TORODD
Nasjonalitet
Norge
Off nr 115810
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LCAP
Byggeår 1902/05
Leveringsmåned Mai
Byggenr 387
Bruttotonn/BT 8.118
Nettotonn/NT 4.423
Dødvekt/TDW 9.750
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 147,98 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 17,06 m
Dypgående 10,85 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 14,2 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Lastekapasitet hvalolje: 52.000 fat
Kjeletype 3 x dampkjeler, type ildrørskjeler (fire tube boilers) sylindrisk, oljefyrt m/6 fyrganger i hver. Dim.: 15,3' x 18,7' 1 x dampkjel, type ildrørskjel (fire tube boiler) sylindrisk, oljefyrt, m/3 fyrganger. Dim.: 14,5' x 10,7'. Total heteflate: 15.391 kv/ft
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 24"-40,5"-67", slag 48", 961 NHK
Maskin-/motorbygger Wigham, Richardson & Co Ltd, Newcastle
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1902 Bygget som kabel legger DS COLONIA ved Wigham Richardson & Co, Neptune, Low Walker, Newcastle for The Telegraph Construction & Maintenance Company Ltd., London. Sjøsatt 14/02-1902
Ferdigstilt og overlevert 06/05.
Bygget for å legge en kabel fra Vancouver til New Zealand i en avstand på 3.627 miles.
Over 26 år involvert i å legge over 35 større kabelruter på til sammen 80.700 mil. Ingen andre skip greide å frakte denne kabelen i en hel lengde. På den tiden den ble bygget var hun den største kabellegger i verden.
1928 Solgt til A/S Odd. Ankom Sandefjord og verkstedet 16/03-1928 for ombygging til flytende kokeri med opphalingsslipp. Omdøpt TORODD.
Avgår Sandefjord 15/08-1928 for dokksetning i Oslo. Ankommer Sandefjord fra Oslo 29/08-1928 og avgår igjen samme dag til Sydishavet.
Fanget i Antarktis med 4 hvalbåter i sesongen 1928/29.
1929 Ankommer Sandefjord 11/06-1929. Avgår allerede dagen etter. Ankommer Sandefjord og verkstedet 16/09-1929 og frem til avgang 20/09-1929.
1930 Ankommer Sandefjord 22/05-1930 og avgår igjen neste dag. Returnerer til Sandefjord 05/08-1930. Avgår 20/08-1930.
1932 TORODD var ikke i fangst sesongen 1932/33.
1933 Var heller ikke i fangst i sesongen 1933/34.
1934 Solgt til Norske Hvalprodukter A/S (Nordstrøm, Jespersen & Co), Oslo 15/7-1934 omdøpt til SYDIS. Disponent var Bjarne Gundersen. Aksjekapitalen var 1.100.000 NOK og var stiftet 1934.
SYDIS var utstyrt med nye rotasjonskoker, kjøttmelanlegg etc levert av A/S Kværner Brug, Oslo. Følgende ble installert og levert: 2 x roterende Kværner apparater, 2 x Nygårds apparater, 1 x benhugger, 1 x evaporatoranlegg, kapasitet 250 m3/døgn
Fanget i Antarktis med de fem hvalbåter ISEN (ex GRIB), ISTO (ex HAVØRN 3), ISTRE (ex THOR JUNIOR), ISFIRE (ex THOR SENIOR) og ISFEM (ex NEB) (alle tidligere Thor Dahl-båter) fra 1934/35 sesongen.
1935 Resultatet av sesongen 1934/35 ble 63.140 fat hvalolje og 1.865 fat spermolje.
1936 Resultatet av sesongen 1935/36 ble 96.197 fat hvalolje og 2.605 fat spermolje.
1937 Resultatet av sesongen 1936/37 ble 51.600 fat hvalolje og 590 fat spermolje. SYDIS går direkte til Fredrikstad (DeNoFa) for å losse. Ankom 16/04. Hvalbåtene ankom Tønsberg samme dag.
Solgt sammen med sine fem hvalbåter for £ 106.250,- (NOK 2.550.000) til Oelmühlen-Walfang-Konsortium, Berlin, Tyskland, disponenter var Hamburger Walfang-Kontor GmbH, Hamburg. Norsk representant var Bjarne Gundersen, Oslo. Kokeriet omdøpt SÜDMEER, hvalbåtene til SÜD I til SÜD V. En sjette hvalbåt er også med. Denne får navnet SÜD VI.
SÛDMEER forlot Hamburg 19/10 med anløp av Curacao 06/11 for å ta inn bunkers for seg selv og hvalbåtene for kommende sesong. Hvalbåtene gikk fra Hamburg 27/10 med kurs for Sydishavet og anløp Las Palmas, Kanariøyene og St. Vincent på Kapp Verde for bunkring på vei sydover. Hvalbåtene sesongen 1937/38 var SÜD I (ex ISEN), II (ex ISTO), III (ex ISTRE), IV (ex ISFIRE) og V (ex ISFEM).. SHERA og STEFA var utleid fra The South Georgia Co. (Chr. Salvesen & Co.), Leith Scotland. Begge hvalbåtene hadde britisk flagg Fangstbestyrer var kaptein Bjercke.
SÛDMEER ekspedisjonen skulle dele ARGUS som transport og forsyningsskip med SKYTTEREN som også skulle fange for tyske interesser den sesongen.
Ekspedisjonene som var driftet av Hamburg Walfang Kontor, Hamburg rakk to sesonger i Antarktis før 2. verdenskrig. Ekspedisjonens samlede bemanning: 280 mann. Fangsten startet 08/12.
1938 Fangsten ble avblåst 15/03. Resultatet av sesongen 1937/38 ble 59.970 fat hvalolje og 200 fat spermolje.
Hvalbåter for sesongen 1938/39 var SÜD I, II, III, IV, V, STEFA og SHERA. SHERA og STEFA var fremdeles under engelsk flagg.
1939 Sesongen 1938/39 ble resultatet 34.700 fat hvalolje og 1.420 fat spermolje.
Deltok ikke hvalfangsten sesongen 1939/40.
1940 Kontrollert/disponert av tyske Kriegsmarine under krigen.
1944 Torpedert og senket av Russiske fly den 14/10-1944 utenfor Nordkyn (Honningsvaag) i posisjon 70.03N – 25.18Ø.

1902 Built as cable layer SS COLONIA by Wigham Richardson & Co, Neptune, Low Walker, Newcastle for The Telegraph Construction & Maintenance Company Ltd., London. Completed and delivered in May.
Built specifically to lay the Bamfield- Fanning Island section of the Pacific Cable. No other ship was capable of carrying the cable in one piece.
1928 Sold to A/S Odd. Arrived Sandefjord and the ship yard on 16/03-1928 for conversion to whaling factory ship with slipway aft. Renamed TORODD. Leaving Sandefjord on 15/08-1928 for dry docking in Oslo. Return to Sandefjord from Oslo on 29/08-1928 and departed the same day. Whaling in the Antarctic with 4 catchers the season of 1928/29.
1929 Arrival Sandefjord on 11/06-1929. Left already next day. Returned Sandefjord and the repair yard Framnæs mek. Værksted on 16/09-1929. Where she was until departure on 20/09-1929.
1930 Arrival Sandefjord on 22/05-1930. Leaving again next day for discharge of cargo. Returned to Sandefjord on 05/08-1930. Departed on 20/08-1930.
1932 TORODD was not in operative whaling during season of 1932/33.
1933 Did not participate in the whaling season of 1933/34.
1934 Sold to Norske Hvalprodukter A/S (Nordstrøm, Jespersen & Co), Oslo on 15/7-1934. Renamed SYDIS. Manager was Bjarne Gundersen. Share capital was NOK 1.100.000 and company established in 1934.
SYDIS was equipped with new modern rotation cookery and whale meal equipment and so on produced and delivered by A/S Kværner Brug, Oslo.
Whaling in the Antarctic Ocean with her five catchers ISEN (ex GRIB), ISTO (ex HAVØRN 3), ISTRE (ex THOR JUNIOR), ISFIRE (ex THOR SENIOR) and ISFEM (ex NEB) (all former Thor Dahl-catchers) from the season of 1934/35.
1935 Result of the season 1934/35 was 63.140 bbl. whale oil and 1.865 bbl. of sperm oil.
1936 Result of the season 1935/36 was 96.197 whale oil and 2.605 bbl. of sperm oil.
1937 Result of the season 1936/37 was 51.600 whale oil and 590 bbl. of sperm oil.
SYDIS proceed directly to Fredrikstad (DeNoFa) for discharge of her cargo. Arrival on 16/04. Her catchers arrived Tønsberg the same day.
Sold including her five catchers for £ 106.250,- to Oelmühlen-Walfang-Konsortium of Berlin, Germany, managers was Hamburger Walfang-Kontor GmbH of Hamburg. Norwegian representative was Bjarne Gundersen, Oslo. The factory renamed SÜDMEER. The catchers had names as SÜD I (ex ISEN), II (ex ISTO), III (ex ISTRE), IV (ex ISFIRE) and V (ex ISFEM).
SÛDMEER left Hamburg on 19/10 and called Curacao on 06/11 to store up bunkers for the season. Her catchers departed Hamburg on 27/10 heading for the Antarctic Ocean, and called Las Palmas, Canary Islands and St. Vincent, Cape Verde for bunkering on their way south.
The SÛDMEER-expedition should use the tanker ARGUS as tranport- and supply ship during the season. The tanker also served factory SKYTTEREN as she also was whaling for German interests that season.
The expedition was managed by Hamburg Walfang Kontor, Hamburg and did two seasons before the second world war broke out. The expedition was manned by a total of 280 men.
Catchers for the season 1937/38 was SÜD I, II, III, IV, V, STEFA and SHERA. SHERA and STEFA had been rented from the The South Georgia Co. (Chr. Salvesen & Co.), Leith Scotland. Both catchers flying the British flag. Whaling manager was Mr Bjercke. The catch commenced 08/12.
1938 The catch ended 0n 15/03. Result of the season 1937/38 was 59.970 bbl. whale oil and 200 bbl. sperm oil.
Catchers for the season 1938/39 was SÜD I, II, III, IV, V, STEFA and SHERA. SHERA and STEFA still flying the British flag.
1939 Season of 1938/39 the result was 34.700 bbl. whale oil and 1.420 bbl. of sperm oil.
Did not participate in the whaling season of 1939/40.
1940 Under the command of the German Kriegsmarine.
1944 Torpedoed and sunk by the Russian aircrafts the 14/10-1944 off Nordkyn, Norway in position 70.03N – 25.18E.

 • TORODD

  TORODD
 • THORODD

  THORODD
 • TORODD

  TORODD
 • TORODD

  TORODD
 • TORODD

  TORODD
 • TORODD

  TORODD
Kilde: DnV reg-1935 / Div. litteratur, Framnæs mek. Verksteds dokkelister. http://www.tynebuiltships.co.uk
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen