FRG SCOTTISH GLENS

Tilbake til søk
SCOTTISH GLENS
Nasjonalitet
Norge
Off nr 1091205
Kallesignal KDQG
Byggeår 1885/04
Byggenr 225
Bruttotonn/BT 2.194
Nettotonn/NT 1.977
Dødvekt/TDW 3.200
Skrog LOA L: 279,6’ - B: 40,4’ - D: 24,5’(ft).
Skrog LBP 279,6’
Bredde 40,4’
Dypgående 24,5’
Skipsbeskrivelse Seilskip Fullrigger
Skipsfunksjon/bruk fartøy for stykkgods
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Maskin-/motordetaljer Seilskip, fullrigger
Maskin-/motorbygger
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1885 - 1898
Storbritannia
1898 - 1910
Storbritannia
1910 - 1916
Norge
1910 - 1916
Norge
1916 - 1917
Norge
1917 - 1919
Norge
Sted Southampton, Woolston
Reg havn Brevik

1885 Bygget som fullrigger SCOTTISH GLENS ved Oswald, Mordaunt & Co., Southampton, UK., bygg nr. 225, for W. H. Ross & Co., Liverpool, UK. Ferdigstilt i april som fullrigger med jernskrog. Tonnasje oppgitt til 2.194 brt.
1898 Solgt til G. Windram & Co., Liverpool, UK.
1910 Solgt i mars til A/S Scottish Glens (Chr. Nielsen & Co.), Larvik.
1916 Solgt i september til A/S Breviks Rederi (S. Ugelstad), Brevik.
1917 I mai solgt til A/S Breviks Rederi (Olsen & Ugelstad), Kristiania (Oslo). I august overført til A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad, disponenter), Kristiania (Oslo) for NOK 850.000.
1918 Mistet riggen i en storm i Atlanteren 20/11-1918 i posisjon 37o10’N/59o41’V på reise fra Newport News, US til Rio de Janeiro, Brasil med kull. Satte opp nødrigg. Ankom Barbados 26/12-1918.
1919 Kondemnert i januar. Assurandøren overtar vraket.
1920 Solgt av assurandøren “as is” til A/S Hasle, Kristiania. Innleid taubåt ROODE ZEE (T. Smit & Co. Sleepdienst, Rotterdam), som får i oppdrag å taue skroget til Baltimore, US-østkyst for å ta om bord en kullast for Malmø, Sverige. Lasten blir losset i Malmø etter en vellykket reise over Atlanteren. Taubåt leien ble betalt med kr. 135.000. Ankom Stettin, Polen 29/11-1920 for reparasjon og ombygging.
1921 Solgt til konsul Sigvart Rasmussen i Haugesund i mars.
1922 Ferdig ombygget til motorskip ved Vulcan Werke A/G, Stettin, Polen. 2 x Atlas, 2-takt/enkeltv., 4-sylindret, syl. dim. 260 x 530 mm, koblet til hver sin propell ble installert. Totalt 720 BHK, 284 NHK. Bygget av A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sverige.
Ny tonnasje: 3.450 tdw, 2.222 brt, 1.316 nrt.
Satt i drift i stykkgodsfart som motorskipet HAUGAR.
1923 I Liverpool, England 06/09. Avgår 15/11 Liverpool for Stockholm.
1926 Selskapet skifter navn til Sigvart Rasmussen & Sønn A/S, Haugesund.
1927 Ligger i Haugesund.
1928 Solgt i mars til Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord. Ombygget til hvalkokeri ved A/S Hølens Verksted, Larvik og utstyrt med tanker for hvalolje. Benyttet til hvalfangst i Nordishavet.
1929 Sendt til hvalfangst i Nordishavet med hvalbåtene ELCANO, GAMA og LOPRA. Bestyrer var Leif Bryde. Sesongene i Nordishavet varte normalt fra mai til august/september. Tilbake i Sandefjord 03/10
1930 I januar i opplag frem til sesongen begynner. Fanget også denne sesongen i Nordishavet med hvalbåtene ELCANO, GAMA og LOPRA. Bestyrer var også denne gang Leif Bryde. Flk HAUGAR og hvalbåtene ankommer Sandefjord 15/09-1930. Kokeriet går til Framnæs mek. Værksted for dokking 02/10. Dokkes ut 11/10 og går til opplagsplassen 17/10-1930.
1931 I opplag i Sandefjord denne sommeren. Solgt i desember til Lars Klaveness, Sandefjord.
1932 Solgt i desember til Haugar A/S (Hans Halvorsen, Oslo og Andreas Ingebrigtsen Oslo/Aukra, disponenter), Oslo. Registrert i Oslo. Benyttet til hvalfangst i Nordishavet.
1933 Går i dokk i Sandefjord i april. HAUGAR avgår Sandefjord 06/05-1933. O.A. Halvorsen, Oslo inn som enedisponent i A/S Haugar fra 22/06. Fanger i Nordishavet med hvalbåtene SYDKAP, NORDKAP og ØSTKAP. Bestyrer var Andr. Ingebrigtsen. I fangst i Sydishavet under sesongen 1933/34
1934 Ankom Sandefjord for reparasjon og dokking 02/05-1934. Forlater verkstedet og Sandefjord 05/05-1934. Også denne sommer sesongen i Nordishavet. Denne gang med fire hvalbåter og Andr. Ingebrigtsen som bestyrer. Solgt til Hvalfangerselskapet Haugar A/S (O. A. Halvorsen), Oslo. Beholder navnet HAUGAR.
1935 Starter hvalfangst på hvalfeltene utenfor kysten av Kongo og Gabon med hvalbåtene W. BARENTS, VESTKAP og ØSTKAP. ØSTKAP forliste 04/08-1935. Sesongen ble avsluttet 28/10-1935..
1936 Fanger på Kongo-feltet med hvalbåtene HAUG II, HAUG III og VESTKAP.
1937 Ved kongelig resolusjon av 07/05-1937 ble det for Hvalfangstselskapet Haugar A/S fastsatt en kvote på 18.000 fat på feltet på Vest-Afrika, og hvalbåter begrenset til fire.
Fangstet på Kongo-feltet med hvalbåtene HAUG I, HAUG II, VESTKAP og SØRKAP. G. Ingebrigtsen var bestyrer.
1938 Hvalfangerselskapet Haugar A/S ble likvidert og Anders Jahre overtok disposisjonen 29/07-1938. Hvalfangerselskapet Haugar ble utmeldt av Hvalfangerforeningen 20/10-1938 da selskapet gikk over i annen virksomhet. Ombygget til tankskip.
1939 Solgt til Anders Jahre, Sandefjord i mai. Dokksettes på Framnæs 07/08-1939 til 11/08-1939. Ankommer igjen verkstedet 27/10 for ny dokking frem til 01/11-1939. I desember overføres til selskapet Skibs-A/S Haugar (Anders Jahre), Sandefjord. Forhaler fra verkstedet 07/12 og forlater Sandefjord 17/12-1939.
1940 Ankom Framnæs mek. Værksted 21/02-1940. Avgikk 01/03. Solgt i mars til Leonardo Arrivabene S. A. (Leo Salom, disponent), Venezia, Italia. Ankommer verkstedet 14/03-1940. Dokksettes 18/03 til 21/03. Avgår verksted og Sandefjord 30/03-1940 som motor tanker ARCA.
1942 Torpedert og senket 26/10 av en ubåt fra britiske Royal Navy (RN) HMS TAKU i Egeerhavet, 9 nautiske mil sør av øyen Chios, Hellas mens hun var på reise fra Istanbul til Leros

1885 Built as SCOTTISH GLENS at Oswald, Mordaunt & Co., Southampton, UK, yard no. 225, for W. H. Ross & Co., Liverpool, UK. Completed in April as iron hulled tall ship. Tonnage given as 2.194 brt.
1898 Sold to G. Windram & Co., Liverpool, U. K...
1910 Sold in March to A/S Scottish Glens (Chr. Nielsen & Co., managers), Larvik.
1916 Sold in September to A/S Breviks Rederi (S. Ugelstad, managers), Brevik.
1917 In May sold to A/S Breviks Rederi (Olsen & Ugelstad). In August, transferred to A/S Dovrefjell (Olsen & Ugelstad, Managers), Kristiania (Oslo) for NOK 850.000.
1918 Lost the rig on 20/10-1918 in position N37o10’/W59o41’ on voyage from Newport News, Virginia, US to Rio de Janeiro, Brazil with coal. Put up an emergency rig. Arrived Barbados 26/12-1918.
1919 Condemned by insurance in January. The wreck is taken over by the insurer.
1920 Sold by insurer “as is” to A/S Hasle, Kristiania (Oslo). The new owner hired a tug, the ROODE ZEE (T. Smit & Co. Sleepdienst, Rotterdam), to bring the hull to Baltimore, Maryland, US to fill her up with a load of coal for Malmø, Sweden. Cargo discharged in Malmø after a successful ocean crossing. The tug company is paid NOK 135.000 for the service.
Arrived Stettin, Poland on 29/11-1920 for repair and conversion.
1921 Sold in March to Sigvart Rasmussen, Haugesund.
1922 Completed conversion and repair. Converted to motor ship at Vulcan Werke A/G, Stettin, Poland. 2 x Atlas Diesel, 2-cycles/single acting, 4-cylinders, cyl. dim. 260 x 530 mm, driving 2 propellers installed. Total 720 BHP (284 NHP). Built by A/B Atlas Diesel, Stockholm, Sweden.
New tonnage: 3.450 tdw, 2.222 brt, 1.316 nrt.
Started trading as general cargo, motor vessel HAUGAR.
1923 In Liverpool on 06/09-1923. Leaving Liverpool for Stockholm, Sweden on 15/11-1923.
1926 Company changed name to Sigvart Rasmussen & Sønn A/S, Haugesund.
1927 In Haugesund, Norway.
1928 Sold in March to Hvalfangerselskapet Ishavet A/S (Leif Bryde), Sandefjord. Converted to whale processing factory ship at Hølens Verft, Larvik. Re-constructed to loading whale oil in bulk. Used for whaling in the Arctic Ocean.
1929 Used for whaling in the Arctic Ocean with the catcher ELCANO, GAMA and LOPRA. Leif Bryde was the whaling manager. The whaling season in the Arctic was usually between May to August/September.
1930 Also this season on whaling in the Arctic Ocean with the catchers ELCANO, GAMA and LOPRA. Leif Bryde again as whaling manager. Flk HAUGAR and her catchers arrived at Sandefjord on 15/09-1930. The factory went to the repair facilities at Framnæs mek. Værksted for docking on 02/10. Left dry-dock on 11/10 and proceed to the storage on 17/10-1930.
1931 Laid up in Sandefjord this summer. Sold in December to Lars Klaveness, Sandefjord.
1932 Sold in December to Haugar A/S (Hans Halvorsen, Oslo og Andreas Ingebrigtsen Oslo/Aukra, managers), Oslo. Registered in Oslo. Used for whaling in the Arctic Ocean.
1933. Dry docking in April. HAUGAR left Sandefjord on 06/05-1933. O. A. Halvorsen, Oslo as sole manager in A/S Haugar from 22/06. Whaling in the Arctic Ocean with the catcher SØRKAP, NORDKAP and ØSTKAP. Andr. Ingebrigtsen as manager. Moving to the Antarctic Ocean for whaling the season of 1933/34
1934 Arrived Sandefjord for repair and maintenance 02/05. Left the shipyard 05/05-1934. Also this season on whaling in the Arctic Ocean. This time with four catchers and Mr. Andr. Ingebrigtsen as manager. Sold to Hvalfangerselskapet Haugar A/S (O. A. Halvorsen), Oslo. Same name.
1935 Began whaling outside Congo with the catcher W. BARENTS, VESTKAP and ØSTKAP. ØSTKAP foundered 04/08-1935. The whaling season ended 28/10-1935.
1936 Whaling outside Kongo with the catcher HAUG II, HAUG III and VESTKAP.
1937 By the royal resolution of 07/05-1937 is it for Hvalfangstselskapet Haugar A/S given a quota of limited to 18.000 barrels at the whaling ground off West-Africa, and limited to only four catchers. Whaling at the coast of Congo with the catcher HAUG I, HAUG II, VESTKAP and SØRKAP. G. Ingebrigtsen as manager.
1938 Hvalfangerselskapet Haugar A/S was dissolved and Anders Jahre, Sandefjord became manager 29/07-1938. The whaling company Haugar was withdrawn from the Whaling Association 20/10-1938 as the company moved to another business. Converted to oil tanker.
1939 Sold to Anders Jahre, Sandefjord in May. Dry-docked at Framnæs 07/08-1939 to 11/08-1939. Returned to the yard again 27/10 for a new dry-docking until 01/11-1939. In December transferred to Skibs-A/S Haugar (Anders Jahre, managers), Sandefjord.
1940 Arrived at on Framnæs mek. Værksted 21/02-1940. Departed 01/03. Sold in March to Leonardo Arrivabene S. A. (Leo Salom, managers), Venezia, Italy. Arrived the yard for inspection 14/03-1940. Dry docked 18/03 to 21/03. Departed the yard and port of Sandefjord on 30/03-1940 as motor tanker named ARCA.
1942 Torpedoed and sunk 26/10 by a submarine from the Royal British Navy (RN) HMS TAKU 9 nautical miles south of the island of Chios, Greece in Aegean Sea, while she was on a voyage from Istanbul, Turkey to Leros, Greece.

  • SCOTTISH GLENS

    SCOTTISH GLENS
  • SCOTTISH GLENS

    SCOTTISH GLENS
Skipsførere/ Masters:
1910-12 A. Andersen ,
1912-14, A. I. T. Hansen
1914-16, Alex. Hansen
1916-18 C. A. Danielsen
Kilde: Olsen & Ugelstad 1915-1965, Skipet nr 4-1989, www. warsailors.com, DnV, Lloyds, Starke Reg., Tormod Ringdal
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Per Sundfær, Steinar Norheim og Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net