DS/HVB TORLYN

Tilbake til søk
TORLYN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LCAI
Byggeår 1929/08
Leveringsmåned August
Byggenr 447
Bruttotonn/BT 247
Nettotonn/NT 85
Skrog LBP 115,7' (35,26 m)
Bredde 23,2" (7,07 m)
Dybde (i riss) 14,0' (4,26 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), dim.: 14,3' x 11,5', oljefyrt m/tre fyrganger. Heteflate (HF): 2.383 kv/ft. 200 PSI damptrykk
Kjelebygger North East Marine Engineering Co (1938) Ltd, Wallsend, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, Direction Finder
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 13,8"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1941
Norge
1941 - 1944
Tyskland
1944 - 1944
Tyskland
1944 - 1945
Tyskland
1957 - 1961
Norge
1982 - 1983
Norge
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1929 Bygget som hvalbåt TORLYN på Akers mek. Verksted for regning av A/S Odd (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord. Levert i august.
På trettitallet på oppdagelsesreise i Antarktis.
1930 Overtatt av Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord.
1934 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1934/35. Skytter var M. Martinsen.
1936 Fanger for kokeriet FL/k THORSHAMMER sesongen 1936/37. Hvalbåtene THORFJELL, AMOS, THORGAUT, THORDR, TORLYN, TOERN og SEKSERN passerte Ushant 21/10 på vei til feltet
1937 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1937/38. Går fra Sandefjord 19/10-1937 via Dakar 02/11-1937 med kurs for Cape Town. Fra Cape Town til isen med THORSHAMMER og 7 hvalbåter samlet 22/11-1937.
1938 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1938/39.
1939 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1939/40
1940 Etter endt fangst sesongen 193 ankom Montevideo 24/03 via Syd-Georgia. Disposisjonen overtatt av Nortraship i april. Forlater Montevideo 13/11.
Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1940/41
1941 Kapret på fangstfeltet av tyskerne 14/1-41. Tatt som prise av tysk hjelpekrysser PINGUIN (KzS Krüder) i posisjon 57.45 S/02.30 Ø. Sendt til Bordeaux, senere til Antwerpen for ombygging til eskortefartøy for den tyske marine.
1942 Satt i tjeneste 16/06 som ubåtjager UJ 1218. Opererte på kysten av Nord-Norge.
1944 Omdøpt 01/05 som NH 05. Allerede 15/05 omdøpt V 6506 og innlemmet i 65 Vorpostenflotille, en gruppe som ble dannet i mai 1944 og stasjonert på Undereidet nær Tromsø.
1945
Benyttet i GM/SA (German Mine-Sweeping Administration) etter krigen. En gruppe bemannet med tidligere tyske marinefolk beordret til å ta opp miner fra minefelt utlagt av tyske marine..
1946 Tilbakelevert til sine eiere. Solgt til A/S Norsk Hvalfangst (Kr. Gjølberg, Oslo) og gjennoppstod som hvalbåt stasjonert ved Hestnes hvalstasjonHitra . Beholder navnet TORLYN.
Drev fangst fra Hestnes Whaling station, Hitra på sommeren 1946 sammen med hvalbåt H. J. BULL, HVAL 5 (ex STAR XVII) og FEMERN. H. J. BULL er kun med i fangsten en kort tid. Fangsten på Hestnes startet 20/05 og avsluttet 11/11. Resultatet ble 170 hval. 4 blå, 152 finn, 1 sei og 13 spermhval. Produksjonen ble 5.607 fat hvalolje, 699 fat spermolje, 298,14 tonn hvalkjøtt mel,12.720 kg saltet hvallever samt hvalkjøtt.
1949 Omdøpt til FINNHVAL III.
1954
Siste sommer som hvalfanger. Etter denne sesongen ble det opplag.
1956 Solgt til Arne Dybvik P/R, Flekkefjord i januar for ombygging til fiskefartøy.
1957 Dampmaskineriet erstattes av en Wichmann diesel, 2-takt/enkeltv. 6-sylindret, syl. dim.: 280 x 420mm, 600 BHP v/350 o. min bygget ved Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Fikk navnet LAFJORD. Eiere Arne Dybvik & Co (Leif Kongevold) registrert i Flekkefjord. Registrert i merkeregisteret som VA-3-F.
1961 Solgt til A/S Lafjord (Alf Møgster, Storebø), Bergen. Registrert i merkeregisteret som H-20-AV.
1963 Forlenget: Loa: 137,4’ – B: 23,9’ – D: 14,0’. Ny tonnasje: 299 brt, 118 nrt.
1967 Solgt til Emil L. Sæle P/R, Sæle i Øygarden/Bergen. Omdøpt SÆLODDEN og registrert med kjennetegn H-1-Ø.
1977 Overtatt av P/R Sælodden (Emil L. Sæle, Sæle i Øygarden), Bergen. (Samme navn og registrerings nummer.
1978 Ny ombygning. Tonnasje: 331 brt, 155 nrt.
1981 Omdøpt SÆLEVÅG.
1982 Solgt til P/R Kippernes (Egil Kongshaug, Bruhagen), Kristiansund (Averøy). Omdøpt KIPPERNES og nytt registreringsmerke M-7-AV.
1983 Overført til P/R Kipper (Egil Kongshaug, Bruhagen), Kristiansund. Solgt til Sociedad Pesquera Kipper Ltda, Valparaiso, Chile i september. Bak selskapet sto en eiergruppe fra Averøy (Egil Kongshaug 40% og Jostein Kongshaug 10%) samt selskapet Playa Blanca (50%). Hovedeierne i dette selskapet var syd afrikanere (L. Interpetche).
1988 Havarerte 14/02 ved Punta Obispo, nord for Caldera, Chile, 26.41.03S-70.44.05V, mens hun var på vei fra fiskebankene med sardiner.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), 3-trinns ekspansjon (triple exp.), 3-sylindret, syl. dia.: 13,8"-22"-37,5", slag/stroke: 24". 141 NHK. Bygget ved A/S Akers mek. Verksted, Oslo

1929 Built as whale catcher TORLYN by Akers mek. Verksted on account of A/S Odd (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord. Delivered in August.
1930 Taken over by Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord.
During the 30’ used as a exploration vessel for the owner.
1937 Catching for factory Fl/F THORSHAMMER the season of 1937/38. Left Sandefjord on 19/10-1937 for the whaling ground in south. Called Dakar for bunkering 02/11-1937, then continued to Cape Town. From Cape Town to the whaling ground, together with THORSHAMMER and 7 catchers on 22/11-1937.
1940 Nortraship as manager from April.
1941 Seized at the whaling ground by German auxiliary cruiser PINGUIN (KzS Krüder) in position 57.45 S/02.30 Ø on 14/01-41. Taken to Bordeaux, later to Antwerp, Belgium for conversion to escort vessel for the German Navy..
1942 Put to service on 16/05 as UJ 1218.
1944 Renamed 01/05 as NH 05. Some days later, on 15/05 renamed V 6506.
1945 Used as a GM/SA (German Mine-Sweeping Administration).
1947 Returned to her owners. Sold to Kr.Gjølberg, Oslo and sat back as catcher stationed at the shore station of Hestnes whale station at Hitra . Kept her name, TORLYN.
Catching from Hestnes Whaling station, Hitra at summer of 1946 together with catcher H. J. BULL, HVAL 5 (ex. STAR XVII) and FEMERN. H. J. BULL particpated for a short time. Whaling at Hestnes commenced 20/05 and ended 11/11. The result of the season was 170 whvales. 4 blue, 152 fin, 1 seith and 13 sperm whales. Production was 5.607 barrels whaleoil, 699 brls. spermolje, 298,14 tons whale meat-meals,12.720 kgs salted whale liver and frozen whale meat.
1949 Renamed FINNHVAL III
1956 Sold to Arne Dybvik P/R, Flekkefjord in January for conversion to a deep sea fishing vessel.
1957 Steam machinery replaced by a diesel engine type Wichmann. 2-stroke/single acting, 6-cylinders, cyl. dim.: 280 x 420mm, 600 BHP at 350 rpm. Built by Wichmann Motorfabrikk, Rubbestadneset. Completed and renamed LAFJORD. The owner was Arne Dybvik & Co (Leif Kongevold). Home port Flekkefjord.
1961 Sold to A/S Lafjord (Alf Møgster, Storebø), Bergen. Registered in the fishery register as H-20-AV.
1963 Lengthened to: Loa: 137,4’ – B: 23,9’ – D: 14,0’. New tonnage: 299 grt, 118 nrt.
1967 Sold to Emil L. Sæle P/R, Sæle i Øygarden/Bergen. Renamed SÆLODDEN and registered as H-1-Ø.
1977 Taken over by P/R Sælodden (Emil L. Sæle, Sæle i Øygarden), Bergen.
1978 New re-construction. Tonnage: 331 grt, 155 nrt.
1981 Renamed SÆLEVÅG.
1982 Sold to P/R Kippernes (Egil Kongshaug, Bruhagen), Kristiansund. Renamed KIPPERNES and marked as M-7-AV.
1983 Transferred to P/R Kipper (Egil Kongshaug, Bruhagen), Kristiansund. Sold to Sociedad Pesquera Kipper Ltda, Valparaiso, Chile in September.
1988 Wrecked 14/02 at Punta Obispo, north of Caldera, Chile, 26.41.03S-70.44.05W, whilst enroute from the fishing ground with pilchards..

  • TORLYN

    TORLYN
  • TORLYN

    TORLYN
  • TORLYN

    TORLYN
Kilde: Max Buhl, Lloyds Reg. DnV reg.1973, www.skipet.no, «Norsk Hvalfangst Tidende»
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
   
https://www.lardex.net