DS/HVB ENERN (I) Tilbake til søk
ENERN (I)
Nasjonalitet
Norge
Off nr 16661
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDHR
Byggeår 1929/07
Leveringsmåned Juli
Byggenr 441
Bruttotonn/BT 248
Nettotonn/NT 84
Dødvekt/TDW Ikke reg
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA Ikke reg
Skrog LBP 115,7' (35,26 m)
Bredde 23,9' (7,28 m)
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) 13,2' (4,02 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet 10,5 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 14,3 x 11,5', oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.383 kv.ft, arb.trykk 200 PSI
Kjelebygger North Eastern Marine Engineering Co, Wallsend, England
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
El-kraft VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, Direction Finder
Manøvreringssystem System ikke registert
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Akers mek. Verksted, Oslo, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
Sted Kristiania / Oslo
Reg havn Sandefjord

1929 Bygget som hvalbåt ENERN ved Akers mek. Verksted, Oslo for regning av Hvalfangerselskapet Atlas A/S (Chr. Nielsen & Co. A/S), Larvik. Satt i fangst med Fl/k SOLGLIMT
1930
Hvalfangerselskapet Atlas A/S blir slått sammen med A/S Odd, og driften av båten overtatt av A/S Thor Dahl, Sandefjord som disponenter.
1936 Deltar i sommersesongen på kysten av Australia med kokeriet FRANGO. Fangsten startet 28/06 og ble avsluttet 26/09-1936. Resultatet ble 1.504 knøl og 4 sperm. Totalt produsert 61.074 fat olje.
ENERN deltar i ishavssesongen 1936/37 som hvalbåt for kokeriet SOLGLIMT. Ankom Cape Town 22/10 sammen med ØRNEN 3 og THORVARD. Skytter var Ivar Storm-Larsen.
1937 Sesongen 1936/37 avsluttes 01/03. Ankommer Sandefjord 12/04 etter en ishavssesong med kokeriet SOLGLIMT
1940 Under kontroll av den Nederlandske Marine (RNN) fra 05/07-1940 da de befant seg i New Orleans, USA. Senere over til britisk kontroll (RN) som patruljebåt i Vest-Indisk farvann med nederlandsk mannskap.
1946 Returnert til eierne, A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord 21/08-1946, i St. Johns, Canada
1947 I fangst for kokeriet NORHVAL sesongen 1947/48
1949 Sesongen 1949/50 fanger for THORSHØVDI-ekspedisjonen. Forlot Sandefjord 28/10 via St. Vincent for å bunkre 10/11 og videre mot Rio de Janeiro, Brasil 21/11 og videre til hvalfeltet med ankomst 05/12 for å møte kokeriet.
1950 Solgt til Compania de Pesca Norte do Brazil 30/03-1950
1962 Forsvunnet fra registrene.

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. dia.: 14"-22"-37,5", slag/stroke: 24", 141 NHK, bygget ved Akers mek. Verksted, Oslo

1929 Built as whale catcher ENERN by Akers mek. Verksted, Oslo on behalf of Hvalfangerselskapet Atlas A/S (Chr. Nielsen & Co. A/S), Larvik. In service as catcher for Fl/F SOLGLIMT
1930
Whaling company Atlas A/S merged with A/S Odd, Sandefjord and with A/S Thor Dahl, Sandefjord as Managers.
1936 Serviced as catcher for floating factory FRANGO during summer season on the coast of Australia. Season commenced on 28/06 and ended on 26/09-1936. Total catch was 1.504 humpback, 4 spermaceti whales. Giving a result of 61.074 barrels of oil.
1940 Hired by the Dutch Navy (RNN) from 05/07-1940 during stay in New Orleans, US. Later joined the Royal Navy (RN) as patrol boat in the West Indies with Dutch crew.
1946 Returned to owners, A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord 21/8-1946 in St. Johns, Canada
1947 Catching for factory NORHVAL season of 1947/48
1950 Sold to Compania de Pesca Norte do Brazil 30/03-1950

  • ENERN (I)

    ENERN (I)
  • ENERN

    ENERN
Kilde: Norske Rederier Gjennom 50 År, DnV Reg., Norsk Hvalfangst Tidende, Hvalfangernes assuranceforenings årbok
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen