DS/HVB BAMSE I Tilbake til søk
BAMSE I
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal LDKJ
Byggeår 1924/09
Leveringsmåned Mnd ikke reg
Byggenr 801
Bruttotonn/BT 213
Nettotonn/NT 76
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Lbp: 110,5' - B: 23,1' - D: 13,1'(ft)
Skrog LBP Lbp: 110,5'
Bredde 23,1'
Dypgående 13,1'
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet Hastighet ikke registert
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler), Heteflate (HF): 1.923 kv/ft.
Kjelebygger Richardson, Westgarth & Co., Hartlepoole, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-23" 39", slag 24", 76 NHK/750 IHK
Maskin-/motorbygger Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough, England
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1930 - 1932
Norge
1932 - 1933
Norge
1933 - 1934
Norge
1934 - 1936
Norge
Sted Middlesbrough
Reg havn Sandefjord

1924 Bygget som BRANSFIELD av Smith’s Dock Co. Ltd., South Bank, Middlesbrough på vegne av A/S Hector (N. Bugge), Tønsberg
1930 Solgt til A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord for fangst med kokeriet CONGO. Omdøpt BAMSE I.
1931 Rederiet A/S Congo er konkurs.
1932 Solgt til E. B. Aaby, Drammen på auksjon sammen med resten av flåten og registrert i Sandefjord.
1933 Solgt til A/S Bamse I (Kristian Gjølberg & A. W. Nordstrøm), Oslo i februar.
1934 Solgt til Lægterkompaniet A/S, Oslo i september. Ombygd til taubåt ved Kaldnes mek. Verksted til en pris av kr.90.000. Omdøpt BAMSE.
1936 Rederiet omdøpt Bukser- & Bjergningskompagniet A/S, Oslo.
1947 Levert ombygd fra Lindholmens Varv, Gøteborg i desember. Omlagt til oljefyring, ny bunn, ny bergningspumpe. Påkostet kr 400.000. Omdøpt BJØNN etter ønske fra Fred. Olsen & Co.
1955 Solgt til A/S Trælandsfoss (E. Rinde, Kragerø), Oslo for kr 300.000
1959 Reg. havn endret til Kragerø.
1962 Solgt til A/S Vafos Bruk, Kragerø.
1969 Solgt til A/S Oslo Sand & Bergsalt, Bekkestua/Oslo. Omdøpt BEAVER. I fart til ca 1972. Overbygg, maskin og kjele tatt ut v/Østfold Skipsopphugning, Greåker. Deretter slept til Moss for ombygging til motorskip.
1975 Opplagt v/øy utenfor Halden, delvis sunket.
1982 Innkjøpt av Fekete & Co. A/S, Tønsberg i juni "as is" for kr 1.-.
1992 Kondemnert i juli.

1924 Built as whale catcher BRANSFIELD by Smith’s Dock Co. Ltd., Middlesbrough on behalf of A/S Hector (N. Bugge), Tønsberg.
1930 Sold to A/S Congo (Søren L. Christensen), Sandefjord. Renamed BAMSE I.
1931 The company, A/S Congo went broke.
1932 Sold to E. B. Aaby, Drammen on forced sale together with rest of the whaling fleet and registered in Sandefjord.
1933 Sold to A/S Bamse I (Kristian Gjølberg & A. W. Nordstrøm), Oslo in February.
1934 Sold to Lægterkompaniet A/S, Oslo in September. Converted to tug by Kaldnes mek. Verksted at a cost of NOK 90.000. Renamed BAMSE.
1936 The company changed name to Bukser- & Bjergningskompagniet A/S, Oslo.
1947 Delivered from Lindholmens Varv, Gøteborg in December converted and repaired. Converted to oil fired boilers, new bottom, new salvage pump. Updated for a price of NOK 400.000. Renamed BJØNN as a wish from Fred. Olsen & Co.
1955 Sold to A/S Trælandsfoss (E.Rinde, Kragerø), Oslo for NOK 300.000 1959 Homeport changed to Kragerø.
1962 Sold to A/S Vafos Bruk, Kragerø. 1969 Sold to A/S Oslo Sand & Bergsalt, Bekkestua/Oslo. Renamed BEAVER. In service until about 1972. Accommodation, machinery and boiler removed by Østfold Skipsopphugning, Greåker. Towed to Moss for conversion to motor vessel.
1975 Laid up at an island off Halden, partly submerged.
1982 Purchased by Fekete & Co. A/S, Tønsberg in June "as is" for NOK 1,-.
1992 Condemned in July.

  • BAMSE I

    BAMSE I
Kilde: DnV reg-1935, Boken "Bukser og Bjergning A/S 75 år 1913-1988" av Dag Bakka jr, Bjørn-Eddy
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen