DS/HVB THORARINN Tilbake til søk
THORARINN
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LDMG
Byggeår 1929/04
Leveringsmåned April
Byggenr 437
Bruttotonn/BT 249
Nettotonn/NT 84
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA 35,26 m
Skrog LBP Ikke reg
Bredde 7,28 m
Dypgående 4,02 m
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 14,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), oljefyrt m/tre fyrganger, 200 PSI
Kjelebygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft Type ikke registert
Navigasjonsutstyr Dybdemåler, radiopeiler, kompass
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Telefoni og telegrafi
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1929 Bygget som hvalbåt THORARINN ved Akers mek. Verksted, Oslo for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl v/Lars Christensen), Sandefjord.
1933 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1933/34.
1934 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1934/35.
1935 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1935/36.
1936 Deltar som fangstbåt for Fl/k FRANGO på kysten av Australia i sommersesongen. Sesongen startet 28/06 og varte til 26/09-1936. Total fangst på ekspedisjonen ble 1.504 knøl og 4 spermhval. Total produksjon ble 61.074 fat olje.
Fanger for Fl/k THORSHAMMER i ishavssesongen 1936/37.
1937 Fanger for Fl/k THORSHAMMER sesongen 1937/38. Går fra Sandefjord 19/10-1937 via Dakar 02/11-1937 med kurs for Cape Town. Fra Cape Town til isen med THORSHAMMER og 7 hvalbåter samlet 22/11-1937.
1939 Ankommer Cape Town 21/03-1939 sammen med kokeriet THORSHAMMER og de andre hvalbåtene etter endt sesong. Fire hvalbåter legges i opplag i Cape Town for sommeropplag og vedlikehold. THORARINN går videre med kokeriet til Sandefjord. Ankom 15/04-1939.
1940 Overtatt av Nortraship
1941 Så kom krigen til Sydishavet. Det tyske kaperskipet PENGUIN tar over kommandoen av kokeriene OLE WEGGER og SOLGLIMT 14/01-1941. THORARINN var ca 30 n.mil unna da hun og en del andre hvalbåter fikk en forespørsel fra OLE WEGGER om å komme inn for å levere hval. THORARINN var allerede på vei mot kokeriet etter order, men kaptein Kjellstrøm på GLOBE VIII ble mistenksom da han ikke kjente stemmen som anropte, samt at enkelte båter hadde rapportert at de ikke hadde hval. Kaptein Kjellstrøm meldte så tilbake til kokeriet at han hadde jag på en blåhval, og trakk seg så tilbake og gjemte seg bak et isfjell og rapporterte så at de hadde fast i en blåhval. Detter ba de om assistanse da de hadde fått en wire i propellen og trengte hjelp. Da THORARINN kom til for å assistere forklarte Kjellstrøm hva han hadde sett. I sammen gikk de vestover så fort de kunne for å advare Fl/k THORSHAMMER om faren. På THORSHAMMER ble fangsten avblåst og kursen satt vekk fra stedet. THORSHAMMER ankom Grytvika 20/01. Etter et par dager var hele flåten samlet.
1942 Solgt av Nortraship 24/11-42 og strøket av Nortraship register. Overført til U.S. Coast Guard og ombygget til vaktfartøy til en pris av US$220.285. Fra 14/12 stasjonert ved Balboa, i Panama (Canal Zone) og Miami, Florida. Hun fikk navnet USCG BELMONT (WYP 341) Den amerikanske kystvakts besetning mente det var trangt og vått ombord!
1946 Solgt 20/11 til ukjent eier.

1929 Built as whale catcher THORARINN by Akers mek. Verksted, Oslo for Bryde & Dahls Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor Dahl), Sandefjord.
1933 Catching for the Fl/F THORSHAMMER the season of 1933/34.
1934 Catching for the Fl/F THORSHAMMER the season of 1934/35.
1935 Catching for the Fl/F THORSHAMMER the season of 1935/36.
1936 Catching for Fl/F FRANGO during summer season on the coast of Australia. The whaling season commenced on 28/06 and last until 26/09-1936. Total result was 1.504 humpback and 4 sperm whale. Production ended as 61.074 barrels of oil.
Catching for the Fl/F THORSHAMMER the Antarctic season of 1936/37.
1937 Catcher for Fl/F THORSHAMMER during the season of 1937/38. Departure from Sandefjord on 19/10-1937 via Dakar on 02/11-1937 to Cape Town. Leaving Cape Town with the factory and 7 catchers on 22/11-1937.
1939 Arrival Cape Town on 21/03-1939 together with the factory THORSHAMMER in company with the rest of the catchers of the expedition after end of season. Some catchers laid up in Cape Town for summer storing and maintenance. THORARINN proceeded to Sandefjord and arrived on 15/04-1939.
1940 Transferred to Nortraship
1941 The war arrives the Southern Seas on 14/01-1941. The German raider PENGUIN seized the two whaling factories OLE WEGGER and SOLGLIMT. THORARINN was abt. 30 nautical miles away when she and some other catchers had an order from Fl/F OLE WEGGER to deliver the catch. THORARINN was already on her way to the mother ship, but captain Kjellstrøm at the GLOBE VIII became suspicious, as he did not catch the voice and the fact that many of the catchers had reported no whale. Captain Kjellstrøm reported to the mother ship that he did chase a blue whale. He went behind an iceberg to cover up, and reported that he was fast in a blue. Then he reported that he needed assistance as he had a rope in the propeller. The THORARINN came to assist and captain Kjellstrøm explained what he had observed. Together they were heading west to warn Fl/F THORSHAMMER about the danger. The captain and leader of THORSHAMMER called off the production and let go, steaming away from the whaling ground. THORSHAMMER arrived Grytviken 20/1. During a couple of days, the fleet was again completed. Later same year they started whaling off the coast of Peru, but as Japan also entering the war the whaling was over for the THORSHAMMER-expedition. From now on, she went in to a regular trading as transporter.
1942 Sold by Nortraship 24/11-42 and deleted from Nortraship register. Transferred to U. S. Coast Guard and converted to service in the US Coast Guard for a coast of US$220.285. From 14/12 stationed at Balboa, Panama (Canal Zone) and Miami, Florida. She was renamed USCG BELMONT (WYP 341). The Coast Guard crew found her crowded and wet!
1946 Sold 20/11 to unknown owner.

  • THORARINN

    THORARINN
  • THORARINN

    THORARINN
Kilde: Narve Sørensen, www.warsailors.com. DnV reg.-1934
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen