DS/HVB FEMERN (II)

Tilbake til søk
FEMERN (II)
Nasjonalitet
Norge
Off nr Nummer ikke registert
Klassifisering DnV +1A1 Hvalfanger
Kallesignal LDHW
Byggeår 1932/05
Leveringsmåned Mai
Byggenr 107
Bruttotonn/BT 257
Nettotonn/NT 87
Skrog LOA 116,27' (35,44 m)
Bredde 23,88' (7,28 m)
Dybde (i riss) 13,18' (4,02 m)
Skipsbeskrivelse Dampskip Hvalbåt
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for hvalfangst
Hastighet ca. 12,0 knop
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Fangstbåt
Kjeletype 1 x hoved dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) dim.: 14,3' x 11,7'. Oljefyrt m/3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.330 kv/ft, 200 PSI arbeidstrykk
Kjelebygger A/S Fredriksstad Mek. Verksted, Norway, Norge
Hjelpemaskineri 2 x damp stempelmaskiner m/generatorer.
El-kraft 110VdC
Navigasjonsutstyr Kompass, kronometer, peileapparat (DF)
Manøvreringssystem Dampdrevet styremaskin
Kommunikasjonsutstyr Trådløst telefoni/telegrafi
Maskin-/motortype 1 x Dampmaskin
Maskin-/motorytelse
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 14"-22"-37,5", slag 24", 141 NHK/800 IHK
Maskin-/motorbygger A/S Framnæs mek.Værksted, Sandefjord, Norge
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft
Rederi
Fra - Til
1940 - 1941
Norge
Sted Sandefjord
Reg havn Sandefjord

1932 Bygget som hvalbåt FEMERN ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for regning av A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Byggeprisen var kr. 360.000.
Avløste den forrige FEMERN (ex FOCA (b. 1921)), da den ble solgt til Framnæs mek. Værksted i Sandefjord for ombygging til slepebåt.
Satt i fangst for Fl/k SOLGLIMT. Gikk fra Sandefjord 11/09.
1933 Fanger for kokeriet SOLGLIMT sesongen 1933/34
1934 Produksjonsresultatet for sesongen 1933/34 ble 98.272 fat hvalolje og 3.457 fat spermolje.
Forlater Sandefjord havn med kurs for Sørishavet 03/10 med Fl/k SOLGLIMT og 6 andre hvalbåter for sesongen 1934/35.
1935 Produksjonsresultatet for sesongen 1934/35 ble 93.187 fat hvalolje og 4.460 fat spermolje.
Fanger for SOLGLIMT sesongen 1935/36.
1936 Produksjonsresultatet for sesongen 1935/36 ble 96.197 fat hvalolje og 2.609 fat spermolje.
1938 På knølfangst i Shark Bay, Australia med kokeriet FRANGO (amerikansk flagg) og fem andre hvalbåter i sommersesongen. Fra 26/06 til 08/10-1938.
1939 Ankommer Cape Town 21/03-1939 sammen med kokeriet THORSHAMMER og de andre hvalbåtene etter endt sesong. FEMERN legges i opplag i Cape Town for sommeropplag og reparasjon.
1940 Ankom New Orleans og ble innlemmet i Nortraship og innleid av den norske marine 05/07-1940. FEMERN ble ombygget til bevoktningsbåt med en bemanning på 15 mann. Av utstyr fikk den 1 x 75 mm kanon, samt 2 x Lewis maskingevær. I tillegg var den også utstyrt for sveiping av magnetiske miner.
1941 Ble utleid til den the Admiralty (Royal Navy) for bruk som minesveiper i området rundt de Nederlandske Antiller med nederlandsk mannskap.
1942 Plukket opp 8 overlevende fra den norske tankeren LISE (Skibs-A/S Lise (S. Holter Sørensen)), Oslo) 13/05-1942. Tankeren var senket av ubåt U-69 dagen før.
1945 Returnert til eierne 21/08-1945 i St. Johns, Canada
1946 Solgt til A/S Norsk Hvalfangst (Kr.Gjølberg), Oslo og stasjonert ved Hestnes hvalstasjon på Hitra . Beholder navnet FEMERN. Kaptein Børnick tok båten fra Sandefjord i mai. Drev fangst fra Hestnes Whaling station, Hitra på sommeren 1946 sammen med hvalbåt H. J. BULL, HVAL 5 og TORLYN. H. J. BULL er kun med i fangsten en kort tid. Fangstmål var olje og kjøtt.
Fangsten på Hestnes startet 20/05 og avsluttet 11/11. Resultatet ble 170 hval. 4 blå, 152 finn, 1 sei og 13 spermhval. Produksjonen ble 5.607 fat hvalolje, 699 fat spermolje, 298,14 tonn hvalkjøtt mel,12.720 kg saltet hvallever samt hvalkjøtt.
1947 Fanget den største blåhval som noensinne er fanget på den nordlige halvkule. Hvalen veide 93,0 tonn.
1949 Omdøpt FINNHVAL I i april.
1956 Solgt og fikk navnet ARNE KALVE.
1957 Ombygget til havfiskefartøy. Dampmaskineriet erstattet med en type MAN diesel, 4-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 320 x 480 mm, 525 BHK v/375 o.min m/påhengt generator på 8 kW. Nye generatorer også innstallert. 1 x dieselgenerator, 40 BHK (20 kW), og en på 58 BHK (18 kW). Lysanlegget oppjustert til 220VAC. Omdøpt STEINEVIK. Eier var P/R Knut Steinevik, Salthella, Bergen.
Ny tonnasje: 276 brt, 92 nrt. Dimensjoner: Loa: 123,4 – Lbp: 114,7’ – B: 23,9’ – D: 13,2’
1962 Hvalfangst fra Hestnes ble nedlagt.
1972 Forlenget ved A/S Flytedokken i Haugesund. Ny tonnasje ble 400 tdw.
1981 Ombygget til Stand-by båt, fremdeles som STEINEVIK (Knut L. Stenevik), Bekkjarvik. Registrert i Bergen. (som standby båt i 1984: Tonnasje: 409 brt, 159 nrt. Dimensjoner: Loa: 43,7 m, Br: 7,28 m, dypg.: 5,022 m )
2004 Hugget i februar

Fremdrift: 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel eksp. (tre-trinn), 3-sylindret, syl. dia.: 14"-22"-37,5", slag/stroke: 24", 139 NHK. Bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord

1932 Built as whale catcher FEMERN by A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord on behalf of A/S Odd (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Cost price NOK 360.000.
Replaced the former FEMERN (ex FOCA (b. 1921)), as it was sold to the yard Framnæs mek. Værksted of Sandefjord and converted to a tug.
Catching for Fl/F SOLGLIMT the season of 1932/33. Left Sandefjord 11/09.
1933 Catching for factory SOLGLIMT season of 1933/34
1934 Production result for the season 1933/34 was 98.272 barrels of whale oil and 3.457 barrels of sperm oil.
Left the port of Sandefjord 03/10, heading for the Southern Seas with Fl/F SOLGLIMT and 6 other catchers for the season of 1934/35.
1935 Production result for the season 1933/34 was 93.187 barrels of whale oil and 4.460 barrels of sperm oil.
Catching for factory SOLGLIMT season of 1935/36.
1936 Production result for the season 1935/36 was 96.197 barrels of whale oil and 2.609 barrels of sperm oil.
1938 The summer season she was catching with Fl/F FRANGO (US-flag) and five other catchers out from Shark Bay, West-Australia for the company The American Whaling Company. Manager was Mr. Johannes Smith. The catch commenced on 26/06 and closed 08/10. The catch was Humpback whale and the result was 42.550 barrels.
1939 Arrived Cape Town on 21/03-1939 together with the factory THORSHAMMER in company with the rest of the catchers of the expedition after end of season. FEMERN is laid up in Cape Town for summer storing and maintenance.
1940 Tranferred for service in the Royal Dutch Navy.
1941 Hired by the Royal Navy (RN) for service as minesweeper in the West-Indies w/dutch crew.
1942 Picked up 8 survivors from the Norwegian tanker LISE on 13/05-1942. The ship had been sunk by U-69 the previous day.
1945 Returned to owners on August 21 1945 in St. Johns, Canada
1946 Sold to Kr.Gjølberg, Oslo as whaling catcher. Stationed at Hestnes whaling station at Hitra, Norway.
1947 Catching, off Titran, the biggest blue whale ever hunted down in the northern hemisphere. A blue whale of 93,0 tons
1949 Renamed Finnhval I in April.
1956 Renamed ARNE KALVE.
1957 Converted to a deep sea fishing vessel. Steam machinery replaced by a MAN type diesel engine, 4-stroke/single acting, 6-cylinders, cyl. dim.: 320 x 480 mm, 525 BHP at 375 rpm w/attached generator of 8 kW. New separate generators also installed. 1 off dieselgenerator, 40 BHK (20 kW), and one off 58 BHP (18 kW). Lightning as 220VAC. Renamed STEINEVIK. Owners was P/R Knut Steinevik, Salthella, Bergen.
1962 Whale catching from Hestnes came to an end.
1981 Sold and converted to Standby vessel in the oil business stationed in the North Sea, still by the name STEINEVIK. Owner: Knut L. Stenevik, Bekkjarvik. Registered in Bergen.
2004 Started breaking in February.

 • FEMERN (II)

  FEMERN (II)
 • FEMERN (II)

  FEMERN (II)
 • FEMERN (II)

  FEMERN (II)
 • FEMERN (II)

  FEMERN (II)
 • FEMERN (II)

  FEMERN (II)
 • FEMERN (II)

  FEMERN (II)
Kilde: Narve Sørensen, DnV 1953, www.warsailors.com, www.netherlandsnavy.nl/Whalers.htm , Fredrik Strøm
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen og Narve Sørensen
   
https://www.lardex.net