 72.000 fat spermolje..
I New Orleans ble hun klargjort for en ishavstur. Avgikk New Orleans 19/12, kort til før jul med 8 hvalbåter via Panama-kanalen med kurs for feltet. Sesongen skulle starte i desember.
1944 Ankom Sydishavet ved Sandwichøyene 20/01 med hvalbåtene GLOBE IX, GLOBE VIII, OTTERN, POL VII, TORFINN, THORGAUT, THORIS (ex AMOS) og THORFJELL. Etter ca 3 uker gikk hele ekspedisjonen til Leith Harbour på Syd Georgia for lossing av hvalolje. 20/02 gikk kursen sydover igjen. Fangsten ble avsluttet 10-15/04, og utbyttet ble 837 blå- og finnhval. Og en produksjon på 82.600 fat.
Kursen ble satt for Valparaiso, Chile for seilings ordre. Ankom ca 25/04 for deretter å gå med retning Houston, Texas via Panama kanalen, hvor hun ankom 15/05. På hjemtur fra Sydishavet ankommer hun Christobal etter å ha passert Panama-kanalen.
Avgår Christobal 28/04 med kurs for Guantánamo, Cuba i konvoi sammen med sine hvalbåter GLOBE IX, GLOBE VIII, OTTERN, POL VII, THORFINN, THORFJELL, THORGAUT og THORIS, de ankommer 02/05. Sesongen endte med 82.500 fat. Hvalbåtene gikk videre til Halifax i Canada.
Denne sommeren ble regjeringen presset fra alle kanter om at fangsten for sesongen 1943/44 skulle foregå for felles regning norsk-amerikansk eller norsk-engelsk. Regjeriningen måtte ta et standpunkt og fikk en så voldsomt skrevet irettesettelse av Hvalkomiteen, her ved Lars Christensen og Heyerdahl, med en så ubeherket tone mot England at Trygve Lie sa at dette skrivet at «den var lite egnet til å ligge i et offisielt arkiv»! En revidert kopi ble så sendt. (Ref: Les mer om saken i «Den moderne hvalfangsts historie» side 143.)
Denne våren var det tanken å sende ut tre ekspedisjoner for sesongen 1944/45. Ekspedisjonene som var planlagt var SIR JAMES CLARK ROSS, SUDERØY og THORSHAMMER. Men britene gikk ikke med på dette, Grunnen var at England ikke ville frigi 7 hvalbåter til, i tillegg til de som SIR JAMES CLARK ROSS hadde. Kun SIR JAMES CLARK ROSS gikk til feltet for sesongen 1944/45, med SUDERØY som transportskip.
THORSHAMMER ble satt i tankfart. Hun lå i Boston 06/06 da invasjonen i Frankrike pågikk. Gikk videre til Halifax, Canada med ankomst 10/06. Lå her for vedlikehold og reparasjon frem til siste del av oktober. Gikk videre til New York for seilings ordre. Ferden gikk videre til Antillene for lasting for Panama kanalen. Gikk i fart mellom Aruba/Curacao og Colon/Aruba resten av året.
1945 Ligger i New York i nyttårshelgen og losset. Deretter tilbake i farten mellom Aruba/Curacao og Panamakanalen. 05/05 lå THORSHAMMER i Gaton sjøen i Panamakanalen og ventet på lossing. Etter noen turer til ble hun lastet på Aruba 10/06 og satte kursen for Norfolk, Virginia. Etter utlossing gikk de til New York hvor de befant seg 23/06. Her lastet hun for Glasgow, Skottland. Her tok man også om bord en del passasjerer (sjøfolk) som skulle hjem til Norge. Avgikk New York 26/06. Losset i Skottland rundt 08/07 Etter endt utlossing ble kursen satt hjem til Norge, og passerte de ytre øyene utenfor Sandefjord rundt midnatt 13/07, og kl.01.00 14/07 var hun fortøyd ved Vera Fabrikker.
Gikk til isen for den første fangsten etter krigens slutt. Forlot Curacao (NA) 24/10 etter bunkering av drivstoff for sesongen. Satte kurs for Syd-Georgia.
THORSHAMMER var nå innlemmet i Fellesdriften. Det gjaldt for alle selskaper som var medlem av De Norske Hvalfangerselskapers Forbund. En beretning utstedt fra forbundet 26/10.
Selskapet Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg tiltrer også i Fellesdriften som ble avtalt med 5 kokerier 15/10, slik at Fellesdriftens flåte nå bestod av 6 kokerier med tilsammen 44 hvalbåter. Fellesdriften skulle vare sesongene 1945/46, 46/47 og 47/48.
Alle de andre ekspedisjoner tilsluttet Fellesdriften ble forsinket grunnen reparasjoner. Kun THORSHAMMER kom avgårde og som eneste ekspedisjon nådde iskanten til fastsatt tid. Fangsten startet 24/11. Hvalbåter var THORGRIM (ex RAU VII), Gaupe (ex. Kärnten), Niern (ex. Nordkap), TOERN, ENERN, THORARINN (b. 1945) og THORDR (b. 1945), samt STAR XVI som bøyebåt. Bestyrer var Kristian Evensen.
1946 Fangsten ble avsluttet 24/03. Resultatet ble 107.179 fat hvalolje. Ankom Sandefjord 08/05. Gikk vidre til Fredrikstad 15/05 for utlossing.
Ankom Framnæs mek. Værksted, Sandefjord fra lagerplass 01/06 for vedlikehold. Gikk i dokk 09/07. Under tiden i dokken utbrøt brann i forskipet 23/07. Brannen ble hurtig slukket. Forlot dokken 08/08.
Forlot Sandefjord 21/09 med kurs for Curacao for en ny sesong og ankom 11/11. Avgikk Curacao med kurs for Cape Town 07/11 for å møte hvalbåtene. Sesongen 1946/47 med hvalbåtene THORDR (b. 1945), THORARINN (b. 1945), THORGAUT (b. 1939), TOERN (b. 1929), THORVARD (b. 1930), OTTERN (b 1937), NIERN (b. 1941), ØRNEN 3 (b. 1930) og NEBB (1930).
1947 Resultatet for sesongen 1946/47 ble totalt 148.887 fat hvalolje.
Gikk en ny tur under Felllesdriften sesongen 1947/48.
Hvalbåter var Ottern, Thorgaut, Thoris, Thorbrann, Thorarinn, Falk, Ørnen 3, Seksern og Thorvard.
THORSHOLM var innleid som transportbåt for sesongen 1947/48
1948 Avsluttet fangsten 31/03 og forlot feltet sammen med hvalbåtene samme dag. Sesongen 1947/48 innbragte 89.528 fat hvalolje og 14.049 fat spermolje. Ankom Cape Town 15/04 for bunkring. Gikk fra Cape Town med kurs for Sandefjord 17/04. Ankom Sandefjord 16/05. Fangsten for fellesdriften er avsluttet.
Det gamle brobygget ble revet og nytt midtskip og bro bygget ved Harland & Wolff i Belfast.
Fra og med sesongen 1948/49 er det nye ordninger for fangsten. Antall blåhvalenheter beholdes på 16.000 og fangsttid blir holdt til 3½ måned.
Fangstbåter i sesongen 1948/49: THORDØNN, THORBRANN, THORARINN (b. 1945), OTTERN, HAUK, THORIS, THORFJELL, SEKSERN og korvetten THORGEIR. Bestyrer var Einar Torp. Spermhvalfangst begynte startet 19/11 og langhvalfangst 15/12-1948.
1949 Sesongen 1948/49 avsluttes 26/03-1949 og resultatet ble totalt 112.999 fat.
Lugarene akter ble ombygget og modernisert om sommeren ved verksted i Liverpool.
THORSHAMMER avgikk Sandefjord 12/10 med kurs for Cape Town via Curacao for bunker olje for sesongen. Ankom Cape Town 27/11 hvor hun møtte hvalbåtene THORDØNN, THORIS, THORSTREIF, THORGEIR, HAUK, OTTERN, TIERN og ODD XI som var ankommet fra Sandefjord. THORFJELL og SEKSERN hadde vært lagt opp i Cape Town denne sommeren. Ankom feltet 08/12-1949. Nybygde THORGRY kom fra Kobe, Japan 17/12 via Fremantle i Australia. Sesongen startet 22/12.
1950 Sesongen ble avsluttet og THORSHAMMER forlater feltet 16/03-1950. Resultatet ble totalt 84.230 fat hvalolje. Kokeriet opererte med 11 hvalbåter under sesongen. Gikk via Cape Town, ankomst 03/04 og fortsatte neste dag med kurs for Sandefjord hvor hun ankom 02/05. Ble overhalt på Harland & Wolff i Belfast den sommeren.
Denne sommeren fikk kokeriet THORSHAVET sin gallionsfigur «Tor med hammeren». THORSHAMMER ble aldri utsmykket med denne figuren. Antar at det var baugens beskaffenhet som ikke passet til figuren som avgjorde.
THORSHAMMER forlater Sandefjord om høsten med 12 hvalbåter. Hvalbåtene var THORBRIS (1950), THORGRIM (1947), THORDR (1945), THORGRY (1949), THORSTREIF (1942), THORIS (1936), HAUK (1941), TIERN (1939), ODD XI (1949), THORGEIR (ex. korvett) og TOERN (1929) og SEKSERN (1930) som bøyebåt.
1955 Nils Larsen, Sandefjord ansatt som kaptein på THORSHAMMER med hvalskytter Sverre Hansen, Vasser som fangsleder. Nils Larsen var kaptein på NORVEGIA-ekspedisjonen i slutten av 20-årene og BRATTEGG-ekspedisjonen 1947/48. Hvalbåter for sesongen var THORBRIS (1950), BEVER, TREERN, THORBRANN, FEMERN, THORGRIM.
1956 Ankom Thorøya, Sandefjord 07/04. Losset sin last i Århus, Danmark. Returnerte til Sandefjord 13/04.
1957 Ankom Thorøya, Sandefjord 19/04 etter endt sesong.
1958 Japanske hvalfangst rederi Hokuyo Suisano, Tokyo v/direktør Keiiro Maeda kom til Norge i februar for forhandlinger om kjøp av THORSHAMMER og 8 hvalbåter. Samtalene foregikk med skipsreder Hans Winge-Sørensen
1959 Fangsten avsluttes 07/03 og kursen blir satt hjemover til Sandefjord.
1962 Solgt til SPA Cantieri, Navali, La Spezia Italia 6/9-1962 for opphugging.
THORSHAMMER var i virksomhet for A/S Thor Dahl helt fra 1928 til 1967, altså 40 års tjeneste. Dette er et lengere tidsrom enn noen annet flytende kokeri. Det produserte 3.088 mill. fat hvalolje til en samlet verdi på omtrent 600 mill. kroner

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type firetrinns (quadruple) ekspansjon, 4-sylindret, syl.dia.: 28,5"-41"-58"-84", slag/stroke: 54", 775 NHK. Bygd av Wm. Doxford & Sons Ltd., Sunderland

1914 Built as oil tanker SAN NAZARIO by Wm. Doxford & Sons Ltd., Sunderland, 12.215 brt. For Eagle Oil Transport Co. Ltd, UK. Launched on 09/06-1914. Delivered in September.
1917 Torpedoed south-west of Scilly Islands of the coast of Cornwall on 15/10-1917 by the German submarine U-53 (Hans Rose). She managed to reach a safe port. On route between Plymouth, England and Tampico, Mexico.
Later repaired. SAN NAZARIO was one of the largest ships torpedoed during WWI.
1928 Purchased by A/S Bryde & Dahls Hvalfangerselskap 23/07 from The Eagle Oil Transport Company Ltd., London, taken over in Newcastle-on-Tyne on 27/07. Arrived Framnæs mek. Værksted 29/7-1928 for conversion to whale processing factory vessel. Departed Sandefjord on 14/10.
1930 Arrival Sandefjord on 15/05 and leave for discharging on 19/05. Return from cargo discharge on 27/05. Shifting to the repair yard Framnæs mek. Værksted on 02/06 for the yearly maintenance. In dry dock from 03/07 to 25/07. Leaving from the port of Sandefjord and the yard on 05/08.
1931 The season of 1931/32 is lay-up. The factory is sent to reconstruction at Wilton-Fijenoord, Rotterdam from 18/10-1931 to 3/5-1932.
1932 Total face lift ended on 03/05-1932.
Slipway, dobbel funnel and more was built, and it was the modern THORSHAMMER that returned to the whaling ground the autumn of 1932.
It was in the season of 1932/33-that one of the THORSHAMMER expedition catcher THORGAUT was to land the expedition of Mr. Hjalmar Riiser-Larsen, Kjeldbotn and Finn Devold on the South Pole area. The first trip for Hjalmar Braavold as whaling manager.
1933 The Fl/F THORSHAMMER team became the winner of the yearly rowing compition in the harbour of Sandefjord on Norway’s national day, the 17/05-1933.
Left for the Southern Seas for season of 1933/34 with 7 catchers.
1934 Result of the season 1933/34 was 98.656 bbls whale oil and 2.425 bbls sperm oil.
Leaving Sandefjord, heading for the Southern Seas for the season of 1934/35 with a total manning of 265, including whale catcher THORARINN, THORFINN, THORDR, THORGAUT, TORLYN, THORVARD, THORFJELL, POL I and POL V.
1935 Whaling season ended on 01/04. The result of the season of 1934/35 was 145.682 bbl. whale oil and 2.020 bbl. of sperm oil.
Leaving Sandefjord with the catcher THORARINN, THORFINN, THORDR, THORGAUT, TORLYN, THORVARD, THORFJELL, POL I and POL V for season of 1935/36.
1936 Result of the season 1935/36 was 96.163 bbl. of whale oil and 2.618 bbl. of sperm oil.
Leaving Sandefjord with catcher THORARINN, THORFINN, THORDR, THORGAUT, TORLYN, THORVARD, THORFJELL, POL I and POL V for season of 1936/37.
1937 The result of 1936/37 season was 91.228 bbl. whale oil and 4.350 bbl. of spermoil.Departure from Sandefjord heading for the whale fields in south on 09/10-1937 with catcher GRIBB, TORLYN, THORGAUT and THORARINN. Arrived Cape Town for meeting with her catchers on 22/11-1937, on her way via Aruba for storing bunkers oil. THORDR, AMOS, THORFJELL has been in summer lay up and maintenance in Cape Town. OTTERN was a newbuilding leaving ship yard in Middlesbrough on 12/11-1937 and join the rest of the THORHAMMER expedition on the whaling ground. Total 8 catcher the season of 1937/38. The transport vessel this year was VIKINGEN.
Upon departure Sandefjord the autumn of 1937, she carried an unusual cargo. Half of the Norwegian Scientific Expedition was onboard. This expedition was organised by Lars Christensen. The leader was Erling Christophersen. Joining them was also sociologist Peter A. Munch. They were bound for the island of Tristan da Cuhna, in the South Atlantic Ocean. SOLGLIMT had left Sandefjord on 30/09-1937, with the other half. The remaining part of the expedition, and the equipment, came with THORSHAMMER leaving Sandefjord 09/10-1937. SOLGLIMT arrived Cape Town on 12/11-1937. The expedition in full was transported to Tristan by the cargo liner ANATOLIA, leaving Cape Town for Tristan upon 30/11-1937.
1938 The result of season 1937/38 was 105.000 bbl. of whale oil and 2.896 bbl. of sperm oil.
After end of season Lars Christensen directed THORSHAMMER and the catcher THORFJELL og GRIBB to Tristan from Cape Town to pick up the expedition, and bring them home after end of whaling season. Arrived Sandefjord on 23/04-1938.
In the autumn this year the factory leave Sandefjord with the catcher OTTERN, THORFJELL, GRIBB, TORLYN, THORGAUT, THORARINN, THORDR and AMOS (Panamanian flag) for season of 1938/39. Already in December, on 01/12-1938 the expedition lost a catcher, by the name of THORGAUT after a collision. 3 men lost their lives.
1939 FEMERN arrived on 01/01-1939 as a substitute for THORGAUT rest of the season.
Arrived Cape Town on 21/03-1939 after end of season. The season result of season 1938/39 was 75.400 bbl. of whale oil and 11.665 bbl. of sperm oil.
Arrived Sandefjord on 16/04-1939. Catcher AMOS, THORFJELL, GRIBB and FEMERN was laid up for repair and maintenance in Cape Town during the summer. OTTERN, THORARINN, THORDR and TORLYN went back to Sandefjord.
Departed Sandefjord for season of 1939/40.
Season commenced 08/12. Catchers for this season is THORGAUT, OTTERN, THORIS (ex AMOS), THORFJELL, THORFINN, TORLYN, THORARINN and THORDR. Whaling managers is Mr Hjalmar Braavold.
1940 Departed the whaling ground on 08/03 heading for Montevideo. Arrived Montevideo on 24/03, whereafter she received 404 tons sperm oil from the factory SIR JAMES CLARK ROSS. Left Montevideo for Rio on 01/04. Departed on 04/04 and arrived Port of Spain, Trinidad on 18/04. Left for New Orleans were she arrived on 03/05 for discharging the whale oil. So further to Mobile, Alabama for dry docking and maintenance. Left the shipyard heading for Caripito on 11/06. Arrived Caripito, Venezuela on 22/06 for a cargo of gasoil. The cargo was bound for Montevide were she arrived on 16/07. A decision was taken to send her to the Southern Seas for the season of 1940/41. She was ordered to Halifax, Canada and arrived on 16/08 for lay-up and preparing for next season, 1940/41. Left Halifax on 11/10 for Curacao for bunkering before setting coarse for the Southern Seas via Montevideo were she met her catchers. On 13/11 she proceed to the whaling grounds in south. Her catchers were THORFJELL, GLOBE IX, THORGAUT (etc).
1941 The night between 13-14/01 the German raider PENGUIN entered the whaling ground. The factory OLE WEGGER and transporter SOLGLIMT and catchers was seized, while THORSHAMMER, whale some distance in westerly direction managed to escape after warning from escaping catchers. With remaining catchers she set course for the island of South-Georgia.
She was back on the whaling ground again on 01/03 to continue the whaling. Whaling was ended on 09/04 and she and her catchers was heading for Montevideo. Some oil was discharged on Curacao and the rest in New Orleans. The sperm oil ended up in New York on 23-24/06. She went to Halifax for lay-up. Arrived Halifax on 29/06.
Braking lay-up in Halifax on 16/09 and went to St.John, NB for maintenance and storing for next season. Back to Halifax for completion of maintenance, and thereafter to New York for provision and bunkering on Aruba on 15-16/10 before she and her catchers set course for the whaling ground at the coast of Ecuador via the Panama Channel.
Due to the attack on Pearl Harbor, Nortraship decided to revoke THORSHAMMER from the catch. There was also little whale reporting at that time. The fleet canceled the catch 11/12. The last whale delivered to the factory before the catch ended was from the whaling catcher THORFJELL. Until then, the result was 41.359 barrels of sperm oil.
1942 After end of whaling, THORSHAMMER arrived Balboa, Panama on 16-17/01 for transit through the channel on return. Arrived New Orleans, USA on 15/01 for discharge, maintenace and preparing for next season. She is lifting bunkers in Baton Rouge, Louisiana, USA on 19/04 and to New Orleans for topping up. Proceed through the Panama-Channel for her second whaling season off the coast of Peru. The sperm catch started on 10/05-1942. Whaling ended on 31/08. Arrived San Pedro, California on 24/09. Discharged a part of her cargo, before proceeding to Seattle arriving on 03/10-1942.
At the fall of 1942 in New York plans of a new season was worked out for THORSHAMMER and 8 whale catchers for the season 1942/43. But the season was canselled as there was no agreement due to differences over wages and salaries.
1943 THORSHAMMER is equipped for war in Seattle. Anti-aircraft guns and anti-minecable is fitted. Departed on 03/01 heading for San Francisco, California. Arrived on 07/01 and started trading between Hawaii and the West-Coast of USA.
On 01/07 a decision was made to take another round of sperm catching off Peru. THORSHAMMER left San Francisco on 10/07 heading for San Pedro were the catchers was laid up. They had been in service for the USCG as patrolboats, but was very soon return to her owners as the cathers did not apply to American standard og comfort--?
Left San Pedro for the whaling ground off Peru on 01/08.
During the time of whaling the THORSHAMMER-expedition lost two of their whale gunners. The catcher THORIS had to end the catch as the whale gun accidently explode. The catcher started steaming for full speed, heading for Callao in Peru with her wounded gunner, Arnold Haugtuft Hansen from Haugtuft, Sandefjord. She arrived Callao on 04/11, but the gunner was already dead of his injuries upon arrival. Next day, on 05/11 an accidental explosion in the whale gun of THORGAUT during same circumstances, and the gunner Mr. Asbjørn Larsen was killed. THORGAUT went to Callao the same day and landed the body of the dead gunner. Both gunners is buried at the same cementary at the British Graveyard in Callao, Peru.
Arrived on 10/08, and catching ended on 20/11. The result was 73.000 bbl. Left the whaling ground, bound for New Orleans.
She was then prepared for another whaling season in the Southern Seas. Left New Orleans shortly before Christmas with 8 catchers through the Panama-Channel heading for the whaling ground in the south. The season was planned to commence in December
1944 Arrived the Sandwich Islands on 20/01. Efter about 3 weeks the whole expedition went to the Leith Harbour, South Georgia for discharge of whale oil. On 20/02 she was heading south again. The catching ended in the time frame of 10-15/04, and the course was set for Valparaiso, Chile for sailing order. Arrived on 25/04 for therafter set the coarse for Houston, Texas through the Panama Channel. Arrived Houston on 15/05. Proceeding to New York and Boston. The season result was 82.500 bbl.
This spring a plan of sending three whaling expedititions to the south for the season of 1944/45. Those were the SIR JAMES CLARK ROSS, SUDERØY and THORSHAMMER, but the British did nor agree upon the decition. The result was that only SIR JAMES CLARK ROSS went to the whaling ground in south for season of 1944/45, with the factory ship SUDERØY as transport ship.
THORSHAMMER was used as tanker ship. She stayed in Boston on 06/06 as the invasion of France took place. She went to Halifax, Canada were she arrived on 10/06. During stay she did some maintenance and repair until ultimo October. Then she proceed to New York for her sailing order. She then was ordered to Aruba/Curacao area for cargo of oil for the Panama Channel. She traded in this area the rest of the year.
1945 Located in the port of New York during New Year and discharging. After completed discgarge back to the trade between Aruba/Curacao and the Panama Channel. On 05/05  THORSHAMMER was located in the Gaton Lake, Panama Channel. Awaiting turn of discharge. After some more trips she had cargo on Aruba on 10/06 and heading for Norfolk, Virginia. After finishing cargo discharge, she went to New York were she was on 23/06 (St.Hans). Here she loaded for Glasgow, Scotland. She also had some passengers (sailors) for the crossing to Europe and Norway. Leaving New York 26/06. Discharged cargo in Scotland around 08/07. After finishing discharge, she set course for Norway and passed the outer islands of the inlet to Sandefjord around midnight on 13/07, and was placed alongside the berth at Vera at 01.00 hrs.
1946 Arrived the shipyard Framnæs mek. Værksted, Sandefjord 01/06. Entered the dry dock 09/07.During drydocking a fire broke out in her foreship 23/07. Fire was quickly extinguished. Left the dry dock 08/08.
Left Sandefjord 21/09 heading for Curacao for bunker where she arrived 11/11. Departed Curacao course sat for Cape Town 07/11 to meet with her catchers. New season 1946/47 in the Southern Seas with her catchers THORDR (b. 1945), THORARINN (b. 1945), THORGAUT (b. 1939), TOERN (b. 1929), THORVARD (b. 1930), OTTERN (b 1937), NIERN (b. 1941), ØRNEN 3 (b. 1930) og NEBB (1930).
1948 The season of 1947/48 was the result 89.528 bbl. of whale oil and 14.049 bbl. of sperm oil.
The old bridge building was taken away and new amidships and bridge was built at Harland & Wolff in Belfast.
Catcher of the season 1948/49: THORDØNN, THORBRANN, THORARINN, OTTERN, HAUK, THORIS, THORFJELL, SEKSERN and the corvette THORGEIR. Manager was Mr. Einar Torp. The whaling season started on 15/12. Catching of sperm whale started on 19/11.
1949 Whaling season ended on 26/03. Total result was 112.999 bbls.
Cabins aft was rebuilt and modernised during the summertime at a shipyard in Liverpool.
The season of 1949/50 THORSHAMMER left Sandefjord on 12/10 heading for Cape Town via Curacao for storing up bunker oil for the season. Arrived Cape Town on 27/11 to join her catcher THORDØNN, THORIS, THORSTREIF, THORGEIR, HAUK, OTTERN, TIERN and ODD XI arrived from Sandefjord. THORFJELL and SEKSERN had been laid up in Cape Town this summer. Arrived the whaling ground on 06/12-1949. The new built THORGRY arrived from Kobe, Japan via Fremantle on 17/12. The catching started on 22/12-1949.
1950 The whaling season was ended on 16/03-1950. The total result was 84.230 bbl. of oil. The factory operated 11 catchers that season.
Went on home via Cape Town, arriving on 03/04 and continued for Sandefjord the next day were she arrived on 02/05. Was sent to Harland & Wolff in Belfast for maintenance and repair that summer.
THORSHAMMER leaving Sandefjord for a new season during the autumn, with 12 whale catchers. The catchers was THORBRIS (1950), THORGRIM (1947), THORDR (1945), THORGRY (1949), THORSTREIF (1942), THORIS (1936), HAUK (1941), TIERN (1939), ODD XI (1949), THORGEIR (ex. Flower-corvette) og TOERN (1929) and SEKSERN (1930) as buoy boat.
1962 Sold to SPA Cantieri, Navali, La Spezia Italia 6/9-1962 for scrapping.
THORSHAMMER was in action for A/S Thor Dahl from 1928 to 1967, all together 40 years in service. This is the longest time ever for any factory. Total production ended up to abt. 3.088 mill. bbls whale oil to a total amount of abt.  600 mill.norwegian kroner (source: the book SANDEFJORD - byen vår

 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER klar for ombygging.

  THORSHAMMER klar for ombygging.
 • Dekket akterut.

  Dekket akterut.
 • Thorshammers akterdel før ombygging.

  Thorshammers akterdel før ombygging.
 • Montering av stilling.

  Montering av stilling.
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • THORSHAMMER under ombyggingen.

  THORSHAMMER under ombyggingen.
 • Opphalingsslippen er nå så godt som ferdig utvendig akterut.

  Opphalingsslippen er nå så godt som ferdig utvendig akterut.
 • To nye skorsteiner og opphalingsslippen mellom og ned akterut.

  To nye skorsteiner og opphalingsslippen mellom og ned akterut.
 • THORSHAMMER (I)

  THORSHAMMER (I)
 • Her ser vi åpningen til slippen er ferdig brent ut i skroget akterut.

  Her ser vi åpningen til slippen er ferdig brent ut i skroget akterut.
 • Den nye slippen under montering og nesten klar opp til øvre flensedekk.

  Den nye slippen under montering og nesten klar opp til øvre flensedekk.
 • Bilde viser den ferdige slippen fra utsiden.

  Bilde viser den ferdige slippen fra utsiden.
 • Den nye opphalingsslippen sett mot akterenden.

  Den nye opphalingsslippen sett mot akterenden.
294 mann (1939), i 1950 379 mann (samlet ekspedisjon)
Kilde: Thor-Glimt, DnV-reg., “Norsk Hvalfangst Tidende”, www.warsailors.com, «Den moderne hvalfangsts historie»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen